IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

LEGENDINIS MOKYTOJAS


Žmogaus nuveiktus darbus geriausiai charakterizuoja jo palikimas. Šis pedagogas, žurnalistas, vertėjas yra parašęs nemažai straipsnių bei knygų. Išvardinsiu tik kelias brailio raštu išleistas - tai "Aklųjų mobilumas ir lavinimas", "Kauno mokyklos-internato tiflopedagoginio darbo apžvalga", "Žymūs pasaulio aklieji". 

Pedagogė Audronė Maksimaitienė prieš dešimt metų Lietuvos aklųjų bibliotekos išleistoje knygoje apie šį žmogų rašė: "Didžiausias A. Valašino nuopelnas Lietuvos aklųjų švietimo istorijai - kad jis tris dešimtmečius ne tik ugdė bei lavino akluosius, bet ir daug padarė rinkdamas ir skleisdamas tiflopedagogines žinias visuomenei." 

Alfonsas Valašinas gimė 1906 m. liepos 24 d. Židonių kaime, netoli Joniškio, valstiečių šeimoje. Mokėsi Linkuvos gimnazijoje. Ją baigęs, Vytauto Didžiojo universitete studijavo užsienio kalbas ir literatūrą. Po studijų A. Valašinas dirbo žurnalo "Naujoji Romuva" redakcijoje, čia pradėjo ir vertėjo darbą. 

1945-1950 m. buvo Valstybinės literatūros leidyklos redakcijos vedėjas. 

1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Čia studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dar mokydamasis pedagoginiame institute Alfonsas 1951 m. įsidarbino Kauno aklųjų vidurinėje mokykloje. A. Valašinas apie vieną iš pirmų susitikimų su neregiais rašė: "Pertraukos metu į tą salės kampą susirinko daugiau pasitarimo dalyvių, nors neįprasto garso jau nebuvo girdėti. Kėdėje sėdėjo tiesus, augalotas vyras, laikantis rankoje metalinę lentelę su langeliais ir pirštais vedžiojantis neįprastame popieriuje išmuštus taškus. Apstojusiems smalsuoliams jis paaiškino, kad taip jis pasižymi svarbesnes kalbėtojų mintis. Ne vienam atrodė keista, kaip galima, kažkokiu virbalu baksnojant popierių, užsirašinėti tai, kas kalbama." 

Kauno aklųjų mokykloje A. Valašinas išdirbo 27 pačius brandžiausius metus - iki 1978 m. Dėstė vokiečių, esperanto kalbas, lietuvių kalbą ir literatūrą. A. Valašinas atliko direktoriaus pavaduotojo auklėjimo reikalams pareigas. Kartu buvo ir mokymo dalies vedėju. Nuo 1960 m. rudens buvo ir vokiečių kalbos mokytojas. 

A. Maksimaitienė apie savo kolegą rašė: "Jo pareigingumas, darbštumas, santūrumas, taktas, tolerancija, noras perduoti įgytas žinias kitiems stebino ir bendradarbius, ir moksleivius. Jo inteligencija, mokėjimas bendrauti, paprastumas traukė aplinkinius." 

Be pedagoginės veiklos, mokytojas dalyvavo ir skaitė pranešimus įvairiose konferencijose. Sukauptą patirtį užsienyje stengėsi pritaikyti Lietuvos aklųjų švietimui ir lavinimui. Švietimo klausimais Valašinas išspausdino per 200 straipsnių įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Keletą straipsnių yra paskelbęs vokiečių ir esperanto kalbomis. Į lietuvių kalbą yra išvertęs keletą knygų tiflopedagogikos ir aklųjų reabilitacijos klausimais. 

Už tiflologijos srities darbus 1979 m. ir 1986 m. Lietuvos aklųjų draugijos centro valdyba skyrė jam tiflologijos premijas. 

Po 1991 metų periodikoje buvo išspausdinta nemažai A. Valašino straipsnių apie šalies problemas, pilietiškumo, patriotizmo ugdymą. 

Alfonsas Valašinas mirė 1997 m. gegužės 15 d. Kaune. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Rugpjūčio 3-17 d. 1986 m. Geteborge (Švedija) įvyko Pasaulio aklųjų lengvosios atletikos ir plaukimo čempionatas bei invalidų žaidynės. Jose Tarybų socialistinių respublikų sąjungos rinktinės sudėtyje startavęs Vytautas Girnius iškovojo vieną aukso, du sidabro ir vieną bronzos medalius, Danutė Linkevičiūtė-Šmydek - tris aukso medalius. Kartu ji pagerino du pasaulio rekordus. 

Rugpjūčio 4 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1921) Angelė Deltuvaitė, LASS kultūros veikėja. 

Rugpjūčio 5 d. sukanka 115 metų, kai gimė (1901) Adolfas Majauskas, muzikos mokytojas, LASS veikėjas (mirė 1984). 

Rugpjūčio 6 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1941) Zelma Vaisiūnienė (Vėjelytė), ilgametė LASS Vilniaus rajono tarybos pirmininkė. 

Sukanka 70 metų, kai gimė (1946) Alfonsas Kudaras, LASS veikėjas, buvęs UAB "Regovitus" direktorius. 

Rugpjūčio 7 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1956) Vida Miknienė (Giedrimaitė), literatė, saviveiklininkė. 

Rugpjūčio 10 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1946) Vaclovas Maslianikas, istorikas, ilgametis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro pedagogas. 

Rugpjūčio 25-27 d. 1951 m. įvyko Lietuvos aklųjų draugijos II suvažiavimas. 

Rugpjūčio 28 d. sukanka 110 metų, kai gimė (1906) Kazimieras Mirinauskas, pedagogas, ilgametis Kauno aklųjų mokyklos pynimo amato mokytojas, pirmojo vadovėlio pynėjams Lietuvoje autorius (mirė 1992). 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]