IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

JI KAIP VASAROS SAULĖ


Kaune po vieno renginio Aklųjų ir silpnaregių centre priėjo jaunystės laikų pažįstama ir, kaip jai būdinga, greitakalbe išpoškino: "Ji kaip saulė - daug metų šviečia ir į renginius kviečia." Šie poetiškai nuskambėję žodžiai buvo prasmingi, skirti renginio vedėjai, tiksliau pasakius, daugelio renginių vedėjai. Kaunietė Gražina Siderevičienė jau daug dešimtmečių organizuoja įvairius susitikimus, koncertus, proginius paminėjimus, dažnai pati juos veda, režisuoja ir rašo scenarijus. Ji gerai pažįstama laikinosios sostinės gyventojams ir ne tik jiems. Pati organizatorė džiaugiasi, kad į renginius susirenka daug žmonių: "Pamatę, kiek daug žmonių susirenka į mūsų renginius, patys nustembame." 

Iš tikrųjų, Gražinos organizuojami koncertai, kiti renginiai visada vyksta pilnutėlėje Kauno aklųjų ir silpnaregių centro salėje. Kultūrinis darbas, kūrybinė veikla - tai energingosios Gražinos Siderevičienės kasdienybė, kartu ir jos gyvenimo prasmė. Apie šią darbščią bitelę - dažnai taip ją pavadina draugai, kolegos - yra žinoma jau ne tik Kaune. Apie ją periodiniuose lediniuose paskelbta straipsnių. Pati Gražina yra skelbusi šimtus straipsnių ir apybraižų. Birželio mėnesį ši Dzūkijos krašto dukra švenčia gražią gyvenimo sukaktį, tad šįkart - keletas jos gyvenimo štrichų. 

Gražina Siderevičienė (Kunigėlytė) gimė 1944 m. birželio 22 d. Klepočiuose, Lazdijų rajone. 1954 m. pradėjo lankyti Vytautų pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Šlavantų septynmetėje mokykloje, o vidurinę mokyklą baigė Veisiejuose. Gražina nuo vaikystės buvo silpno regėjimo, todėl 1964 m. atvyko į Kauną ir pradėjo dirbti LAD Kauno gamybiniame mokymo kombinate. 1968-1974 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus valstybinio universiteto Kauno filiale. Dar studijuodama, nuo 1970 m. pradėjo dirbti LAD Kauno tarprajoniniuose kultūros namuose kultūrinio darbo instruktore. Dirbdama širdžiai mielą darbą, ji labai pagyvino ir suaktyvino kultūrinę veiklą Kauno neregių bendruomenėje. Gera organizatorė ne tik išradingai ir išmoningai vedė bei veda renginius iki šiol, bet yra žinoma ir kaip puiki skaitovė bei įvairių renginių režisierė. 1982-1986 m. šalia pagrindinio darbo ji sėkmingai dirbo mokytoja Suaugusių aklųjų vidurinės mokyklos Kauno skyriuje. 

Labai svarbią vietą Gražinos gyvenime užima literatūra ir kūryba. Literatūra susidomėjo ir apsakymus bei apybraižas kurti pradėjo dar tebesimokydama Veisiejų vidurinėje mokykloje. Dalyvavo mokyklos rengiamuose literatūros konkursuose, apybraižos konkurse yra laimėjusi pirmąją vietą. Su bendraminčiais vedė laideles per mokyklos vietos radiją. Persikėlusi gyventi į Kauną, aktyviai pradėjo rašyti straipsnius į žurnalą "Mūsų žodis", dienraštį "Kauno tiesa" ir kitus leidinius. Pasirodė pirmieji apsakymai, reportažai, publicistiniai straipsniai, apybraižos. Studijų metais "Literatūroje ir mene" spausdino atsiliepimus apie to meto populiarius lietuvių autorių romanus. G. Siderevičienė iki šiol aktyviai rašo į įvairius periodinius leidinius - yra parašiusi šimtus straipsnių ir žinučių. Mėgstamiausias žanras - kūrybiniai portretai ir apybraižos. Tokių kūrinių periodiniuose leidiniuose išspausdinta per penkiasdešimt. 2006 m. Gražina išleido pirmąją knygą "Tokie panašūs ir skirtingi". Joje - kruopščiai, šiltai "nutapyti" dvidešimt dviejų Kauno krašto aklų ir silpnaregių žmonių žodiniai portretai. Autorė spaudai rengia dar vieną knygą. Aktyvi moteris mielai imasi visuomeninių pareigų aklųjų ir silpnaregių organizacijoje. Yra ilgametė žurnalo "Mūsų žodis" redakcinės kolegijos narė. 

