RENGINIAI

Zita KLIBAVIČIENĖ

MATYKIM ŠIRDIMI


Daug draugų, mėgstančių vaidinti, sugužėjo šį rudenį į Panevėžį dalyvauti LASS respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje "Matykim širdimi". Ir kaip gali nedalyvauti tokiame renginyje? Juk VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro dramos studija "Arka" švenčia gražų 60-ties metų gyvavimo jubiliejų! Anot vadovės Rimos Žostautienės, Panevėžyje aklųjų kultūros namų dar nebuvo, tačiau šis dramos kolektyvas vienas pirmųjų būrė neregius meninei veiklai. Tai ilgiausiai gyvuojantis dramos kolektyvas - nuo 1955 metų. Viskas prasidėjo nuo talentingo vadovo, šviesios atminties Panevėžio dramos teatro aktoriaus Broniaus Babkausko pastatytos Žemaitės "Marčios". Po trejų metų prie vairo stojo humoro nestokojantis aktorius Romualdas Urvinis, kuris ir šiandien dažnai svečiuojasi kolektyvo susibūrimuose. Jį pakeitė aktorius Jonas Alekna, kuris žiūrovams pateikė kolektyvo suvaidintą A. Vienuolio pjesę "Prieblandoje". 

Vadovai keitė vienas kitą. Vadovaujant Vytui Kupšiui dienos šviesą išvydo Kazio Sajos "Mediniai balandžiai". Vaidybos paslapčių mokė ir Nijolė Vingilienė. Ji režisavo Žemaitės komediją "Stebuklingas daktaras". Nuo 1995 metų "Arkos" kolektyvui vadovauja Rima Žostautienė, vaidybos meno mokanti ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Pastatyta kelios dešimtys pjesių, iš kurių įsimintiniausios "Trys mylimos", "Urtė", "Barbora pasiskubino" ir kitos. Paruoštos literatūrinės muzikinės kompozicijos "Mažvydas ir Lietuva", "Susitikimas su Kudirka" ir kitos. Dalyvauta festivaliuose, šventėse. 

Įsiminė Nepriklausomųjų teatrų asociacijos Lietuvos neįgaliųjų kūrybos šventė "Saulės ašara", tarptautinė kūrybos šventė "Dermė" ir kitos. 

Kas antri metai kolektyvas dalyvauja aklųjų meninės raiškos ir kūrybos festivaliuose "Būkim kartu", "Aš muzikai lenkiuos" ir kituose. Organizuoti net septyni festivaliai: nuo 1999 metų - "Teatras - tai šauksmas" iki šių metų - "Matykim širdimi". 

Gausus būrys - apie pusšimtis - regėjimo negalią turinčių panevėžiečių vaidino ir vaidina "Arkos" kolektyve. Paminėtini jau mirę Vytautas Akulavičius, Juozas Misiūnas, Stasė ir Povilas Minevičiai ir kiti. Taip pat buvę kolektyvo nariai: Antanas Baltrūnas, Jonas Mikalauskas, Loreta Valiulytė ir daugelis kitų. Šiuo metu kolektyve vaidina Regina Astrauskienė, Danutė Aleliūnienė, Bronius Baltrūnas, Zina Kolalienė, Albina Rinkevičienė, Aleksandra Vilkienė, Austėja Žostautaitė ir Sigita Markevičienė. 

Anot vadovės Rimos Žostautienės, teatro studijos "Arka" veikla susijusi su neįgaliųjų integracija į sveikųjų visuomenę pasitelkiant vaidybos meną ir jo išraiškos priemones. 

Šių metų festivalis "Matykim širdimi" įsimintinas turininga programa. Renginį vedė "Don Kichotas" ir "Dulsinėja", kurie paprašė J. Miltinio dramos teatro aktoriaus Enriko Kačinsko paskelbti renginio pradžią. Po to jubiliatė "Arka" suvaidino ištrauką iš Žemaitės pjesės "Trys mylimos" (rež. Rima Žostautienė). Juos keitė prieniškių mėgėjų teatras "Vėtrungė", suvaidinęs K. Binkio "Kriaučių Motiejų"(rež. Anelė Lukjančiuk). 

Žiūrovai nekantravo sužinoti, kas vaidins po jų. Ir štai su literatūrine muzikine kompozicija "Gerumo obuolys" pasirodė kauniečių aklųjų ir silpnaregių centro mėgėjų teatras "Aira" (rež. Zita Klibavičienė). 

Žiūrovų juoko pliūpsnį sukėlė Elektrėnų kultūros centro dramos kolektyvas, kuris suvaidino Izabelės Lukošienės komediją "Brangutė" (rež. Nijolė Skorubskienė). 

Poetė, viešnia iš Klaipėdos, Albina Kudžmaitė - Vėjų Motina supažindino su savo kūryba. Kiti artimi bičiuliai - VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro dramos kolektyvas "Meleta" - suvaidino Eleonoros Porter pjesę "Poliana" (rež. Janina Monienė). 

Kaimynai - Panevėžio rajono Krekenavos kultūros centro dramos kolektyvas "Avilys" - visus nustebino savo sukurtu filmu - ištrauka iš miuziklo "Velnio nuotaka" (rež. Miranda Vaitkevičienė). Šį improvizacijų šou-filmą pakomentavo Dalia Mikalauskienė. 

Po kiekvieno svečių pasirodymo šeimininkai įteikdavo padėkas, įvairiaspalvių nevystančių gėlių ir po portfeliuką tekstams susidėti (aukštaitiškai - "po karmoną"). Svečiai Panevėžio jubiliatę "Arką" apipylė valgomomis ir nevalgomomis dovanomis. 

Vėliau klaipėdiečiai visus linksmino parodijomis ir nuotaikinga "Dainų pyne". 

Ši nuostabi šventė nebūtų tokia turtinga be rėmėjų: VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro, Lietuvos statistikos departamento Panevėžio duomenų parengimo skyriaus, LR Seimo nario Petro Narkevičiaus bei Sodų seniūnaitijos seniūnaitės Mildos Pinigienės dovanų. 

Linkiu visiems dažniau "matyti širdimi", aplankyti mielus bičiulius ne tik per šventes. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]