REDAKTORIAUS ŽODIS

 

SVEIKI SULAUKĘ


Sveiki, sulaukę Naujųjų. Dar vieni Naujieji prasideda sausio 31 dieną. Pagal Rytų horoskopą tada prasideda Mėlynojo (Žaliojo) medinio arklio metai. Man gražiau skamba žodis "žirgas". Arklys asocijuojasi su sunkiu nuolatiniu darbu, kai retkarčiais gaunama paėsti. Žirgas kelia visai kitokių asociacijų. Šiame žodyje aidi ir šėlionės, ir jaunystės žavesys, ir meilė, ir dar daug kas. Tačiau alkanas ilgai nešėliosi. O jei kalbėtume rimtai, tai linkiu Jums gero darbo ir dar geresnio uždarbio. O kaip save sugebėsite į visokius darbus įkinkyti - tai jau kiekvieno asmeninis reikalas. Sveikatos, laimės Jums ir visokių džiaugsmų. 

Džiaugiuosi, kad ir šiais metais turite galimybę į rankas paimti žurnalą "Mūsų žodis". "Paimti į rankas", - ši frazė vis labiau tampa simboline. Mat vis daugiau skaitytojų žurnalo jau neima į rankas - jie "Mūsų žodį" randa internete ar kompaktinėje plokštelėje. Bet daug dar yra ir tų, kurie skaito padidintu šriftu ar brailio raštu. Nesvarbu, kaip. Svarbu, kad skaitėte mus praėjusiais metais. Dar svarbiau, kad skaitote šiemet. 

Kokie buvo 2013-ieji "Mūsų žodžiui"? Svarbūs jie buvo, matyt, todėl, kad žurnalo veiklą parėmė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Ilgai to nedaręs, jis finansavo net tris "Mūsų žodžio" rubrikas. Džiugu, kad fondo paramos sulaukėme ir šiais metais. Žurnalą "Mūsų žodis" leidžianti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos viešoji įstaiga "Brailio spauda" leido ir knygas brailio raštu. Išleistos septynios. Taip pat talkinta visuomenei integruojant brailio raštą į bendruomenės gyvenimą. Čia ir muziejų ekspozicijos, čia ir leidybiniai sumanymai, bendradarbiavimas su farmacininkais. Besidominčių brailio raštu būrys didėja. Apibendrinant praėjusius metus, galima būtų sakyti taip: iki klestėjimo dar toli, bet gyventi galima. 

Kas mūsų laukia 2014 metais? Didžiausias įvykis - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXV ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Jis įvyks gegužės mėnesį. Iki jo yra laiko diskusijoms ir svarstymams apie tolesnį mūsų organizacijos gyvenimą, truksiantį ketverius artimiausius metus. Kokią valdžią išsirinksime, kokių siekių turėsime, taip ir gyvensime. 

Tarp keleto Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams reikšmingesnių datų yra ir "Mūsų žodžio" šventė. Jam šiemet sukanka penkiasdešimt penkeri. Yra ir daugiau švenčių. Bet, apie jas - kituose žurnalo numeriuose. 

Bus ne tik jubiliejai. Bus rinkimai į Europos parlamentą. Rinksime ir šalies Prezidentą. O tokiomis progomis bent jau pažadų tikrai nestokojama. Gal ir mums kas nors ką nors pažadės? O gal dar, o stebukle, ir ištesės. 

O kur dar kasdienis gyvenimas ir jo temos? Apie jį ir dar apie daug ką mes ir rašysime Jums 2014 metais. "Mūsų žodį" galėsite skaityti brailio raštu, padidintu šriftu ir įgarsintą. Taip pat jį rasite ir internete (www.musuzodis.lt). Neužsiprenumeravusiems žurnalo siūlyčiau ieškoti Lietuvos aklųjų bibliotekoje, jos filialuose, LASS rajonų organizacijose, neregiais besirūpinančiose institucijose. 

Žurnalą ir šiais metais galėsite ne tik skaityti, bet ir patys mums parašyti. Rašantiems noriu priminti, kad jūsų straipsnius norėtume gauti parašytus kompiuteriu. Tada juose mažiau klaidų, mažiau netikslumų. Taip pat mums galima rašyti brailio raštu. Tiks ir ranka parašyti tekstai. Svarbu, kad būtų, kaip sakoma, "į temą". 

Noriu padėkos žodį tarti tiems, kurie gausinote "Mūsų žodžio" skaitytojų būrį. Ačiū tiems, kurie mus užsiprenumeravote savo lėšomis. Ačiū ir tiems, kas raginote žmones skaityti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos žurnalą. Dėkoju ir tiems LASS filialų vadovams bei socialiniams darbuotojams, kurie savo biudžetuose rado "eilučių" žurnalo prenumeratai. Visų rašančiųjų vardu pažadu, kad stengsimės jūsų nenuvilti. Kaip mums seksis - spręsite jūs, mieli skaitytojai. 

Visiems gerų ir įsimintinų metų! 

 

Vyriausiasis redaktorius
Vytautas GENDVILAS


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]