VIRŠELIS

 

D. P. CRABETH. VITRAŽAS SU APAŠTALO PAULIAUS IR PRANAŠO SAMUELIO GYVENIMO SCENOMIS


D. P. CRABETH. VITRAŽAS SU APAŠTALO PAULIAUS IR PRANAŠO SAMUELIO GYVENIMO SCENOMIS. Parašas po iliustracija

XIV amžiaus dailininkas Dirck Pietersz Crabeth (1520 – 1576) gimė Olandijoje. Galima daryti prielaidą, kad dailės pagrindus gavo iš tėvo vitražisto. Vėliau su broliu Vouteriu pasekė tėvo pėdomis. Būsimo menininko tapybos stiliui didelę įtaką turėjo olandų dailininko Jano van Skorelio kūryba. Nuo 1550 metų broliai pradėjo gauti vitražo užsakymų. 1555 – 1571 metais dekoravo Šv. Jono bažnyčios langus Gaudoje, kur sukūrė aštuonis vitražus, kaip antai: „Paskutinė vakarienė„, „Jėzus ir pinigų keitėjai„, „Jonas ir banginis„, „Judita su Holoferno galva„ ir kitus. Dauguma šio meistro darbų yra išlikę iki šių dienų. Viename iš vitražų yra pavaizduotas apakintas Elymas. Priminsime, kad siužetą dailininkai paėmė iš „Apaštalų knygos„, kurioje pasakojama, kaip apaštalas Paulius su bendraminčiais, skleisdamas Dievo žodį, pasiekė Kiprą: „Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur sutiko vieną žydą burtininką ir netikrą pranašą, vardu Barjėzus. Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui. Šis, pasivadinęs Barnabą ir Saulių, panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. Jiems priešinosi Elymas – burtininkas (toks šito žodžio vertimas). Jis stengėsi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, Šventosios dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį ir prabilo: „Ak, tu velnio vaike! Tu, visokių klastų bei suktybių pilnas teisingumo prieše! Ar nesiliausi kraipęs tiesių Viešpaties kelių? Dabar štai tave nubaus Viešpaties ranka – tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės.„ Ir tučtuojau jį užgulė tiršta tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink ieškodamas, kas jam išties ranką. Tai pamatęs prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas Viešpaties mokslu„ (Apd, 13, 6–12). 

Vitraže su apaštalo Pauliaus ir pranašo Samuelio gyvenimo scenomis yra pavaizduotas ir apakintas Elymas. Kvadrato formos vitražas padalintas į atskirus segmentus, kur centrinėje dalyje pavaizduotas ištaigingame krėsle sėdintis, apsuptas didelio būrio pavaldinių prokonsulas Sergijus. Prieš jį – apaštalas Paulius su savo greta stovinčiu bendraminčiu. Prieš Paulių, matyt, ką tik pralaimėjęs ideologinį ginčą, sulinkęs nuo nelauktai ištiktos neregystės naštos, stovi Elymas. Jo aklumą vitražistas pavaizdavo ištiestomis į priekį rankomis. Panašiai šio burtininko aklumą savo drobėse vaizdavo ir italų dailininkai Rafaelis bei Giulio Clovio. Toks aklumo vaizdavimo būdas ypač tinkamas vitražui, nes dažniausiai į tokį meno kūrinį žiūrovas žvelgia iš tolo ir personažo akių išraiška jam gali būti neaiški. Centrinę vitražo dalį juosia smulkesni stiklo lakštai, kuriuose galime matyti ir klasikinio stiliaus kolonas, ir bareljefą imituojančias figūras, ir turtingą ornamentiką. Šis įspūdingas XVI amžiaus vitražas yra Paryžiuje, Dekoratyvinio meno muziejuje. 

 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]