LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Spalio 24 d. Vilniuje įvyko šeštasis šiais metais LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi LASS centro tarybos nariai, LASS revizijos komisijos pirmininkas Antanas Mozeris, "Mūsų žodžio" vyriausiasis redaktorius Vytautas Gendvilas, VšĮ LASS respublikinio centro darbuotojos Audronė Jozėnaitė ir Nomeda Čepienė. 

Posėdžio pradžioje aptartos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendradarbiavimo su Nacionaline optikų asociacija (toliau - NOA) perspektyvos. LASS pirmininko pirmoji pavaduotoja Ramunė Balčikonienė informavo, kad LASS ir NOA partnerystės tikslai yra gerinti žmonių, turinčių regėjimo problemų, sveikatą ir gyvenimo kokybę, skleisti informaciją apie abiejų partnerių veiklą visuomenei ir žmonėms su regėjimo negalia. Pasirašius partnerystės sutartį bus siekiama inicijuoti Nacionalinės akių ligų prevencinės programos rengimą, kelti optikose dirbančių optometristų kvalifikaciją, užmegzti ryšius su Lietuvos gydytojų oftalmologų asociacija, įgyvendinti kitus svarbius uždavinius. LASS centro taryba pritarė LASS partnerystei su NOA. Artimiausiame posėdyje planuojama pasirašyti partnerystės sutartį. 

Tarybos nariai informuoti apie 2013 m. II ketvirčio įmonių ir įstaigų ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Situaciją LASS įmonių ir įstaigų ūkinės-finansinės veiklos srityje apžvelgė LASS turto ir ūkio reikalų komisijos pirmininkas Leonas Kirkilovskis. Pranešėjas pažymėjo, kad blogiausia situacija yra UAB "Regplasta", kuriai 2013 m. birželio 12 d. Kauno apygardos teismo nutarimu buvo iškelta bankroto byla. Dešimt šioje įmonėje dirbusių žmonių įdarbinti LASS steigtoje neįgaliųjų socialinėje įmonėje VšĮ "Kregis". 

Posėdyje, atsižvelgiant į LASS revizijos komisijos atliktą tyrimą ir Centro tarybai pateiktą medžiagą, nuspręsta pripažinti 2013 m. rugsėjo 18 d. vykusį pakartotinį LASS Panevėžio miesto ir rajono ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą neteisėtu. LASS Panevėžio miesto ir rajono filialo pirmininkas Simonas Čeplinskas ir VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro direktorius Aloyzas Vilimas įpareigoti sušaukti naują susirinkimą. A. Vilimas informavo, kad LASS Panevėžio miesto ir rajono filialo pakartotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas įvyks 2013 m. lapkričio 14 d. 

VšĮ LASS respublikinio centro vyriausioji specialistė A. Jozėnaitė informavo apie Lietuvos aklųjų švietimo 85-mečiui skirtus renginius. Spalio 1 d. VšĮ LASS respublikiniame centre vyko apskrito stalo diskusija "Neregių ugdymosi kokybė. Kokia ji?", kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) ir Lietuvos ugdymo įstaigų atstovai. Spalio 15 d. LR Seime vyko tarptautinė konferencija "Lietuvos aklųjų švietimui 85: švietimo prieinamumas ir kokybė - ar jie žengia drauge?". Pranešėja pažymėjo, kad šiuose renginiuose daug dėmesio buvo skirta vaikų, turinčių regėjimo negalią, integruoto ugdymo problemoms: buvo kalbėta apie ugdymo kokybę, vadovėlių brailio raštu stygių, apie tai, kad daugiau reikėtų bendradarbiauti su LASUC, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ir savivaldybių švietimo skyriais. 

Posėdyje už aktyvią pagalbą regėjimo negalią turintiems vaikams, jų tėvams ir mokytojams VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro direktoriui A. Vilimui įteikta Švietimo ir mokslo ministerijos padėka. 

R. Balčikonienė informavo tarybos narius apie pradėtus svetainės www.lass.lt kūrimo darbus. Nauja, patogesnė neregiams svetainė turėtų pasirodyti dar iki Kalėdų. Taip pat bus sukurta ir nauja LASS narių duomenų bazė. Ji turėtų pradėti veikti kitų metų kovo mėnesį. Tarybos nariai pateikė pasiūlymų dėl duomenų bazės. Jos struktūra bus aptarta ir artimiausiame LASS teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos posėdyje. Visus, kurie turi pasiūlymų dėl svetainės ar duomenų bazės, prašome rašyti el. paštu [email protected] 

Pranešėja informavo, kad šiemet pradėtas vykdyti projektas "Patys kuriame savo ateitį", kuris truks trejus metus. Jame dalyvauja dešimt jaunų, aktyvių LASS narių. Per artimiausius kelerius metus projekto dalyviai, atsižvelgiant į jų norus ir interesus, bus įtraukti į LASS veiklą: stebės komisijų ir posėdžių darbą, bus įjungti į darbo grupes, dalyvaus kituose renginiuose. Tarybos nariai neprieštaravo, kad projekto dalyviai stebėtojo teisėmis dalyvautų LASS centro tarybos posėdžiuose. 

Posėdyje apsvarstytos LASS respublikiniam fondui pateiktos paraiškos. Pritarta VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro paraiškai. Lėšos bus skirtos LASS Tauragės rajono filialo pastatui remontuoti ir aplinkai pritaikyti. Lietuvos aklųjų bibliotekos paraiškos svarstymas nukeltas į kitą posėdį, kuriame bus kviečiami dalyvauti ir bibliotekos atstovai. Finansavimas neskirtas VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centrui. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]