IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

SPROGMUO, NUSINEŠĘS AKIS


Karo ir pokario laikais gimusių neregių draugijoje dažna viešnia buvo muzika. Ja domėtis, groti įvairiausiais muzikos instrumentais skatino tuometinės Kauno aklųjų mokyklos mokytojai. Šis pedagogų darbas nenuėjo veltui. Nemažas neregių ir silpnaregių būrys muziką ne tik pamėgo, bet kai kuriems ji tapo pragyvenimo šaltiniu. Vienas iš jų - šiemet švenčiantis garbingą 75 metų jubiliejų Rimantas Milašauskas, aktyvus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narys, muzikantas, meniškos prigimties žmogus. 

R. Milašauskas gimė 1942 metais rugsėjo 15 dieną Kelmės rajone, Mažučių kaime. Jis buvo guvus ir sveikas vaikas. Žinoma, karo metais nepriteklių būta, bet jie nevargino basakojo berniuko. Taip nepastebimai metai keitė metus, kol išaušo ta juodoji diena. 1949 m. gegužės 5 d. Rimantas surado nuo karo laikų užsilikusią granatą. Kaimietukas panoro sužinoti, kas yra radinio viduje. Sprogimo ilgai laukti nereikėjo. Laimei, kūnas liko sveikas, bet akys... Berniukui Šiaulių ligoninėje iš karto pašalinta viena akis. Dėl kitos kovojo Kauno medikai. Joje dar vis ruseno dienos šviesa. "Kaune mane gydė oftalmologas Juozas Nemeikša. Iki šiol nežinau, ar medikas tikrai viską padarė? Dar vis galvoje skamba gydytojo man skirtas sąmojis. Kam tau ta sužalota akis? Mes vietoj jos įdėsime gražią, sveiką, stiklinę", - pasakojo sukaktuvininkas. 

Rimantas, netekęs abiejų akių, išleistas iš ligoninės, tais pačiais metais pradėjo mokytis Kauno aklųjų mokykloje. Ten mokėsi iki 1961 metų. Berniuką nuo pat pradžių sudomino ir sužavėjo muzika. Muzikos mokytojas A. Majauskas buvo tikras savo dėstomo dalyko fanatikas. Meilę muzikai jis perduodavo ir neregiams moksleiviams. Rimantas ne tik kruopščiai mokėsi muzikos, bet ir grojo mokyklos ansamblyje. Su juo kartu muzikavo Juozas Dzidolikas, Stasys Stasiulis, Juozapas Kairys, Zenonas Kavaliauskas ir kiti aklieji. Mokykloje Rimantas išmoko skambinti pianinu, groti akordeonu, pūsti triūbą. Mokėjimas groti įvairiais instrumentais neregiui vėliau labai pravertė tolimesniame gyvenime. 

Baigęs vidurinę mokyklą R. Milašauskas didelio pasirinkimo neturėjo. Jis, kaip ir daugelis neregių, įsidarbino Kauno gamybiniame mokymo kombinate šepečių vėrėju. Darbas buvo nelengvas, reikėjo padaryti kasdienines gamybos normas. Rimantas vien tik darbu neapsiribojo, laisvu laiku grodavo ir dalyvavo neregių muzikiniuose kolektyvuose. Ilgainiui neregį muzikantą pastebėjo Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) vadovai. Rimantui pasiūloma vadovauti LAD Kauno kultūros namams. Tiesa, šių namų direktoriumi R. Milašauskas dirbo neilgai, suprato, kad vadovo darbas ne jam. Jo pašaukimas - muzika. 

Subūrus Kaune profesinį aklųjų pučiamųjų instrumentų orkestrą, neregys nedvejodamas atsisveikino su kultūros namų direktoriaus kėde ir tapo profesionaliu muzikantu. Orkestre grojo iki pat uždarymo - 1992 metų. Tuo pat metu Rimantas studijavo J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dabar - konservatorija). Baigė 1974 metais. 

Orkestrą panaikinus R. Milašauskas grįžo į kombinatą šepečių vėrėju. Juo dirbo iki pat pensijos. 

Rimantas grojo ne tik orkestre. Jis buvo daugelio muzikinių kolektyvų narys. Taip pat neatsisakydavo groti šokių vakaruose, vestuvėse ir įvairiose šventėse. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Spalio 1 d. 1962 metais įsteigta Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų studija. Lietuvoje pradėtos garsinti knygos. 

Spalio 2 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1927) Kazimieras Banys, agrarinių mokslų daktaras, Lietuvos laisvės kovų dalyvis, kraštotyrininkas, Rusnės etnografinės sodybos-muziejaus steigėjas. Mirė 2015 m. 

Spalio 2 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1942) Henrikas Komas, buvęs ilgametis choro "Vilnius" artistas, brailio rašto puoselėtojas. Mirė 2016 m. 

Spalio 3 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1957) Ivanas Čebanas, aktyvus LASS narys Klaipėdoje, UAB "Regseda" darbininkų sąjungos pirmininkas. 

Spalio 7 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1937) Bronė Špagina (Gudonytė), dainos mylėtoja, ilgametė neetatinė žurnalo "Mūsų žodis" korespondentė. 

Spalio 10 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1937) Janina Raginienė (Kazakevičiūtė), buvusi ilgametė LASS Prienų rajono tarybos pirmininkė. 

Spalio 15 d. - Tarptautinė baltosios lazdelės diena. 

Spalio 21 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1947) Valentina Vaidilienė (Gorodilovaitė), pedagogė, nuo 1972 m. dirbo Lietuvos aklųjų švietimo įstaigose. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]