Džiugu, kad iki šiol Gražina dirba jai patinkantį darbą - Kauno akliesiems ir silpnaregiams organizuoja ir koordinuoja kultūrinę veiklą. Apie ją, daugiau kaip keturiasdešimt savo gyvenimo metų paskyrusią kultūrininko misijai, jau sklando legendos: "Nė vieno rimtesnio renginio be Gražinos!" Už nuoširdų darbą puiki darbuotoja yra gavusi gausybę padėkų. 2005 m. Lietuvos liaudies kultūros centras G. Siderevičienei įteikė padėką už kultūros projektų rengimą, jų koordinavimą, ilgametį dalyvavimą mėgėjų teatro "Aira" veikloje. 2011 m. sausio 4 d. Kauno rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas iškilmingai apdovanojo žymius kauniečius "Gerumo kristalais". Tarp apdovanotųjų buvo ir Gražina. "Gerumo kristalas" jai įteiktas už regėjimo neįgaliųjų meninės raiškos populiarinimą. Prieš porą metų ji buvo pristatyta kandidate į labai garbingą titulą "Metų kaunietė 2012". Įdomus faktas: jos kandidatūrą šiai nominacijai pristatė ne neregių bendruomenės atstovai, o miesto visuomenės nariai. O tai jau labai rimtas veiklaus žmogaus pripažinimas! 

Gyvenime Gražina - kuklus žmogus. Matyt, iš tėvų paveldėjo santūrumą ir išmintį. Ankstyvoje vaikystėje tapo našlaite. Sovietai žiauriai susidorojo su jos tėveliu, dideliu Lietuvos patriotu ir šviesuoliu. Mama ir vaikai patyrė daug nepriteklių ir skriaudų. Tačiau ji gyvenimo egzaminus išlaikė deramai ir nepalūžo, surado savo vietą po saule. Kultūros baruose sėkmingai darbuojasi daug dešimtmečių. Keitėsi įstaigos pavadinimai, pavaldumas, vadovai, o ji, kaip ta darbščioji bitelė, vis triūsė ir nešė kultūros ir meno grožį žmonėms. Kauno aklųjų ir silpnaregių centro kultūros renginių organizatorė, mėgėjų meno kolektyvų koordinatorė Gražina Siderevičienė prasmingiausia savo veikla vadina žmonių meninių gebėjimų lavinimą ir ugdymą. Visada pagarbiai atsiliepia apie gyvenime sutiktus, pažintus žmones, džiaugiasi jų pasiekimais, net ir kukliais. Prasmingi mano jaunystės laikų pažįstamos ištarti žodžiai - ji kaip saulė. Miela Gražina, šviesk ir toliau skaisčiais savo spinduliais, dalink grožį ir meilę aplinkiniams! 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Liepos 10 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1944) Petras Venclovas, rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, neregių bičiulis, kauniečių literatų konsultantas nuo 1978 metų. 

Liepos 12 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1954) Audronė Jozėnaitė, anglų k. vertėja, LASS respublikinio centro vyriausioji specialistė, LASS sistemoje dirbanti nuo 1978 m. 

Liepos 19 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1939) Liongina Stasiulienė (Katkauskaitė), pedagogė, ilgametė garsinių tiflologinių garso įrašų redaktorė, nuoširdi neregių bičiulė. 

Liepos 19 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1944) Vladas Stankevičius, ilgametis UAB "Liregus" darbuotojas, aktyvus LASS narys Vilniuje. 

Liepos 24 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1939) Stanislovas Stasiulis, LASS veikėjas, ilgametis Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorius, akordeonininkas (mirė 1995). 

Liepos 26 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1929) Algimantas Vileikis, LASS veikėjas, aktyvus Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis Šiauliuose. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]