NAUDINGA ŽINOTI

 

TEIKS PASLAUGAS


Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programą, nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. pradedama finansuoti nauja priemonė, skirta teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems. 

Šių paslaugų tikslas - atsižvelgiant į individualius aklojo poreikius, atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo, kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą bei Neįgaliųjų reikalų departamento administruojamą paslaugą iki 2017 m. gruodžio 15 dienos teiks Viešųjų pirkimų įstatymu atrinktas Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius (A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas). 

Teisę į kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas turi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji nuo 16 metų, kuriems pagal Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas teikiamas darbingo amžiaus neregiams. Maksimali paslaugų teikimo trukmė - 30 kalendorinių dienų. 

Visos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai. Su akluoju viso kompleksinių paslaugų teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, tiflopedagogas, kompiuterinio raštingumo specialistas). 

Išsamesnę informaciją rasite Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyriuje: tel. (8 37) 24 18 81, mob. 8 612 09937, arba el. paštu [email protected] 

 

Parengta pagal www.ndt.lt informaciją 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]