TARPTAUTINEI BALTOSIOS LAZDELĖS DIENAI

Danutė Marcelė BALČIŪNIENĖ

"KITA STOTELĖ..."


Šaligatviu su baltosiomis lazdelėmisBaltosios lazdelės dieną įdomiai paminėjo Klaipėdos regos ugdymo centrą (RUC) lankantys neregiai. Nepaisydami naktį siautusios audros ir vis dar purškiančio lietaus, jie vieną spalio vidurio rytą susirinko trijose Klaipėdos miesto stotelėse nusprendę išbandyti, kas per keletą metų pasikeitė miesto viešajame transporte. VšĮ Klaipėdos keleivinio transporto įmonės vadovas Gintaras Neniškis pakviestas ne vieną kartą lankėsi LASS Klaipėdos filiale, kur neregiai turėjo galimybę išsakyti visas naudojimosi miesto transportu problemas. Poslinkiai į gerąją pusę akivaizdūs: Klaipėdos miesto autobusai tvarkingi, maršrutų numeriai, pažymėti priekyje ir šone, dideli. Pamenu, kaip prieš keletą metų tuos bet kur užkištus ir bet kokio formato numerius sunkiai įžiūrėdavo net regintieji. O jei dar visi numeriai būtų ryškūs kaip ant 5, 8, 12 autobusų ir aiškiai matomi! Dabar tuos ant juodo fono murzina ruda spalva nudažytus skaičius įžiūri tik turintys išskirtinai puikų regėjimą. Daugelyje autobusų geras įgarsinimas - skelbiami stotelių pavadinimai, pranešamas maršruto numeris. Sudėtingiau ten, kur mažai keleivių, nors teko matyti, kaip pranešus maršruto numerį ir iškart užsidarius autobuso durims, vairuotojas kurį laiką stebėjo stotelėje lūkuriuojančią neregę ir, tik įsitikinęs, kad šiai reikia kito maršruto, nuvažiavo. Gaila, bet visuose autobusuose keleivius "linksmino" vis dar galinti bėdos neregiams, ir ne tik jiems, pridaryti ne vietoje skelbiama reklama: "Kita stotelė - gerbiami keleiviai..." ir t.t. Ne visi vairuotojai sugeba sustoti tiksliai prie šaligatvio bortelio. 

Neregius Klaipėdoje jau kuris laikas džiugina naujovė - didesnė dalis autobusų stotelių išklotos specialiomis trinkelėmis, ypač palengvinančiomis neregių orientavimąsi. Mūsų pasirinktose "Sveikatos priežiūros centro" ir " Panevėžio" stotelėse tokios trinkelės buvo, "Juodkrantės" - ne. Kiekvienoje iš šių stotelių tą spalio rytą tarp dešimtos ir dvyliktos valandos būriavosi keletas aklųjų su baltosiomis lazdelėmis, silpnaregių ir vienas regintis RUC darbuotojas. Užduotis neregiams - savarankiškai, naudojantis garsiniu pranešimu, įlipti į numatytą autobusą, įsigyti lengvatinį bilietą, jį pasižymėti ir, naudojantis garsine informacija, išlipti stotelėje "Biblioteka". 

10:25 val. Sveikatos priežiūros centro stotelės priekyje, ten, kur turėtų atsidaryti priekinės autobusų durys, akliesiems pažymėtoje vietoje, jau stovėjo 2 aklieji su baltosiomis lazdelėmis. Jų užduotis - įlipti į 8 maršruto autobusą. Vienu metu privažiavo du autobusai. 6A maršruto autobusas stovėjo antras, bet vairuotojas, pamatęs laukiančius neregius, privažiavo ir tvarkingai atidarė duris. Įsitikinęs, kad šie laukia kito maršruto, nuvažiavo. 

10:41 val. vėl iš karto privažiavo du autobusai, antras buvo 8 maršruto, kurio akliesiems ir reikėjo, deja, sulipus pribėgusiems keleiviams, autobusas abejingai pračiuožė pro laukiančius neregius. Tuomet šalia savo draugų atsistojo dar viena akloji, laukianti 6 maršruto autobuso. 10:47 val. privažiavęs 6 maršruto autobusas nepranešė savo numerio, tad mergina taip ir liko lietuje laukti kito autobuso. 

10:49 val. stotelėje išsirikiavo net keturi autobusai - 6A,12,8,9. Norintiems važiuoti 8 autobusu ir vėl nepavyko į jį įlipti - privažiavo, bet numerio nepranešė. Aklieji būtų galėję paklausti vairuotojo, jei durys būtų atidarytos ties jais, deja, tą rytą neregiai vis atsidurdavo tarp pirmų ir vidurinių durų, tad jų klausimas taip ir likdavo neišgirstas. Išeina - arba trinkelės paklotos ne vietoje, arba vairuotojai neturi žalio supratimo, ką jos arba bent jau baltoji lazdelė reiškia. 

Permirkę ir sušalę aklieji, bijodami pavėluoti į renginį, nutarė lipti į bet kokį autobusą, kuris nuvežtų iki reikalingos stotelės. 10:56 val. privažiavus 6 maršruto autobusui, neregiai vėl atsidūrė toli nuo durų, o kai šios užsidarė, tik pradėjus lazdelėmis belsti į autobuso šoną, neregius įleido pro vidurines duris. Viduje nauja problema - kaip iš vidurio autobuso neregiui nukeliauti iki vairuotojo ir įsigyti bilietą? Laimė, padėjo kiti keleiviai. Pastebėjome ir teigiamą dalyką - visi vairuotojai, į kuriuos tą rytą kreipėmės, turėjo lengvatinių bilietų po 0,16 centų ir nepyko ant keleivių juos parduodami. 

