BRAILIO RAŠTAS IR MES

Audronė JOZĖNAITĖ

SUSITIKIMAS MINISTERIJOJE


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pavedimą, šių metų spalio 20 dieną organizavo pasitarimą dėl vieningos matematinių ženklų sistemos brailio raštu įteisinimo. Renginį vedė švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius. Susitikime dalyvavo atstovai iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Neįgaliųjų reikalų departamento, Lietuvos aklųjų bibliotekos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos. 

Dar 2015 metais LASS kreipėsi į keletą institucijų, kartu ir į Švietimo bei mokslo ministeriją, dėl pastaruoju metu atsiradusių neigiamų tendencijų leidybos brailio raštu srityje. Problemos atsirado pagausėjus leidėjų brailio raštu būriui. Naujai atsiradę leidėjai neretai nepaiso ir nesilaiko brailio raštui taikomų reikalavimų - taškų aukščio, atstumų tarp raidžių žodyje, tarp žodžių ir kita. Klaidų pasitaiko ir žymint skaičius dedant užrašus ant vaistų pakuočių. Paaiškėjus, kad iki šiol Lietuvoje oficialiai nėra įteisinta dešimtmečiais naudota Vidmanto Stalgio parengta matematinių ženklų sistema brailio raštu, šių metų pavasarį buvo kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją. Kadangi gautas atsakymas netenkino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, kreiptasi į Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisiją, kurios nurodymu ir buvo sušauktas pasitarimas. 

Pasitarime dalyvavę specialistai pripažino problemas, susijusias su brailio raštu ir pritarė minčiai siekti išsiaiškinti, kuri valstybės institucija galėtų būti atsakinga už brailio rašto sistemą įvairiose srityse. Pirmas numatytų darbų žingsnis - matematinių ženklų sistemos brailio raštu įteisinimas. Šiam reikalui sudaryta ekspertų grupė, kuri pateiks savo išvadas. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras yra įpareigotas artimiausiu metu surinkti ekspertus, galinčius dirbti šioje srityje. Atrodo, reikalai pagaliau pajudės. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]