GYVENIMO AKTUALIJOS

Gemutė PADRIBONIENĖ

LANKĖSI MINISTRĖ


Tik įsijungus į neregių bendruomenę - gal prieš keturias dešimtis metų - giliai į sąmonę įsirėžia aklųjų darbinės reabilitacijos tėvu vadinto socialinių mokslų daktaro Antano Grigučio ištarti žodžiai: "Neregį ne nušvitęs saulės spindulys kelia naujai gyvenimo dienai, jį žadina žadintuvas, keldamas dar vienai darbo dienai, nes tik dirbdamas, gyvendamas likimo brolių būryje, neregys jaučiasi visavertis visuomenės narys." Šio garbaus mokslo vyro ištartus žodžius aš ne kartą tikrinau praktikoje. Ir dabar, praėjus keturiasdešimčiai metų, manau - jis buvo teisus. Ne kartą šia jo tiesa teko dalintis kalbant su darbo netekusiais neregiais ir silpnaregiais Panevėžyje ir Kaune.  

Atminimo dovana iš ministrės rankųSpalio 29 dieną įmonėje "Liregus" apsilankė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Kartu su "Liregus" darbuotojais viešnia su ją lydinčiais asmenimis apžiūrėjo gamybos barus, kalbėjosi su darbuotojais. Kas nustebino? Vienas darbuotojas ministrei išrėžė savą tiesą: "Čia visi dirba dėl pinigų. Nori prisidurti prie pensijos. Netikėkit, jei sako, kad čia į darbą žmonės ateina dėl bendravimo, supratimo, buvimo kartu." Po šių jo žodžių įsivyravo tyla. Regėjau, kaip sutriko įmonės direktorius. Vėliau, jau baigiantis viešnios vizitui, jis patikino svečius, kad taip galvoja labai nedaug neregių. Priešingai, kiti sakė, jog sutiktų dirbti aklųjų įmonėje ir be atlygio - svarbu išeiti iš namų, būti kolektyve, bendrauti su visais. 

Atsiprašome Leono Kirkilovskio, nes, kaip daugelis žino, visas šio žmogaus gyvenimas atiduotas neregių darbui, užimtumui. Šis žmogus gyvena ir dirba taip, kaip visiems sakė aklųjų darbinės reabilitacijos tėvas Antanas Grigutis. 

Grįžkime prie socialinės apsaugos ir darbo ministrės apsilankymo neregių įmonėje. Ministrė čia atvyko neatsitiktinai. Lietuvos socialinių įmonių asociacijos prezidentą L. Kirkilovskį pasiekė žinia, jog ministerijoje kuriamas įstatymas, kuriuo norima gerokai pasunkinti socialinių įmonių veiklą. Iš penkių su puse tūkstančių dabar socialinėse įmonėse dirbančių žmonių darbo netektų apie pusantro tūkstančio. 

Sužinoję apie planuojamas pertvarkas, Lietuvos socialinių įmonių asociacijos nariai ne kartą kreipėsi ir susitiko su pataisų rengėjais, kvietė apsilankyti ir susipažinti su įmonių darbu. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė įmonės "Liregus" elektros instaliacinių gaminių ceche darbininkams prisipažino pirmą kartą esanti tokioje didelėje modernioje socialinėje įmonėje. Ji stebėjosi, kaip puikiai sutvarkyta aplinka, darbo vietos. Čia viskas pritaikyta neregiams. Svarbiausia - ministrė čia pasigedo gamybinio triukšmo. A. Pabedinskienė - inžinierė, todėl jai rūpėjo technika, su kuria saugiai gali dirbti neregiai. Ministrė pripažino, jog reikia daugiau pinigų skirti jauniems, vaikus auginantiems neregiams. Bet svarbiausia - žmonių užimtumas, jausmas, kad esi reikalingas visuomenei. A. Pabedinskienė pastebėjo, kad įmonėje daugiausia - vyresnio amžiaus žmonių. Ji paklausė: "O kur jaunimas?" L. Kirkilovskis patvirtino, jog penktadalis įmonės darbuotojų - jaunimas. Naujos darbo vietos įmonėje kuriamos pirmiausia jiems, jauniems. Kitais metais planuojama įdarbinti keturis penkis jaunus neregius. Kinijoje šiuo metu gaminama įranga, su kuria ir dirbs tie žmonės. Įmonės vadovas prašė ministrę padėti sprendžiant jaunų žmonių apgyvendinimo sostinėje klausimą. Šiuo metu į įmonę kasdien atvažiuoja du jauni darbuotojai iš Varėnos. Jaunas žmogus iš Rokiškio yra priverstas palikti jauną šeimą ir nuomotis kampą Vilniuje vien todėl, kad galėtų dirbti įmonėje "Liregus". Ministrė paragino Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą daugiau dirbti su savivaldybėmis ieškant tokiems žmonėms socialinių būstų. Jei neregiui Rokiškyje nėra galimybės dirbti, tai gal savivaldybė galėtų įsteigti socialinį būstą Vilniuje. 

Aktuali darbo rinkos, mokymo ir profesinės reabilitacijos centrų politika. Į ministrės klausimą, kiek žmonių į įmonę patenka iš šių centrų, direktorius atsakė, jog tokių įmonėje nėra. Neregys darbo turi mokytis toje vietoje, kur jis dirbs. Mokymo centrai tokių sąlygų jam pasiūlyti negali. Įmonė pati sukuria ne tik darbo vietą neregiui, bet ir įrangą, kuri leidžia tą neregį įdarbinti. 

Aptarti ir socialinės neregių reabilitacijos klausimai. Ministrė domėjosi neregių sportu, integruota darbine veikla, kultūriniu gyvenimu. Atsisveikindama ji pažadėjo, jog apsilankys ir kitose Lietuvos socialinėse įmonėse. Ministerijoje jau suformuota nauja darbo grupė, kuri kurs dar naujesnę socialinių įmonių įstatymo redakciją. Prie jos planuojama sugrįžti pavasarį. 

Atsisveikindama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė kaip kūrybinės veiklos įvertinimą įmonės "Liregus" direktoriui įteikė ministerijos padėkos simbolį - Gerumo ir vilties lašą. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]