LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Gegužės 15 d. Vilniuje įvyko penktasis šiais metais ir kartu paskutinis buvusios kadencijos LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 (iš 14) tarybos narių ir kviestiniai asmenys. 

LASS centro tarybos nariai pritarė 2013 m. LASS centro tarybos ūkinės-finansinės veiklos bei 2013 m. LASS centro tarybos veiklos ataskaitų projektams. 

Posėdyje buvo diskutuota apie LASS 2014-2016 metų veiklos krypčių projektą. Tarybos nariai pritarė LASS pirmininko pirmosios pavaduotojos R. Balčikonienės siūlymui keisti LASS veiklos krypčių priėmimo procedūrą. Pagal ją suvažiavimo delegatai balsuodami turėjo nuspręsti, kuriomis svarbiausiomis kryptimis LASS turi dirbti iki 2016 m. 

Tarybos nariai informuoti apie gegužės 7 d. LASS turto ir ūkio reikalų komisijos posėdyje priimtus sprendimus ir pritarė 2014-2018 m. turto valdymo ir ūkinės veiklos rezoliucijos projektui. 

Posėdyje aptartas LASS įstatų naujos redakcijos projektas, priimtas sprendimas neinicijuoti šiuo metu galiojančių įstatų keitimo. 

Tarybos nariai pritarė UAB "Regseda" prašymui leisti parduoti šiai įmonei priklausantį pastatą (buvusį Lietuvos aklųjų bibliotekos filialą) Šviesos g. 3, Klaipėdoje. 

Priimtas sprendimas dėl LASS steigtų viešųjų įstaigų (tarp jų - ir VšĮ LASS respublikinio centro) vadovų darbo užmokesčio ir priedų. Šis sprendimas įsigalios nuo 2014 m. birželio 1 d. 

Apsvarstytos LASS respublikiniam fondui pateiktos paraiškos. Lėšos bus skirtos LASS muzikos kūrėjų ir atlikėjų kompaktinei plokštelei "Muzikos spalvos", neregių ir silpnaregių kūrybos konkurso laureato knygai išleisti, Panevėžio aklųjų ir silpnaregių vaikų globos bendrijos "Žvilgsnis" projektui "Padovanokim vaikams reabilitacinį poilsį" ir UAB "Regseda" su partneriais organizuojamai aklų ir silpnaregių vaikų stovyklai "Pažinimo stebuklas" kofinansuoti. 

Naujos kadencijos LASS centro tarybos posėdis numatytas liepos 9 dieną. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]