MUMS RAŠO

Algimantas VILEIKIS

DŽIAUGSMO ŠVIESA


Skiriu poetei Karolinai Kazlauskienei 

 

Brėkštant rytui krito rudeninė rasa. Verkė auksastiebė linguolėlė smilga, kam vėjas nuplėšė palaukės medžio paskutinį lapą. Amtelėjo sodybos Sargis. 

Karolina pasitrynė bemieges akis ir baigė rašyti. Ar ne angelas šalia stovėjo, nusileidęs nuo balto debesėlio, žaidusio su pavargusiu vėju - eilėraščiai šviesūs kaip saulė! Žiūrėję pro langus, rasos lašeliai krito žemyn. 

"Tebūnie ir antroji knyga - Šiaurės Lietuvos lygumų dukra. Abi jos lyg seserys išvydo dienos šviesą plaukiant dangaus žydryne baltam debesėliui",- ištarė poetė ir jos veidu perbėgo šypsena. 

"Mes ją aprengėm puikiu rūbeliu, papuoštu piešinėliais",- pasakė Šiaulių leidyklos "Šiaurės Lietuva" vadovas Stasys Tumėnas ir taip pat nusišypsojo. 

Knygoje "Širdimi pakartok" darnos pynė - ir Lietuva, gandrai, ir miškai, ir akla mergaitė tarp nuostabių gamtos garsų. 

Karolina gyvenimu ir kūryba sėja gėrio grūdą. Dieve, padėk tam grūdui nešti šimteriopą derlių. Džiaugsis vaikučiai, laikydami literato rašiklį ir kvietinį plotkelį. 

"Miela Karolina, ir toliau neški džiaugsmo ir vilties kryželį plačiuoju gyvenimo keliu!"- nuskambėjo Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filiale susirinkusiųjų nuoširdūs palinkėjimo žodžiai. 

Tarsi regiu giliai įspaustą Karolinos pėdą į Pakruojo rajono Pašvitinio seniūnijos Sosdvario kaimo žemę. Ar yra kur nors toks kraštas, kuris būtų mielesnis už gimtinę? Karolina purto galvą. Ji visa siela suaugusi su linkuvietiška tarme, papročiais, darbštumu, nuoširdumu, vaišingumu ir paprastumu. Kur bekeliautum, visur čia sutiksi gerą žmogų. Tuo ir pasižymi šis lygumų kraštas. 

Karolina skuba iš miesto į gimtinę. Jos pintinėlėje abi knygos: "Vaikystės dienelės" ir "Širdimi pakartok". 

Suskambo bažnyčios varpas. Greit aidu atskries gera žinia, gal net rašoma trečioji knyga. Aš laukiu jos. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]