LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Spalio 7 d. Vilniuje įvyko šeštasis šiais metais LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 iš 14 LASS centro tarybos narių, Revizijos komisijos pirmininkė ir sekretorius, kviestiniai asmenys. 

Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) direktorė Rasa Januševičienė ir jos pavaduotoja Zinaida Manžuch pristatė pagrindines bibliotekos veiklos kryptis, supažindino su įstaigos vykdomais tyrimais ir projektais. Centro tarybai pritarus sutarta kartu su LAB administracija inicijuoti trišalį dialogą su bibliotekos steigėja Kultūros ministerija dėl tolesnio LASS nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto naudojimo LAB reikmėms. 

LASS pirmininkas Sigitas Armonas informavo, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu patvirtinti naujos redakcijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo nuostatai. Rugsėjo 22 d. Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojos mokė LASS organizacijų projektų vykdytojus, supažindino su šio teisės akto naujovėmis. Centro tarybos posėdyje aptarti 2016 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų rengimo klausimai. 

Tarybos nariams pateikta informacija apie šių metų antro ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės finansinės veiklos rezultatus. 2015 m. antrą ketvirtį visos LASS gamybos įmonės dirbo pelningai (UAB "Liregus" pelnas 47,3 tūkst. Eur, UAB "Regseda" - 23,6 tūkst. Eur, VšĮ "Aksida" - 5,8 tūkst. Eur, VšĮ "Kregis" - 1,2 tūkst. Eur). Bendras visų įmonių veiklos rezultatas - 77,9 tūkst. Eur pelnas. Skolos šioms įmonėms padidėjo 6 proc., o jų trumpalaikiai įsipareigojimai - 20,3 proc. 10 LASS įstaigų bendras ūkinės finansinės veiklos rezultatas - 7,1 tūkst. Eur pelnas. Iš jų pelningai dirbo 4, o kitos 6 patyrė nuostolį. 

Posėdžio dalyviai supažindinti su rugpjūčio 31 d. LASS kultūros ir meno prieinamumo komisijos posėdyje priimtais sprendimais. Taryba pritarė komisijos siūlymui parengti LASS vykdomų projektų dalyvių indėlio reglamentavimo tvarką. 

Tarybos nariai pritarė VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro prašymui leisti panaudoti dalį lėšų (iki 35 tūkst. eurų), gautų pardavus įstaigai priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Kaune, Savanorių pr. 206, pastato stogo rekonstrukcijai pritaikant palėpę įstaigoms įrengti. Priimtas sprendimas skirti finansinę paramą LASS nario Vlado Bagdono 40 metų kūrybinės veiklos jubiliejiniam koncertui. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]