IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

PUIKUS MATEMATIKAS


Antanas Ruginis gimė 1957 metų lapkričio 3 dieną dabartiniame Kretingos rajone, Žeimių kaime. Nuo pirmųjų dienų Antanas silpnai matė. Tiesa, prastas regėjimas nesutrukdė 1965 metais pradėti lankyti gimtajame kaime esančios pradinės mokyklos. Čia berniukas pasimokė vos mėnesį. Dėl silpno regėjimo jis negalėjo kartu mokytis su bendraamžiais, todėl teko sugrįžti tėvų prieglobstin. 1966 metais A. Ruginis išvažiavo mokytis į Kauno aklųjų mokyklą. Čia mokėsi iki 1975 metų. Mokykloje atsiskleidė berniuko gabumai ne tik matematikai, bet ir visiems dėstomiems dalykams. Tiesa, su rusų kalba jis ne itin draugavo. Laisvalaikiu Antanas mėgo skaityti knygas. Joms skirdavo daug laiko. Net atsigulęs prieš miegą pirštais braukė aklųjų knygos puslapius. Kitas mokyklinis pomėgis - šachmatai. Matematinis mąstymas labai tiko šiam žaidimui. 

Vidurinę mokyklą A. Ruginis baigė ne Kaune, o Vilniuje. 1975 m. čia atidaryta A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių internatinė mokykla, į ją ir buvo perkelta neregio klasė. Naujojoje mokykloje Antanas mokėsi dvejus metus - ją baigė 1977 metais. Vidurinio mokslo baigimo atestate puikavosi vien penketai. Iš matematikos ir fizikos jaunuolis gavo pagyrimus. Pagal tuometinę tvarką, gabūs mokiniai galėjo gauti ne daugiau nei du pagyrimus. 1977-1982 m. studijavo Vilniaus universitete Matematikos-mechanikos fakultete taikomąją matematiką. Mokslas sekėsi gerai. Antanas vienas iš nedaugelio neregių baigęs matematiką. Studijų metais neregys dalyvavo studentų mokslinėse konferencijose. "Mokytis buvo nesunku. Per seminarus uždavinius išspręsdavau greičiau už grupės draugus, tačiau be jų konspektų būtų buvę sunku. Po paskaitų jie skolindavo savo užrašus ir aš juos persirašydavau brailio raštu", - prisimena jubiliatas. 

Baigęs studijas Vilniaus universitete, A. Ruginis gavo paskyrimą dirbti vienoje iš įslaptintų karinių gamyklų. Žinoma, jo ten nepriėmė. Neregiui paaiškino, kad jam reikės dirbti su skaitovu, o skaitys įslaptintą medžiagą. Jaunas specialistas be darbo neliko: 1982-1991 metais dirbo Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorijoje. Naujokui patikėjo dvi darbo sritis: statistiką ir psichologiją. Taip pat domėjosi orientavimosi erdvėje ir modeliavimo temomis. Dirbdamas Specialiosios psichologijos laboratorijoje, Antanas keturiose mokslinėse konferencijose skaitė pranešimus. 

1991-1994 m. vadovavo Aklųjų ir silpnaregių socialinio ugdymo mokyklai - buvo jos direktorius. 

1994-1995 m. dirbo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) centro taryboje verslo instruktoriumi. 

1995 m. tapo Fondo M95 prezidentu. Šis fondas vienijo ir švietė neregius bei silpnaregius verslininkus. Jiems padėjo, konsultavo verslo steigimo ir plėtojimo klausimais. 1997-2001 m. Vilniuje, Labdarių gatvėje, įsteigė parduotuvę, prekiaujančią neįgaliųjų amatininkų rankomis padarytais darbais. 

1997-2001 metais tapo Verslininkų darbdavių konfederacijos tarybos nariu. Tai visuomeninės pareigos. Antanas, būdamas šios tarybos narys, gynė neregių ir silpnaregių verslininkų interesus. 

1999-2011 m. - Neįgaliųjų verslo informacijos centro steigėjas ir direktorius. 

A. Ruginis aktyviai dalyvavo ir LASS visuomeninėje veikloje. Ketverius metus buvo LASS centro tarybos narys, LASS revizijos komisijos pirmininkas. Dabar Antano gyvenimas neįsivaizduojamas be šachmatų. Kaip pats juokauja: "Prisimenu tai, ką buvau primiršęs". A. Ruginis dalyvauja sporto klubo "Šaltinis" rengiamuose turnyruose, Lietuvos aklųjų sporto federacijos čempionatuose, yra "Šaltinio" šachmatų komandos narys. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Gruodžio 1 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1947) Alfonsas Navickis, tiflopedagogas, Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro direktorius. 

Gruodžio 3 d. - Pasaulinė neįgaliųjų diena. 

Gruodžio 5 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1947) Vida Šakočiūtė, tiflopedagogė, nuo 1973 m. dirbo Lietuvos aklųjų švietimo įstaigose. 

Gruodžio 9-11 d. 1977 m. Ukmergės rajone įvyko pirmą kartą suorganizuotos Lietuvos aklųjų draugijos kultūrinių renginių dienos. 

Gruodžio 12 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1932) Birutė Janušonytė, tremtinė, aktyvi LASS narė Vilniuje. Parašė prisiminimų knygą apie tremtį "Jaunystė prie Angaros". 

Gruodžio 16 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1967) Kęstutis Bartkėnas, sportininkas, lengvaatletis, pasaulio ir Europos aklųjų bei silpnaregių čempionatų nugalėtojas ir prizininkas, parolimpinių žaidynių prizininkas. 

Gruodžio 30 d. (2002) Kauno rotušėje miestui nusipelniusiems kauniečiams įteikti apdovanojimai - Gerumo plytos. Tarp apdovanotųjų ir neregė - Rasa Misiukaitė. 

Gruodžio 31 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1957) Dalia Taurienė (Steponavičiūtė), pedagogė, LASUC kurčneregių ugdymo skyriaus vedėja. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]