IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

PROFESORIŲ PRISIMENANT


Prieš pradėdamas rašyti straipsnį apie profesorių Vytautą Karvelį, susiradau jo paskutinį darbą - "Lietuvos specialiosios pedagogikos ir psichologijos bibliografiją". Norėjau pasklaidyti knygos puslapius, dar kartą prisiminti gerą ir nuoširdų aklųjų ir silpnaregių bičiulį. Leidinyje gausybė bibliografinės informacijos apie specialiosios pedagogikos raidą mūsų šalyje, asmenvardžių rodyklėje pateikiama trys tūkstančiai pavardžių. Džiugu, kad suregistruotoje ir pateiktoje informacijoje - keli šimtai aklųjų ir silpnaregių vardų, minimi jų nuopelnai neregių švietimui. Autorius pratarmėje rašo: "Iki šiol daugiausia yra nuveikta tiflopedagogikos, tiflopsichologijos, tiflologijos baruose. Daugiausia bibliografinės informacijos yra iš tiflopedagogikos ir apskritai iš tiflologijos srities. 2004 m. išėjo labai svarbus darbas - dr. V. V. Toločkos parengta bibliografija. V. V. Toločkai mielai leidus, buvo pasinaudota jo ir kitų autorių parengtais bibliografiniais darbais." 

Leidinys skirtas akademinei bendruomenei ir visiems, besidomintiems neįgalių vaikų bei suaugusiųjų švietimu bei lavinimu. Prisimenu, autorius pats atvyko į biblioteką ir padovanojo šią knygą. Tituliniame lape ranka užrašė: "Lietuvos aklųjų bibliotekai. Su gilia pagarba ir geriausiais linkėjimais - autorius V. Karvelis. Šiauliai, 2011-05-31." Solidžiu, kuriame - daugiau kaip 600 puslapių, informaciniu leidiniu autorius buvo patenkintas ir su jam būdingu mandagumu vis dėkojo bibliotekininkams, padėjusiems renkant medžiagą šiai knygai. Kalbėjo ir apie artimiausius sumanymus. Tačiau žmogaus gyvenimas trapus ir nenuspėjamas: lygiai po penkių mėnesių nuo apsilankymo bibliotekoje atėjo liūdna žinia - profesorius iškeliavo anapus. Liko dešimtys straipsnių, pranešimų, knygų, didelis būrys jo pasekėjų, buvusių studentų, daug prisiminimų apie žmogų, visą gyvenimą norėjusį padėti ir realiai padėjusį žmonėms, turintiems vienokią ar kitokią negalią. 

Šių metų balandžio 12 dieną profesoriui V. Karveliui būtų sukakę aštuoniasdešimt metų. Apie šį žmogų rašyta įvairiuose leidiniuose, taip pat ir žurnale "Mūsų žodis". Keturiasdešimtmečiai ir vyresni organizacijos nariai jį prisimena kaip labai aktyvų ir dažną svečią įvairiuose organizacijos renginiuose, aklųjų ir silpnaregių mokyklose bei specializuotuose vaikų darželiuose. Jo rūpesčiu prieš keturis dešimtmečius Šiaulių pedagoginiame institute (dabar - universitetas) pirmą kartą Lietuvoje buvo pradėti ruošti tiflopedagogai. Šią specialybę noriai rinkdavosi tiek žmonės, turintys regėjimo sutrikimų, tiek ir sveikieji. Buvo paruošta keli šimtai kvalifikuotų tiflopedagogų, kurie pasklido darbuotis po visą Lietuvą. Taip pat profesoriaus ir bendraminčių iniciatyva 1974 metais Šiaulių pedagoginiame institute buvo įsteigta Specialiosios pedagogikos mokslinio tyrimo laboratorija. Ją finansavo Lietuvos aklųjų draugija. Per penkiolika veiklos metų buvo atlikta daug įvairiausių tyrimų, paruošta rekomendacijų aklųjų švietimo bei lavinimo įstaigoms. Savi straipsniai buvo skelbiami mokslo darbų rinkiniuose. 

Profesorius Vytautas Karvelis gimė 1933 metais Barčių kaime, Varėnos rajone. 1950 m. baigė Kauno mokytojų seminariją, dirbo auklėtoju Vilniaus vaikų namuose ir pagalbinėje internatinėje mokykloje. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, logikos, psichologijos ir lietuvių kalbos studijas. Po to specializavosi Maskvos pedagoginio instituto defektologijos fakultete. Nuo 1961 metų pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institute - dėstė įvairias disciplinas, susijusias su specialiąja pedagogika. Užėmė atsakingas pareigas šioje mokymo įstaigoje. 1962 m. apgynė pedagogikos mokslo kandidato laipsnį, nuo 1987 metų - pedagogikos mokslų daktaras. 1993 metais Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo socialinių mokslų daktaro, socialinio mokslo habilituoto daktaro laipsnius bei profesoriaus vardą. Nuo 2002 metų V. Karvelis - Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros profesorius emeritas. Kiek leido jėgos, darbavosi iki gyvenimo pabaigos. 

Profesorius daugiau kaip penkiasdešimt metų aktyviai bendravo su Lietuvos aklųjų organizacija ir jos nariais. Daug neregių pažinojo pats, gabius skatino studijuoti aukštosiose mokyklose bei universitetuose, rašyti mokslinius darbus, disertacijas. Jo paskatinti mokslininko kelią pasirinko žinomi LASS nariai: Valentinas Vytautas Toločka, Antanas Grigutis, Juozas Karlikauskas, Valentinas Zaikauskas ir kiti. Profesorius baigiančius studijuoti tiflopedagogiką ragino rašyti diplominius darbus aklųjų tematika, dažnai pats diplomantų darbams ir vadovavo. Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriuje yra saugoma nemažai tikrai vertingų diplominių darbų, nepraradusių aktualumo iki šiol. 

Vytautas Karvelis buvo aktyvus ir žinomas Lietuvos akademinės bendruomenės narys, dalyvavo įvairių komisijų, neįgaliųjų organizacijų, mokslinių tarybų veikloje. Karvelis aktyviai reiškėsi spaudoje, skaitė specialiosios pedagogikos klausimais pranešimus mokslinėse bei praktinėse konferencijose, yra gavęs įvairių apdovanojimų. 

2003 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus profesorių Vytautą Karvelį apdovanojo ordinu "Už nuopelnus Lietuvai", Riterio kryžiumi. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

 

Gegužės 15 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1953) Elena Lozovskaja (Maciulevičiūtė), ilgametė Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotoja - čia ji dirba daugiau kaip 40 metų. 

Gegužės 16 d. sukanka 50 metų, kai Vilniuje 1963 m. buvo įsteigta Lietuvos aklųjų draugijos leidykla. Ji per savo veiklos metus išleido šimtus įvairios literatūros brailio raštu bei literatūros aklųjų tematika. Buvo uždaryta 1991 m. pabaigoje. 

Gegužės 18 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1953) Rimantas Venckutonis, Vilniaus sporto klubo "Šaltinis" sporto vadybininkas, tarptautinės kategorijos golbolo teisėjas, neregių sportininkų ugdytojas. 

Gegužės 31 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1943) Nijolė Klepikienė (Zaleckaitė), ilgametė LASS centro tarybos narė bei Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro vadovė.[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]