LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2016 m. liepos 13 d. Vilniuje įvyko penktasis šiais metais LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 11 (iš 14) LASS centro tarybos narių, revizijos komisijos pirmininkė ir kviestiniai asmenys. 

Posėdžio pradžioje buvo aptartos LASS XXVII suvažiavimui revizijos komisijos ataskaitoje pateiktos pastabos ir rekomendacijos dėl visuomeniniais pagrindais LASS filialuose dirbančių pirmininkų motyvavimo ir filialų veiklos rėmimo, dėl Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centrui priklausančių patalpų Tauragėje nuomos, dėl VšĮ "PBC" likvidavimo eigos, dėl LASS steigtų įstaigų vadovų atostogų tvarkos. Taip pat taryba apsvarstė LASS nario Juozo Bartkaus XXVII suvažiavimui pateiktą kreipimąsi. Dalis svarstytų klausimų bus įtraukti į tolesnių tarybos posėdžių darbotvarkę. 

Tarybos nariams pateikta informacija apie 2016 metų pirmojo ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. 

Posėdyje kalbėta apie LASS įstatų naujos redakcijos rengimo aktualumą. 

Tarybos nariai pritarė, kad likviduojamos VšĮ "PBC" nekilnojamasis turtas - neeksploatuojami ir regėjimo neįgaliųjų poilsiui nepritaikyti keturi poilsio nameliai Verniejaus k., Trakų raj. savivaldybėje, - būtų parduoti. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]