DĖMESIO!

 

MIELI SKAITYTOJAI!


Iki gruodžio 22 d. galite žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2014 metams. Prenumeratos sąlygos nepasikeitė. "Lietuvos pašto" skyriuose "Mūsų žodį" galima užsiprenumeruoti metams.  

Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8-5) 2163863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai.  

 

Žurnalo "Mūsų žodis" vieno numerio kaina yra:  

reginčiųjų raštu - 2,04 Lt,  

brailio raštu - 1 Lt.  

 

Metams "Mūsų žodis" kainuos:  

reginčiųjų raštu - 24,48 Lt,  

brailio raštu - 12 Lt.  

 

Žurnalo indeksas kataloguose:  

reginčiųjų raštu - 5060,  

brailio raštu - 5061. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]