DĖMESIO!

 

MIELI SKAITYTOJAI!


Iki gruodžio 20 d. galite žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2018 metams. Prenumeratos sąlygos nepasikeitė. "Mūsų žodį" galima užsiprenumeruoti "Lietuvos pašto" skyriuose. 

Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8-5) 2163863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai. 

 

Žurnalo "Mūsų žodis" vieno numerio kaina yra: 

reginčiųjų raštu - 0,59 Eur, 

brailio raštu - 0,29 Eur. 

 

Metams "Mūsų žodis" kainuos: 

reginčiųjų raštu - 7,09 Eur, 

brailio raštu - 3,48 Eur. 

 

Žurnalo indeksas kataloguose: 

reginčiųjų raštu - 5060, 

brailio raštu - 5061. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]