VIRŠELIS

 

J. LAURE. NEREGYS MILTONAS DIKTUOJA SAVO DUKTERIMS "PRARASTĄJĮ ROJŲ"


J. LAURE. Parašas po iliustracija

Prancūzų dailininkas Jules Laure (1806-1861) gimė Grenoblyje, studijavo Paryžiuje. Anksti pradėjo dalyvauti parodose. Mėgo tapyti moterų ir žymių žmonių portretus. Vienas iš jų - Džonas Miltonas (1608-1674), žymus anglų politinis veikėjas ir rašytojas. Miltonas gimė Londone, notaro šeimoje. Mokėsi Kembridžo universitete, daug keliavo. Keliaudamas susipažino su Renesanso kultūra, pažangiausiomis to meto idėjomis. Kelionėje sužinojo apie Anglijoje įsiliepsnojusią kovą su monarchija ir bažnyčios viešpatavimu. 1641 metais grįžo į Angliją ir tolesnį savo gyvenimą paskyrė kovai su karaliaus valdžia. Monarchiją pliekė kandžiu publicisto žodžiu. Savo straipsniuose reikalavo demokratizuoti bažnyčią, reformuoti Anglijos švietimą, propagavo liaudies teisių, spaudos laisvės idėjas, smerkė monarchus. Savo publicistiniuose veikaluose skleidė laisvės idėjas, kurios buvo itin aktualios XVIII a. Prancūzijoje. 1652 m. apako ir, pralaimėjus Kromvelio vyriausybei, neteko turto. Jau būdamas aklas 1667 m. parašė poemą "Prarastasis rojus", o 1670 m. - "Atrastasis rojus", 1671 m. - eiliuotą tragediją "Samsonas kovotojas". Šių poemų siužetai pagrįsti bibliniais motyvais. Kūriniuose - gėrio ir blogio kova, žmogaus siekis daugiau žinoti, patirti. Kūrinių veikėjai - valingos titaniškos asmenybės. Neregio rašytojo poezijai būdinga laki fantazija, monumentalūs vaizdai, alegorijos, muzikalios baltosios eilės. Jo kūryba turėjo įtakos Europos poezijos raidai. 

J. Laure 1849 metais aliejumi nutapytoje gana didelėje (149 x 210 cm) drobėje Miltoną pavaizdavo kaip plačiapetį, augalotą vyrą. Poetas, lyg dirigentas pakėlęs dešiniąją ranką, kairiąja apsikabinęs jaunėlę dukterį, regis, sustingo sekundę po pasakytos frazės - ją jau spėjo užrašyti vyriausia duktė, kuri pavaizduota su plunksna rankose. Vidurinioji duktė susižavėjusi žvelgia į tėvą - kaip ir jaunėlė, stropiai laikanti pirštą ant atverstos knygos. Ramus, susikaupęs poeto veidas užmerktomis akimis - kūrybos proceso, kuriame aktyviai dalyvauja ir trys jo dukterys, atspindys. Dailiai banguojančios rašytojo ilgų plaukų garbanos krenta ant sniego baltumo didelės, XVII a. Anglijoje madingos marškinių apykaklės. Už tėvo ir dukrų nugarų - debesuotos dienos peizažas: medžių žaluma, pastato, greičiausiai jų namo, fragmentai. 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]