10:57 val. neregei merginai nepavyko įlipti į 8 autobusą, nes šis pranešė savo numerį toliausiai stovėdamas ir šitaip aklai merginai su baltąja lazdele nepalikdamas jokių galimybių jį pasiekti. Pagaliau 11:06 val. laukiančiajai pavyko patekti į 8 autobusą ir iš draugiško vairuotojo įsigyti bilietą. Beje, pažymėti vienkartinį bilietą Klaipėdos miesto autobusuose vis dar nėra paprasta, nes tie mažyčiai aparatėliai dažniausiai tebėra "slepiamos" spalvos ir vis kitoje vietoje. Teigiamu pavyzdžiu galėtų būti 9 maršruto autobusas, į kurį tą patį rytą 9:49 val. įlipau "Juodkrantės" stotelėje - ir numerį laiku pranešė, ir ryškia geltona spalva nudažytas aparatėlis bilietui pažymėti buvo kairėje pusėje ir iškart pastebimas. Kitas svarbus klausimas - pro kurias duris neregiams lipti į autobusą? Kai kurie vairuotojai susipainioja, kad pro vidurines įleidžiami asmenys su neįgaliųjų ar vaikiškais vežimėliais ir šią taisyklę pritaiko visiems neįgaliesiems, taip pat neregiams, tuo sudarydami jiems daug nepatogumų. 

Ir dar: vairuotojai privalėtų keleivius įlaipinti ir išlaipinti tik stotelės priekyje ir neversti blaškytis baiminantis, kad autobusas nuvažiuos jų nepaėmęs, o vadovai turėtų geriau suderinti grafikus, nes pasitaiko, kad tas pats laikas nurodytas ne vienam maršrutui. Beje, viename susitikime G. Neniškis aiškino, kad vairuotojai taip ir turėtų elgtis (sustoti ir duris atidaryti tik stotelės priekyje), bet ši taisyklė kol kas beveik neveikia. 

Pastebėjimų tą rytą buvo ir daugiau - "Juodkrantės" stotelėje neregiai perspėjo vairuotojus, kurių autobusuose nebuvo pranešami maršrutų numeriai, kai kuriuose autobusuose garsinė informacija pritildyta iki šnabždesio, o jau keliaujant mieste ir taip siaurą praėjimą ties "Navalio" viešbučiu pastojo didžiulis ant šaligatvio pastatytas stendas. Bandant jį aplenkti, į neregių veidus trankėsi galinčios rimtai sužaloti žemai nulinkusios medžių šakos. Visai prie pat Manto gatvėje 9 namo sienos žiojėjo didžiulė atvira, niekaip nepažymėta, gili duobė, o labiausiai išgąsdino vairuotojas, didžiuliu greičiu praskriejęs pro jau nereguliuojamos sankryžos viduryje ties "Maxima" Manto gatvėje stovinčius tris akluosius su baltosiomis lazdelėmis. Gaila, bet to automobilio numerio iš išgąsčio užfiksuoti tiesiog nespėjome. 

Pastabų turime ir kitiems, ne autobusų vairuotojams. Tą lietingą rytą pasinaudoti puikiai veikiančia garsine sankryža ties Sveikatos priežiūros centru akliesiems nebuvo lengva, nes, norint ją pereiti, reikėjo laukti gerokai toliau, jei nenorėjai būti purvinai išmaudytas pro šalį lekiančių automobilių. Tokio pat dušo galėjai sulaukti ir stotelėje. 

Apibendrindama drįsčiau sakyti, kad daugiausia problemų Klaipėdos miesto viešajame transporte kyla dėl žmogiškojo faktoriaus - daugelis vairuotojų, sustojus iš karto keliems autobusams, duris atidaro ir keleivius suleidžia bet kur, šie, bijodami praleisti reikiamą autobusą ir rizikuodami susižeisti, puldinėja įvairiomis kryptimis; pasitaiko, kad iki minimumo sumažinamas arba visai išjungiamas įgarsinimas; vairuotojai neprivažiuoja iki bortelio, nesupranta, kad žmogus su baltąja lazdele ar silpnaregis nemato į eilę išsirikiavusių autobusų ir negali bent jau vairuotojo pasiklausti maršruto numerio ir sėkmingai įlipti, jei durys atidarytos toli nuo jo. Ne mažesnis rūpestis ir chuliganiškai besielgiantys automobilių vairuotojai. Atidūs turėtų būti ir neregiai - net ir turintys mažą regos likutį, privalėtų visada nešiotis baltąją lazdelę ir dažniau rodytis viešumoje. Neseniai miesto vairuotojai pabandė sėdėdami neįgaliųjų vežimėliuose pasinaudoti viešuoju transportu. Būtina tokią akciją suorganizuoti ir imituojant neregius - reikėtų, kad autobusų vairuotojai užsidėtų nepermatomus akinius, paimtų į rankas baltąsias lazdeles ir pabandytų pasinaudoti viešuoju miesto transportu. Kitas klausimas: kada visi arba bent dauguma miesto šviesoforų taps garsiniai? Kai pamačiau dar vieną naujovę Klaipėdoje - šviesoforus, rodančius sekundes laukiant, kada užsidegs žalia šviesa, pasidarė labai liūdna - kiek ir kam palengvino gyvenimą tos "puošniai atrodančios" sekundės? O kokybiškai įrengti garsiniai šviesoforai padėtų visiems, net ir turintiems puikų regėjimą. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]