ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA

Vesta STASELYTĖ

TIFLOPEDAGOGO PAGALBA ŠIANDIEN


Lietuvoje regėjimo negalią turintys ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai ugdomi ir specialiojo ugdymo, ir bendrojo ugdymo mokyklose. Siekiant šių vaikų ugdymo kokybės, svarbu laiku teikti tiflopedagogo pagalbą, vystyti pagalbą teikiančių specialistų bendradarbiavimą, dalintis profesiniais pasiekimais, gerąja darbo patirtimi. Daug metų tiflopedagogai Lietuvoje apskritai nebuvo ruošiami. Paskutinį kartą Šiaulių universitete tiflopedagogo studijų diplomus aš ir dar 10 įvairiose mokyklose dirbančių mano kolegų gavome prieš 15 metų. Nuo to laiko kurso nepavykdavo surinkti, nes neatsirasdavo norinčių. Nauja būsimųjų tiflopedagogų grupė (8 žmonės) studijas Šiaulių universitete pradėjo tik šiais metais. Lietuvoje rengiami specialieji pedagogai, studijų metu jie įgyja šiek tiek tiflopedagogikos žinių, bet to nepakanka dirbant su regos negalią turinčiais vaikais. 

Lapkričio 3 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre vyko tarptautinė praktinė konferencija "Tiflopedagogo pagalba šiandien: tarp realybės ir lūkesčių". Svarbiausias konferencijos tikslas - tobulinti tiflopedagogų profesines kompetencijas analizuojant praktinę veiklą ir pristatant jų patirtį. Į Vilnių atvyko daugiau nei 70 specialistų, vienaip ar kitaip susijusių su regos negalią turinčių mokinių ugdymu, nusiteikusių pasidalyti patirtimi su kolegomis, ir svečiai iš Latvijos bei Baltarusijos aklųjų ir silpnaregių ugdymo įstaigų. Buvo perskaityta 18 pranešimų, pristatyti 7 stendiniai pranešimai. 

Konferencija salėje

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) direktorė Nerija Moskalionienė, atidarydama konferenciją, kalbėjo apie tai, kad tiflopedagogo pagalba ypač svarbi įgyvendinant įtraukiojo ugdymo idėją, tačiau nereikia skubėti visus vaikus perkelti į bendrojo lavinimo mokyklas, nes kol kas tam nėra pasiruošę nei šių mokyklų specialistai, nei tėvai. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė pasidalijo mintimis, kad mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, labai reikalinga tiflopedagogo pagalba, kad siekiama plėsti įtraukiojo ugdymo galimybes ir kad visi kartu turime ieškoti būdų, kaip padėti regos sutrikimų turinčiam vaikui. Pagaliau, kad negalima staiga uždaryti specialiųjų mokyklų, kaip kartais deklaruojama žiniasklaidoje. 

Svečiai iš Latvijos ir Baltarusijos aklųjų ir silpnaregių ugdymo įstaigų pristatė savo darbo patirtį, papasakojo apie vykstančius pokyčius, apie specialiųjų mokyklų tinklą ir integruoto ugdymo pradmenis jų šalyse. 

Konferencijoje išgirdome naujieną, kad ankstyvąja individualizuota naujagimio raidos priežiūra rūpinasi Vaiko raidos centro filialo VšĮ Vilniaus universiteto Santarų klinikų medicinos specialistai. Apie savo darbo patirtį papasakojo šios įstaigos psichologė Ieva Sidaravičiūtė ir ergoterapeutė Judita Dovydėnaitė. 

Diskusijai kvietė LASUC tiflopedagogė Dalia Taurienė, išsamiai papasakojusi apie silpnaregio ir aklo vaiko atpažinimo būdus ir apie tai, kaip skirtingai įvairios institucijos įvardija regos sutrikimus, kaip skirtingai atlieka silpnaregio vaiko vertinimą, nuo ko priklauso regos sutrikimų turinčio mokinio kelias pas tiflopedagogą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 

Apie tiflopedagogo pagalbą bendrojo ugdymo mokykloms pasakojo specialistės iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro: Jūratė Jakštienė, Vesta Staselytė, Aušra Jonkutė, Daiva Mikelėnaitė- Laukienė, Rūta Petkevičienė ir Lina Voverienė, Kauno Prano Daunio ugdymo centro tiflopedagogės Grita Strankauskienė ir Vida Violeta Tjell bei Panevėžio regos centro "Linelis" tiflopedagogė Audronė Petronaitytė. 

Regos sutrikimų turinčiam vaikui neužtenka tiflopedagogo pagalbos, todėl labai prasminga buvo išgirsti apie tai, kokią pagalbą mūsų mokiniams teikia Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė Rūta Vyšniūnienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos Informacinių išteklių centro vadovės pavaduotoja Dalia Balčytytė, inovacijas pristatė UAB "Biomedika" specialistė Paulina Vitkūnaitė bei kitų šalies mokyklų pedagogai. 

Viename LASUC tiflopedagogių pranešime buvo cituojamas amerikiečių rašytojas Deilas Karnegis (Dale Carnegie): "Kiekvienas iš mano kolegų, su kuriais aš bendrauju, kažkuo yra pranašesnis už mane - ir šito aš esu pasiruošęs mokytis iš jo." Taigi šioje konferencijoje sėkmingai bendravo, bendradarbiavo, dalijosi patirtimi ir įžvalgomis, mokėsi vieni iš kitų ne tik mūsų šalies, bet ir kaimyninių respublikų tiflopedagogai. 

Aptarti ateities planai - daryti susitikimus, rengti konferencijas, seminarus, teikti pasiūlymus LR švietimo ir mokslo ministerijos specialistams, tobulinti bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose ugdomi akli ir silpnaregiai mokiniai, mokytojų kvalifikaciją ir kiti. 

Visi pranešimai yra Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro puslapyje www.lasuc.lt. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]