NEREGIŲ LABUI

Vytautas GUDONIS

"SAULĖS" DOVANA


Jau penkti metai, kai Šiaulių miesto Rotary klubą "Saulė" ir Šiaulių universitetą sieja graži draugystė. Praėjusiais metais rotariečiai, siekdami palengvinti žmonių, turinčių regėjimo negalią mokymąsi, Šiaulių universitetui padovanojo aparatūrą, įprastą, juodai baltą piešinį paverčiančią reljefiniu. Neilgai trukus Šiaulių Petro Avižonio regos centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse atsirado reljefinių piešinių komplektai, kuriuose buvo pavaizduotos raidės, skaitmenys, geometrinės figūros. Specialus reljefinių piešinių komplektas buvo paruoštas šios įstaigos logopedės darbui. Su šia aparatūra ir jos galimybėmis susipažino būsimieji įvairių specialybių pedagogai. 

Perdavimo ceremonija

Šių metų spalio mėnesį pasitikdamas Baltosios lazdelės dieną, Rotary klubas Šiaulių universitetui padovanojo stacionarų elektroninį didintuvą (Vocatex Plus Full HD 27), turintį skaitymo funkciją. Prietaisas paprastas naudoti, skaito tekstus, parašytus pagrindinėmis pasaulio kalbomis. Šį prietaisą išrinko LASS narys Paulius Kalvelis, kasmet vykstantis į techninių priemonių parodą Vokietijoje ir puikiai išmanantis neregiams skirtas technikos naujoves. Iškilmingoje prietaiso perdavimo ceremonijoje dalyvavo Rotary "Saulės" klubo prezidentė Rima Žurauskaitė su kolegomis šio klubo nariais, Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, universiteto bibliotekos darbuotojai, buvęs Seimo narys, aklųjų įmonės vadovas Edvardas Žakaris ir jo pavaduotojas Kazimieras Gailius bei Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių skyriaus darbuotoja Dalia Vaivadienė, atsivedusi gausų būrį skaitytojų. Šia unikalia, brangiai kainuojančia aparatūra galės naudotis ne tik regėjimo sunkumų turintys studentai, bet ir visi Šiaulių miesto neregiai bei silpnaregiai. Minėtas įrenginys taip pat pasitarnaus ir žmonėms, turintiems skaitymo sunkumų (disleksija), skaičiuojama, kad šios rūšies problemų turi 4-8 proc. mokinių ir dalis suaugusiųjų. Su visa šia aparatūra turės galimybę susipažinti ir ja dirbti šiais mokslo metais tiflopedagogikos specialybę pradėję studijuoti dvimečių kursų klausytojai. Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų vardu reiškiame nuoširdžią padėką Rotary "Saulė" klubo nariams už jų nuolatinį dėmesį ir labai reikalingą pagalbą žmonėms, turintiems regėjimo negalią. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]