IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

MAESTRO - 60


Vladas Bagdonas gimė 1955 m. lapkričio 4 d. Gintaučiuose (Telšių raj.). Nuo šešerių metų pradėjo lankyti Grigaičių pradinę mokyklą Plungės rajone. Ją baigęs, mokslus tęsė Plungės 3-ojoje vidurinėje mokykloje. Silpstant regėjimui, šeštą klasę pradėjo lankyti Kauno aklųjų mokykloje, kurią sėkmingai baigė 1973 metais. Mokykloje garsėjo kaip puikus matematikas. Jubiliatas viename iš interviu pasakojo: "Mane į sceną atvedė nesugebėjimas taisyklingai, be klaidų rašyti. Mokykloje rašydamas rašinius gaudavau ne itin gerus pažymius. Jeigu už literatūrinės temos dėstymą buvo ketvertai, penketai, tai už klaidas - labai blogi pažymiai. Baigęs Kauno aklųjų mokyklą ruošiausi studijuoti Žemės ūkio akademijoje ekonomiką. Laikant stojamuosius egzaminus laukė nesėkmė. Visus dalykus išlaikiau penketais, išskyrus vieną - lietuvių kalbos ir literatūros. 

Grįžęs namo prisiminiau muziką, įsidarbinau Norvaišų kultūros namų direktoriumi. Pirmoji pažintis su muzika prasidėjo vidurinėje mokykloje. Mokiausi ne tik muzikos pagrindų, bet ir šokau, dainavau mokyklos estradiniame ansamblyje." 

1974-1978 m. Vladas mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje. Ją baigė su pagyrimu. Vėliau Lietuvos muzikos akademijoje įgijo (1983) choro dirigento specialybę (prof. Povilo Gylio klasė). Savo, kaip profesionalaus muziko, kelią pradėjo nuo bosų grupės choristo. 1990 m. įgijo operos dainininko specialybę (prof. Eduardo Kaniavos klasė). Tais pačiais ir kitais metais tapo dviejų tarptautinių konkursų laureatu: 1990 m. - Latvijoje, 1991 m. - Čekijoje. 

1992 m. Vladas tampa Operos ir baleto teatro solistu. Teatro scenoje V. Bagdonas sukūrė per keturiasdešimt vaidmenų. Tarp jų: Bartolo, Osmino, Alfonso, Mazeto ir kt. "Gyvenimas mane apdovanojo didžiule dovana - stipriu tembru. Jei ne jis, tikrai nedainuočiau didžiojoje scenoje. Po pedagoginės aspirantūros 1991 m. debiutavau operoje. Deja, Operos ir baleto teatre ne iš karto pavyko įsitvirtinti. Iš pradžių vaidmenys buvo epizodiniai. Norėjau solidesnių partijų. Dainuoti į sceną lipu ne su akiniais, bet su kontaktiniais lęšiais. Scenoje pasitaiko visko. Akinant prožektoriams vaidini vadinamu autopilotu." 

Pasak muzikologo Viktoro Gerulaičio, artistas scenoje dainuoja ir vaidina "bagdoniškąja" maniera, kurios svarbiausi skiriamieji bruožai - santūrumas, šiluma, humoro jausmas, dainavimo kultūra ir geras muzikinis skonis. Jis visada įtaigus ir soliniuose koncertuose. 

Dar mokydamasis Lietuvos muzikos akademijoje, 1981 m. Bagdonas pradėjo dainuoti Lietuvos aklųjų draugijos chore "Vilnius". 

1995 m. V. Bagdonas tapo choro "Vilnius" direktoriumi. 

2010 m. pradžioje kolektyvas tapo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos institucija - koncertine įstaiga valstybiniu choru "Vilnius". Kolektyvui atsivėrė naujos galimybės: dalyvauja įvairiuose projektuose ir programose, koncertuoja su žinomais šalyje solistais. Apie šią savo veiklą maestro sakė: "Jau nuo pat pirmųjų vadovavimo metų telkiau visas jėgas, kad choras gautų valstybinį vardą. Buvome finansuojami per LASS, kuri lėšas gaudavo iš Neįgaliųjų socialinės integracijos programų. Savo biudžetą galėdavome planuoti tik metams, jų pabaigoje nežinojome, kiek vėl gausime. Vėliau, šį finansavimą perėmus savivaldybėms, tapo aišku, kad lėšų, būtinų choro veiklai, sunkiai begausime. Išeitis buvo tik viena - tapti iš valstybės biudžeto finansuojama koncertine įstaiga." 

V. Bagdonas dirbo ir pedagoginį darbą. Dvylika metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedroje dirbo vokalo pedagogu. Bagdonui, kaip dėstytojui, buvo svarbu, kad studentai suvoktų, kas yra vokalas, kokia jo prigimtis. V. Bagdonas jiems patardavo ir atskleisdavo silpnąsias ir stipriąsias turimo balso savybes. 

2000-2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo deleguotas į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybą. 

Laisvalaikio jubiliatas neįsivaizduoja be žvejybos. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Gruodžio 1 d. prieš 85 metus prasidėjo pirmasis aklųjų surašymas Lietuvoje (jie buvo surašomi gruodžio 1-15 d.). 

Gruodžio 1 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1945) Vidmantas Stalgys, matematikas, ilgametis brailio rašto redaktorius, matematikos ir fizikos brailio ženklų standarto sudarytojas. 

Gruodžio 2 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1930) Kazimieras Grubys, pedagogas, daugiau kaip 35 metus dirbęs pedagoginį darbą Kauno aklųjų, po reorganizacijos - silpnaregių mokykloje. 

Gruodžio 4 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Vytautas Kubilinskas, muzikos kūrėjas, atlikėjas. 

Gruodžio 8 d. sukanka 120 metų, kai gimė (1895) Bronė Buivydaitė, pedagogė, rašytoja. 

Gruodžio 31 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1930) Edvardas Petkevičius, muzikantas, meno mėgėjų būrelių dalyvis. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]