IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Henrikas STUKAS

ANGELĖ DAUJOTIENĖ


Gimė 1955 m. rugpjūčio 25 d. Dvariškių kaime, Kėdainių rajone. Mergaitė nuo pat gimimo blogai matė. Tėvai, vengdami galimų silpnaregės dukrytės susižeidimų kaime, ypač įkritimo į šulinį, 1962 m. persikėlė gyventi į Panevėžį. Ten Angelė pradėjo lankyti 6-ąją vidurinę mokyklą. Silpnas regėjimas mergaitę išmokė užsispyrimo, drąsos bei kruopštumo. Dar pradinėse klasėse, norėdama sužinoti, ką mokytoja parašė, mokinė nuolat bėgdavo prie lentos. Šioje mokykloje Angelė baigė pradinius mokslus ir, 1966 m. Kauno aklųjų internatinėje mokykloje atsiradus laisvai vietai, pradėjo mokytis šeštoje klasėje. Mokyklą baigė 1973 m. Baigusi mokyklą mergina vienus metus dirbo Vilniaus gamybiniame mokymo kombinate. Po to įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą. Ją baigė 1976 m. Dar mokydamasi Kultūros mokykloje 1975 m. pradėjo dirbti tuometinėje Lietuvos aklųjų draugijos bibliotekoje. Čia dirbo neatsitiktinai: silpnaregė planavo mokytis toliau, siekti aukštojo mokslo. Norint tai padaryti, reikėjo gauti darbdavio rekomendaciją. Ją gavusi 1977 m. įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, kur 1982 m. baigė tiflopedagogikos studijas. 

Dar studijuodama Šiauliuose, A. Daujotienė 1980 m. pradėjo dirbti LAD Vilniaus tarprajoninėje valdyboje pirmininke. Baigusi mokslus tęsė darbą šioje įstaigoje. Tai buvo tikra gyvenimo mokykla. Jaunoji pirmininkė rūpinosi Vilniaus krašto aklųjų ir silpnaregių socialiniais, buitiniais ir kultūriniais reikalais. Veiklos laukas itin platus - pradedant malkomis neregiams ir baigiant pastatų remontu. 

1982 m. antraeilės Angelės pareigos buvo pedagoginis darbas - ji pradėjo dirbti Vilniaus suaugusių aklųjų vidurinėje mokykloje brailio rašto mokytoja. 

Jaunos specialistės aktyvumas buvo pastebėtas tuometinės LASS vadovybės. Nuo 1987 m. A. Daujotienė išrenkama Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro valdybos pirmininko pavaduotoja. Angelė buvo atsakinga už neregių švietimą, kultūrą, reabilitaciją, sportą ir organizacinį darbą. 

Nuo 1990 m. sausio 8 d. A. Daujotienė paskiriama Vilniaus aklųjų ir silpnaregių vidurinės mokyklos direktore. 1994 m. reorganizavus mokyklą į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą (LASUC), tapo šios įstaigos direktore. Šių metų sausio 8 d. sukako 25 metai, kai A. Daujotienė eina šias pareigas. Iki šiol Angelė prisimena pirmuosius darbo metus, kai mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojo Aristoldo Kubiliaus, su spektakliu "Amžino įšalo žemė" apvažiavo visą šalį. Pirmiausia naujoji direktorė užmezgė ryšius su Europos aklųjų mokyklomis. Pirmieji neregiai buvo išsiųsti mokytis į JAV - tai buvo R. Audiejaitis, S. Mechas, prie jų prisijungė mokytojas V. Purlys. 

1993 m. direktorė vyko į Niurnbergo aklųjų centrą, ten domėjosi centro veikla. Tais pačiais metais sukuriamas LASUC pagal Niurnbergo modelį. Pasak direktorės, mažiausiai pasiteisino profesinis mokymas, kuris buvo organizuotas 1994 m. Reikalaujama, kad kurse būtų 12 mokinių, juos surinkti - sunki užduotis. Daug neregių pradėjo mokytis integruotai. Profesinis mokymas gyvavo iki 2005 m. 2013 m. pasikeitė centro struktūra. Įsteigiamas specialiojo ugdymo skyrius. 

Ilgainiui LASUC tapo savotišku resursų ir kompetencijų centru, teikiančiu reikalingą medžiagą bei metodinę paramą daugelio šalies švietimo įstaigų specialistams, regėjimo negalią turintiems moksleiviams ir jų tėveliams. Šiame centre spausdinami visi vadovėliai brailio raštu, reikalingi Lietuvos moksleiviams. Direktorė įvairiais aklųjų ir silpnaregių ugdymo klausimais organizuoja mokslines bei praktines konferencijas. 

Tiflopedagogė A. Daujotienė paskelbė ne vieną straipsnį, aktualų regėjimo neįgaliesiems, įvairiuose periodiniuose leidiniuose. 1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus už nuopelnus Lietuvos aklųjų švietimo srityje A. Daujotienę apdovanojo padėkos raštu. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Rugsėjo 1 d. 1975 m. Vilniuje pradėjo veikti iš Kauno perkelta aklųjų ir silpnaregių vidurinė internatinė mokykla (1976 m. suteiktas rašytojo A. Jonyno vardas). Tuo pačiu metu Kaune atidaryta silpnaregių internatinė mokykla. 

Rugsėjo 3 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1935) Vaclovas Areima, spaudos darbuotojas, rašytojas (mirė 2013). 

Rugsėjo 5 d. 1970 m. Vilniuje buvo įkurtas profesionalus Lietuvos aklųjų draugijos kamerinis choras. 1987 m. lapkričio mėn. jam suteiktas "Vilniaus" vardas. Nuo 2010 m. kovo 1 d. - valstybinis choras "Vilnius". 

Rugsėjo 16 d. sukanka 115 metų, kai gimė (1900) Pranas Daunys, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas, rašytojas, muzikantas, lietuvių kalbai pritaikęs brailio raštą (mirė 1962). 

Rugsėjo 16 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1935) Stasė Kulbeckienė, tautodailininkė, ilgametė UAB "Liregus" darbuotoja bei įmonės LASS pirminės organizacijos pirmininkė. 

Rugsėjo 17 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1930) Vytautas Vitartas, aktyvus LASS narys, 44 metus dirbęs LASS Panevėžio įmonėje. 

Rugsėjo 20 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1930) Stanislava Petkevičienė (Zelavičiūtė), LASS veikėja, ilgametė LASS Vilniaus įmonės darbininkė, 1974-1994 m. buvo Lietuvos aklųjų draugijos centro valdybos prezidiumo narė. 

Rugsėjo 22 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1930) Jonas Simaška, LASS veikėjas, daug metų vadovavęs organizacijos įmonėms ir įstaigoms. 

Rugsėjo 30 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1955) Danutė Šmydek (Linkevičiūtė), tiflopedagogė, masažuotoja, žymi sportininkė, parolimpinių žaidynių prizininkė. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]