LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Gruodžio 14 d. Vilniuje, LASS respublikiniame centre, įvyko paskutinis 2016 metų LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 iš 14 LASS centro tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė Gemutė Padribonienė ir kviestiniai asmenys. 

Pateikta informacija apie 2016 metų trečio ketvirčio bei 2016 m. trijų ketvirčių LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Išsamiau aptarsime trijų ketvirčių veiklos rezultatus. 

LASS gamybos įmonių veiklos rezultatai, lyginant su pirmaisiais trimis 2015 m. ketvirčiais, pagerėjo. 5,1 proc. padidėjo pagamintos produkcijos bei atliktų darbų pardavimų pajamos - jos sudaro 95,5 proc. visų pajamų. Šių pajamų gausėjimą lėmė jų padidėjimas UAB "Regseda" (219,3 tūkst. Eur arba 8,8 proc.) ir VšĮ "Aksida" (65 tūkst. Eur arba 13,1 proc.). O UAB "Liregus" jos sumažėjo 10,8 tūkst. Eur arba 0,5 proc., o VšĮ "Kregis" - 9,4 tūkst. Eur arba 33,8 proc. Per tris finansinių metų ketvirčius trijų LASS įmonių veikla buvo pelninga, o VšĮ "Kregis" patyrė nuostolį. Palyginti su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, subsidijos darbo užmokesčiui ir VSD įmokoms kompensuoti padidėjo 209,9 tūkst. Eur arba 22,5 proc. (jos didėjo visose keturiose LASS įmonėse). 

LASS įstaigos per tris 2016 m. ketvirčius gavo 924,8 tūkst. Eur patalpų nuomos pajamų, iš kurių net 76,4 proc. sudaro VšĮ LASS respublikinio centro ir likviduojamos VšĮ "PBC" pajamos, 11,4 proc. - VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro pajamos, 6,8 proc. - VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro pajamos, 5,4 proc. - kitų 5 įstaigų pajamos. Palyginti su analogišku 2015 m. laikotarpiu, LASS įstaigų patalpų nuomos pajamos padidėjo 11,3 proc. Tiesa, didėjimas stebimas ne visose įstaigose - patalpų nuomos pajamos sumažėjo VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centre (2,8 tūkst. Eur arba 47,8 proc.), VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centre (1,1 tūkst. Eur arba 27,5 proc.) bei VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centre (1,1 tūkst. Eur arba 4 proc.). 

Priimtas sprendimas dėl atskaitymų į LASS fondus socialinėms programoms vykdyti ir juose sutelktų lėšų naudojimo tvarkos. Esminių pokyčių, lyginant su praėjusiais metais, nėra. Fondai formuojami iš LASS kontroliuojamų juridinių asmenų, kurių balansuose yra nekilnojamasis turtas, pajamų, gautų už patalpų nuomą. Veikia penki regioniniai fondai (į juos 15 proc. pajamų, gautų už patalpų nuomą, perveda regionų teritorijose veikiančios LASS įstaigos ir įmonės) bei respublikinis fondas, kurį formuoja VšĮ LASS respublikinis centras - jis skiria fondui 20 proc. nuo pajamų, gautų už patalpų nuomą praėjusiais metais. Sprendimą dėl fondams pateiktų projektų finansavimo priima regioninės tarybos (penki regioniniai fondai) ir LASS centro taryba (respublikinis fondas). Paraiškos centro tarybai teikiamos iki einamųjų metų kovo 31 d. 

Patvirtinta ir 2017 m. LASS filialų veiklos rėmimo tvarka. Čia taip pat nėra esminių pokyčių - filialams remti skiriama 50 tūkst. Eur iš LASS respublikinio fondo lėšų, kiekvienam regionui - po 10 tūkst. Eur. 

LASS centro tarybos nariai, atsižvelgdami į tauragiškių pageidavimus, praplėtė šio filialo teritoriją. Filialo pavadinimas pakeistas - dabar tai LASS Tauragės rajono ir Pagėgių filialas, atitinkamai prasiplėtė ir filialo veiklos teritorija. LASS Varėnos rajono ir Druskininkų miesto filialas skilo į du: taryba patvirtino LASS Varėnos rajono filialo nuostatus ir LASS Druskininkų miesto filialo nuostatus. Šiuos nuostatus patvirtinus notarams, LASS turės ne 48, o 49 filialus. Nuspręsta likviduoti VšĮ Biržų aklųjų ir silpnaregių dienos centrą, kuriame jau keliolika metų nevykdoma veikla. Tai neturės jokios įtakos LASS Biržų rajono filialo veiklai. 

Pasibaigė LASS nario Edvardo Žakario kadencija LR Seime - nuo 2017 m. sausio 2 dienos Žakaris grąžinamas į buvusias pareigas (prieš tapdamas Seimo nariu, E. Žakaris vadovavo LASS Šiaulių įmonei). Nuo 2016 m. gruodžio 30 dienos, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, iš VšĮ "Aksida" direktoriaus pareigų atleistas Romas Bramanas. 

LASS centro tarybos nariai pritarė UAB "Liregus" prašymui skirti lėšų poilsiavietės "Zelva" (Elektrėnų sav.) mediniams nameliams ir jų inventoriui atnaujinti. 

Posėdyje priimti sprendimai dėl LASS Marijampolės savivaldybės filiale naujai išrinkto pirmininko Tautvydo Kiškio ir dėl LASS Kauno rajono filiale naujai išrinkto pirmininko Kęstučio Pribišausko patvirtinimo. Naujai išrinktiems filialų vadovams linkime sėkmingo darbo! 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]