TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

NAUJI DYDŽIAI


Pinigai. Trys dvidešimtinėsDažnai naujų metų proga LR Vyriausybė nustato ar indeksuoja tam tikrus dydžius, nuo kurių priklauso įvairios socialinės išmokos ar mokami mokesčiai. Ne išimtis - ir šie metai. Nuo sausio 1 d. įsigaliojo keli nauji dydžiai apskaičiuojant neįgaliesiems mokamas socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijas bei kai kurias kitas išmokas, taip pat iš jų darbo užmokesčio ar kitų pajamų išskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį. 

 

8 Eur padidinta valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija 

2016 m. gruodžio 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1275 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydis padidintas nuo 112 iki 120 Eur. Jau vien dėl to visą būtinąjį socialinio draudimo stažą turintiems socialinio draudimo pensijų gavėjams pagrindinė pensijos dalis didėja: neįgaliesiems, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 25 proc. darbingumo lygis, - 12 Eur; neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis, ir senatvės pensininkams - 8,8 Eur; neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis, - 4,4 Eur. 

Be to, nuo 3,36 iki 3,60 Eur didėja ir valstybinių socialinio draudimo pensijų priedai už kiekvienus 30 metų stažą viršijančius stažo metus. 

 

31 Eur didinamas einamųjų draudžiamųjų pajamų dydis 

Šiuo LR Vyriausybės nutarimu nustatomas ir einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydis - 476 Eur. Einamųjų 2016 metų draudžiamųjų pajamų dydis buvo 445 Eur. Šis dydis yra reikšmingas apskaičiuojant valstybinių socialinio draudimo pensijų papildomas dalis, kurių dydis priklauso nuo asmens sukaupto socialinio draudimo stažo ir gautų draudžiamųjų pajamų. 

Dėl valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos bei einamųjų draudžiamųjų pajamų padidinimo prognozuojama, kad vidutiniškai žmogui, turinčiam būtinąjį socialinio draudimo stažą, pensija padidės apie 20 Eur, tačiau kiekvienam didės individualiai. 

Šiuo LR Vyriausybės nutarimu maksimali neperskaičiuota pensija didinama nuo 245 Eur iki 263 Eur. 

 

Kokios dar išmokos didėja, o kokios - ne? 

Padidinus valstybinio socialinio draudimo bazinę pensiją, padidėja ir kitos išmokos, kurių dydis matuojamas valstybinio socialinio draudimo bazinėmis pensijomis. 

Neįgaliesiems, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programose, kurie neturi teisės gauti socialinio draudimo profesinės reabilitacijos išmokos ir gauna tik teritorinės darbo biržos mokamą profesinės reabilitacijos pašalpą, nustatyta, kad ši pašalpa didėja nuo 224 iki 240 Eur per mėnesį. 

4 Eur - nuo 56 iki 60 Eur - didėja ir viena iš neįgaliems studentams skirtų finansinės pagalbos priemonių. Tai išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti. Neįgaliems studentams mokamų kitų rūšių finansinių pagalbos priemonių dydžiai nesikeičia, nes jie priklauso ne nuo valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos, o nuo valstybės remiamų pajamų dydžio, kuris kol kas nėra didinamas ir yra 102 Eur. 

Deja, pirmą kartą Lietuvos istorijoje dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo nedidėja šalpos pensijos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) bei nuolatinės slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos. Taip nutinka dėl to, kad nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji Šalpos pensijų ir Tikslinių kompensacijų įstatymai, kurie šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų dydžius matuoja jau ne valstybinėmis socialinio draudimo bazinėmis pensijomis kaip buvo iki šiol, o tuo tikslu įvedė naujus dydžius - šalpos pensijų bazę ir tikslinių kompensacijų bazę. Deja, abiejų šių bazių Vyriausybė nepadidino, jos ir toliau lieka 112 Eur. Išsamiau apie šalpos pensijas ir tikslines kompensacijas skaitykite 2016 m. "Mūsų žodyje" Nr. 8. 

Yra ir daugiau dydžių, kurie nuo 2017 m. nedidinami: 

valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinis dydis - 21 Eur, valstybės remiamų pajamų dydis - 102 Eur, 

minimali mėnesio alga - 380 Eur, minimalus valandinis atlygis - 2,13 Eur, bazinė socialinė išmoka - 38 Eur, 

valstybinių pensijų bazės dydis - 58 Eur. 

 

Mažinamas gyventojų pajamų mokestis 

2016 m. gruodžio 13 d. Seimas įstatymu Nr. XIII-87 pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. ir nustatė, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį taikomi didesni mėnesio neapmokestinamų pajamų dydžiai (NPD). 

Neįgaliesiems jie nustatyti tokie: 380 Eur (iki 2017 m. buvo 270 Eur) - neįgaliesiems, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis; 

320 Eur (iki 2017 m. buvo 210 Eur) - neįgaliesiems, kuriems nustatytas nuo 30 iki 55 proc. darbingumo lygis arba lengvas ar vidutinis neįgalumo lygis, ar vidutinis, ar nedidelis specialiųjų poreikių lygis. 

Negalios neturintiems gyventojams, kurių mėnesio darbo užmokestis ne didesnis kaip 1 minimali mėnesinė alga (380 Eur) mėnesio NPD yra 310 Eur. Darbo užmokesčiui didėjant, gyventojui taikytinas mėnesio NPD mažėja pagal specialią formulę. 

Priminsiu, kad 15 proc. mokesčio tarifu apmokestinama tik ta darbo užmokesčio dalis, kuri viršija mėnesio NPD. Žinotina ir tai, kad be gyventojų pajamų mokesčio iš darbo užmokesčio dar atskaitoma 3 proc. valstybinio socialinio draudimo ir 6 proc. sveikatos draudimo įmokos ir joms jau jokie mėnesio NPD netaikomi, taigi, skirtingai nuo gyventojų pajamų mokesčio, šios įmokos išskaičiuojamos iš viso darbo užmokesčio. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]