TEISĖS NAUJIENOS

Giedrius STOŠKUS

PENSIJŲ KOMPENSAVIMAS NE TOKS IR DOSNUS


Po daugybės pažadų, karštų diskusijų ir skaičiavimų 2014 m. gegužės 15 d. LR Seimas priėmė įstatymą su labai ilgu pavadinimu - tai Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymas (įstatymo Nr. XII-886). 

 

Pensijų kompensavimo tvarka ir terminai 

Kaip aišku jau iš paties įstatymo pavadinimo, šis įstatymas numato valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų, kurios 2010-2011 m. dėl pasaulinio ekonominio sunkmečio buvo laikinai sumažintos, kompensavimo tvarką. Šios pensijos, valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos, valstybinės pensijos, nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos bei kai kurios kitos socialinės išmokos buvo sumažintos vadovaujantis 2009 m. gruodžio 9 d. Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu (įstatymo Nr. XI-537). Apie tai buvo rašyta "Mūsų žodyje" 2010 m. Nr. 1, straipsnyje "Pensijų mažinimas ne toks ir baisus". 

Mažintų socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimas prasidės jau šiemet ir bus baigtas per trejus metus, t.y. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Šiemet bus kompensuojama 20 proc., o 2015 ir 2016 m. - po 40 proc. kompensuojamos sumos. Šiemet pensijų kompensacijos pensininkus pasieks gruodžio mėnesį, o 2015 ir 2016 m. - kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį. Pačios mažiausios kompensacijos jų gavėjams bus išmokėtos netgi greičiau nei per trejus metus. Įstatymas numato, kad tais atvejais, kai pensijos gavėjui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra ne didesnė kaip 100 litų, ji visa išmokama 2014 m. gruodį, o tais atvejais, kai pensijos gavėjui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra didesnė kaip 100 litų, tačiau išmokėjus jos dalį 2014 m. nekompensuota lieka tik 100 litų ar mažiau, ji visa išmokama 2015 m. kovą. 

Dėl mažintų pensijų kompensavimo pensijų gavėjams niekur kreiptis nereikia, t.y. jos bus pradėtos kompensuoti automatiškai be jokio atskiro prašymo. Iš šios taisyklės yra ir viena išimtis. Dėl mažintų pensijų kompensavimo į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių ne vėliau kaip iki 2016-12-31 būtina kreiptis tiems asmenims, kuriems pensijų mažinimo laikotarpiu, t.y. 2010, 2011 m., buvo mokamos sumažintos pensijos, tačiau jų mokėjimas yra nutrauktas dėl to, kad jiems baigėsi nustatyto darbingumo lygio terminas ir jis nebuvo pakartotinai nustatytas (pratęstas) arba dėl to, kad jie išvyko nuolat gyventi į kitą valstybę. Šie asmenys, kreipdamiesi dėl mažintų pensijų kompensavimo, turės pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatytos formos prašymą ir asmens tapatybės dokumentą ar jo patvirtintą kopiją. 

 

Šaukštas deguto 

Iš aprašytos pensijų kompensavimo tvarkos galima susidaryti įspūdį, kad ji nesudėtinga ir gyventojams palanki. Ekonomiškai atsigaunanti valstybė pagal išgales skuba atsiskaityti su nuo sunkmečio nukentėjusiais pensijų gavėjais. Tačiau įstatymas labiau svarbus ir palankus valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjams nei neįgaliesiems. 

Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos buvo ne taip stipriai mažinamos kaip senatvės pensijos, todėl ir kompensacijos neįgaliesiems bus mažesnės. Jiems, skirtingai nei valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijų gavėjams, buvo taikomas tik vienas pensijų mažinimo laiptelis - pensijos mažintos tik atsižvelgiant į jų dydį, o senatvės pensijų gavėjams pensijos dar papildomai mažintos ir priklausomai nuo jų gavėjų darbo užmokesčio dydžio. Pačios sunkiausios negalios neįgaliesiems, t.y. tiems, kurių darbingumo lygis ne didesnis kaip 25 proc. arba mokama I grupės invalidumo pensija, socialinio draudimo pensijos iš viso nebuvo mažinamos, taigi jiems ir nėra ką kompensuoti. Dauguma šių neįgaliųjų kartu su gaunamomis valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijomis dar gauna nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, kurios net ketverius metus (2010-2013 m.) buvo mažinamos po 15 proc., tačiau aptariamas įstatymas nenumato kompensuoti šių išmokų. Įstatymas taip pat nenumato galimybės kompensuoti nemažo skaičiaus neįgaliųjų gaunamų valstybinių nukentėjusių asmenų pensijų ir netgi valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijų, nors šios pagal savo esmę yra labai artimos valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijoms, t.y. jos irgi yra ne šalpos, o socialinio draudimo pobūdžio išmokos, mokamos atsižvelgiant į tėvų ar sutuoktinių mokėtas "Sodros" įmokas. Galbūt tai ir per mažo LASS, kitų nacionalinių neįgaliųjų asociacijų ar Lietuvos neįgaliųjų forumo lobistinio darbo rezultatas. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]