VIRŠELIS

Vytautas GUDONIS

B. VESTAS. ŠV. PAULIAUS ATSIVERTIMAS


B. VESTAS. ŠV. PAULIAUS ATSIVERTIMAS. Parašas po iliustracija

Amerikiečių tapytojas Bendžaminas Vestas (Benjamin West, 1738-1820) buvo dešimtas vaikas karčiamos savininko šeimoje. Studijavo Filadelfijoje. Nuo 1763 metų gyveno Londone. Nuo 1792 m. - Londono Karališkosios akademijos prezidentas. Klasicizmo maniera nutapė istorinių kompozicijų ("Generolo Volfo mirtis", "V. Peno derybos su indėnais" ir kt.), daug portretų. Tarp sakralinės tapybos deramą vietą užima jo sukurta kompozicija "Šv. Pauliaus atsivertimas". Darbas pateiktas triptiko principu. Visos trys dalys vaizduoja Sauliaus-Pauliaus gyvenimo istoriją. Kairiojoje kompozicijos dalyje vaizduojamas karštas kovotojas su Kristaus mokymo pasekėjais Saulius. Jis, sėdėdamas ant žirgo, vadovauja Jėzaus pasekėjų egzekucijai. Pirmajame plane matome gulintį nužudyto vyro kūną ir surištomis rankomis laukiančias egzekucijos moteris. 

Centrinė kompozicijos dalis skirta Sauliaus ir Kūrėjo dialogui. Akinanti, sklindanti dangaus šviesa nubloškė Saulių nuo žirgo. Kas pargriuvęs, kas suklupęs, kas skydu ar vėliava dengiasi nuo akinančios šviesos, tačiau apakintas bus tik keliaujančio į Damaską naikinti Jėzaus pasekėjų, būrio vadas Saulius. Skirtingai nuo daugelio dailininkų, vaizdavusių šią sceną, B. Vestas vaizduoja ir įpykusį, apsuptą angelų, pirštu rodantį į dangų Kūrėją. Ši scena ypatingai spalvinga ir dinamiška. Nemažiau įspūdinga ir trečioji kompozicijos dalis, kurioje Kūrėjo palaimintasis Ananijas grąžina regėjimą nelaimės prislėgtam, kelias dienas neregystės naštą patyrusiam ir į Kristaus tikėjimą atsivertusiam, Pauliaus vardą gavusiam vakar dienos Sauliui. Autorius sumaniai pasinaudoja dangaus šviesos, šį kartą grąžinančios regėjimą simbolika. Šį kartą buvęs nuožmus kariūnas su didžiule viltimi žvelgia į Kūrėjo siunčiamą šviesą, tikėdamas, kad nuo jos prašvis jo akyse ir sieloje. Sauliaus-Pauliaus istorija mums primena seną tiesą: mes nevertiname to, ką turime, tinkamai įvertiname tik tada, kai turėtą prarandame. Šis meno kūrinys yra saugomas Dalaso meno muziejuje JAV. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]