SVEIKINAME!

 

KONKURSŲ LAUREATAI


Šiais metais vyko du aklųjų ir silpnaregių kūrybos konkursai: neregių literatų ir muzikos kūrėjų bei atlikėjų. Abu konkursus drauge su partneriais - Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) ir valstybiniu choru "Vilnius" - rengė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. 

Literatų kūrybos konkurse pareiškė norą dalyvauti vienuolika autorių. Deja, kaip skelbiama LAB interneto svetainėje, ne visi, norintys dalyvauti konkurse, laikėsi jo sąlygų - kai kurie iš jų pateikė vos po keliolika eilėraščių. Todėl po pirminės atrankos literatūros ekspertams buvo pateikti vertinti septynių autorių darbai, atitinkantys konkurso kriterijus, - tai Severinos Baranauskienės "Patiesiu zebro kailį", eilėraščiai, Vinco Baublio romanas "Kelias atgal", Vilijos Dumbliauskienės eilėraščiai "Tyliosios būties viražai", Zenono Kavaliausko eilėraščiai "Prie Nevėžio", Kristinos Laimanskienės eilėraščiai (be pavadinimo), Liongino Ragėno apsakymai "Ir atsitiko, atsitiko...", Zitos Sabulienės eilėraščiai "Laiškai vėjui". 

LAB direktorės įsakymu, buvo sudaryta vertinimo komisija, kuri ir turėjo išrinkti nugalėtoją. Lemiamas balsas priimant sprendimą priklausė ekspertėms: literatūros kritikei Janinai Riškutei ir rašytojai Gintarei Adomaitytei. Komisija vienbalsiai nutarė: 2014 metų neregių literatų kūrybos konkurso laureatu paskelbti Lionginą Ragėną, o jo apsakymų rinkinį "Ir atsitiko, atsitiko..." šiemet išleisti atskiru leidiniu. Primename, kad L. Ragėnas jau du kartus yra tapęs neregių literatų konkurso laureatu: 2002 ir 2008 metais, o šis konkursas buvo jau septynioliktasis. 

Siekiant aklųjų ir silpnaregių naujų muzikinio ugdymo ir skatinimo formų bei jų kūrybos populiarinimą visuomenėje, kas treji metai rengiami neregių ir silpnaregių muzikos atlikėjų ir kompozitorių kūrybos konkursai. 2012 m. gruodžio 12 d. LASS centro taryba patvirtino naują konkurso nuostatų redakciją, numatančią konkrečias konkurso rengimo sąlygas. Šiųmetiniame konkurse dalyvavo 5 LASS nariai, pristatę savo atliekamus muzikinius įrašus, - tai Jurijus Zakabuninas iš Klaipėdos (bajano muzikos atlikėjas), Mindaugas Dvylaitis iš Kauno (akordeono muzikos atlikėjas), kaunietė Bronė Špagina (muzikos kūrėja), vilnietė studentė Vaida Butautaitė (muzikos kūrėja ir atlikėja), Vida Miknienė iš Klaipėdos rajono (estradinės muzikos atlikėja). 

LASS respublikinio centro pirmininko įsakymu, buvo paskirti ekspertai, kurie vertino konkursui pateiktus muzikos įrašus: Vladas Bagdonas - koncertinės įstaigos valstybinio choro "Vilnius" vadovas ir Artūras Dambrauskas - choro "Vilnius" dirigentas. Ekspertai, išklausę ir įvertinę konkurso dalyvių muzikos įrašų meninį lygį, atlikimo techniką bei fonogramų kokybę ir kitus kriterijus, atrinko trijų atlikėjų po keturis geriausiai atliekamus kūrinius (V. Butautaitės, M. Dvylaičio, V. Miknienės) ir B. Špaginos sukurtą muziką kūriniui "Pasiilgau tavęs" (žodžiai - Algimanto Katiliaus), kurį atlieka Kauno aklųjų ir silpnaregių centro moterų vokalinis ansamblis (vadovė - Onutė Matusevičiūtė). Ekspertai rekomenduoja išleisti muzikos rinkinį - kompaktinę plokštelę "Muzikos spalvos" 150 egz. tiražu. Leidėju pasirinkta projektų partnerė Lietuvos aklųjų biblioteka. 

"M. Ž." inf. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]