SEMINARAI, KONFERENCIJOS

Elvyra LIAUDANSKIENĖ

PASAULIU NETIKIU, O PASAKA TIKIU


Tokie poeto Henriko Radausko žodžiai buvo pasirinkti kaip moto šiuometiniam neregių literatų susitikimui "Zelvoje". Šis susitikimas - seminaras "Zelvoje" buvo jubiliejinis - dešimtasis. Nuo pat 2000 metų šių susitikimų tikslas buvo pabūti drauge, susipažinti su vienas kito kūryba, praplėsti savo literatūrinį akiratį. Susitikimų metu buvo apibendrinami ir literatūrinių konkursų, kurie bibliotekoje organizuojami nuo 1995 metų, rezultatai. Šių sambūrių dėka atsirado galimybė visiems kuriantiems išgirsti mūsų literatų konsultantų parengtas apžvalgas, kūrybos vertinimus ir pastabas. 

Seminaras 'Zelvoje'

Kiekvienas susitikimas "Zelvoje" savo dalyvių gausa, temų įvairove, programa ir kviestinių svečių skaičiumi buvo skirtingas. Kartais drauge su neregiais literatais dalyvaudavo ir muzikos kūrėjai. Šiemet į "Zelvą" susirinko apie 20 kuriančių neregių literatų iš visos Lietuvos. Neregių literatų konkurso dalyvių kūrybą apibendrino mūsų ištikimosios pagalbininkės - literatūros kritikė Janina Riškutė ir rašytoja Gintarė Adomaitytė. Džiugu, kad konkurso nugalėtoja tapo mūsų kolegė iš Lietuvos aklųjų bibliotekos, poetė Vilija Dumbliauskienė ir jos eilėraščių rinkinys "Akimirkų vitražai". Įvertinimo bei pastabų susilaukė ir kiti konkurso dalyviai - literatas iš Vilniaus Vincas Baublys ir jo romanas "Šventa sala" bei rašytojas iš Kauno Stasys Babonas ir jo romanas "Rakovo rožinis. Atėjo žmonių karalystė". Pasidžiaugus konkurso nugalėtojos poetiniu žodžiu, klausėmės pranešimo "Biblioterapija : knygos, keičiančios gyvenimą", kurį perskaitė žurnalo "Psichologija tau" vyr. redaktoriaus pavaduotoja Beatričė Kaziliūnaitė. Pranešėja susilaukė daug klausimų apie biblioterapijos poreikį aptarnaujant skaitytojus mūsų bibliotekoje, apie vienos ar kitos knygos įtaką sprendžiant įvairias psichologines problemas. Kadangi mūsų susitikimas "Zelvoje" vyko Poezijos pavasario išvakarėse naujausias poezijos knygas apžvelgė literatūros kritikė Janina Riškutė. Po pietų klausėmės rašytojos Gintarės Adomaitytės pranešimo apie romantines pasakas ir jų kūrėją Ernstą Teodorą Amadėjų Hofmaną. Apie pasakos prasmę, jos ryšį su gyvenimu ir kūryba kalbėjo rašytoja ir literatūros kritikė Neringa Mikalauskienė-Dangvydė. Ji palinkėjo literatams "nelikti savo komforto zonoje, t. y. nerašyti visada tik to, ką geriausia moka, o išbandyti įvairius žanrus, įvairias temas. Nes kūryba tai ir atradimas sau pačiam". Šis Neringos pranešimas buvo įžanga į kūrybinio rašymo dirbtuves. Visi literatai gavo užduotį sukurti pasaką panaudojant stebuklingus daiktus: adatą, sėklų maišelį, lazdelę. 

Zelvoje - rašytoja V.JasukaitytėVakare sulaukėme ir Poezijos pavasario paukštės. Į "Zelvą" pasidalinti savo kūrybos vaisiais atvyko rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, aktorė ir režisierė Birutė Mar ir fleitininkė Marija Račkauskaitė. Buvo jauku ir gera praleisti vakarą ežero pakrantėje skambant tyriems fleitos garsams ir ore sklandant Birutės Mar knygos herojui Pūkeliui. 

Antroji seminaro diena buvo skirta kūrybinio rašymo dirbtuvių darbo aptarimui, neregių literatų kūrybos publikavimo galimybėms ir perspektyvoms, kūrybos skaitymams, susitikimo - seminaro apibendrinimui ir pasiūlymams. Kūrybinių dirbtuvių vadovė Neringa pažymėjo, kad užduotis kurti pasakas daugeliui mūsų literatų buvo nemažas iššūkis, bet perskaičius tai, kas sukurta, paaiškėjo, kad daugelis šią užduotį sėkmingai įveikė. Mūsų laureatė Vilija sukūrė poetišką alegorinę pasaką apie akmenis, kurių našta žmogui ne visada pakeliama. Alvydas pasekė pasaką apie stebuklingą raktą, o Karolina sukūrė poemėlę apie kriauklę. 

Visi dalyviai džiaugėsi, kad šių susitikimų "Zelvoje" tradicija yra vaisinga ir perspektyvi, vis verčianti mus draugėn susiburti, pasidalinti gyvenimo ir kūrybos įspūdžiais, stabtelėti minutėlei ir susimąstyti, kas aš esu, ko noriu... Kodėl rašau ir kam rašau? Visi dalyviai sutiko su mintimi, kad neužgesinamą kūrybos aistrą vis reikia pakurstyti, o tai, kas sukurta - įvertinti. Dalyviai padėkojo UAB "Liregus" vadovui Leonui Kirkilovskiui už nuolat teikiamą prieglobstį "Zelvoje", o bibliotekai - už galimybę būti kartu, dalintis kūrybos džiaugsmu ir jos vaisiais. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]