NEREGIAI UŽSIENYJE

Martynas VIDUGIRIS

RUSIJA, RINKA, NEREGIAI


Kovo 15-16 d. Vilniuje vyko Europos aklųjų sąjungos (EAS) reabilitacijos, profesinio rengimo ir įdarbinimo komisijos posėdis. EAS priklauso ir Rusijos aklųjų sąjunga, o šios komisijos darbe dalyvauja jos atstovė, regioninės Dagestano aklųjų organizacijos pirmininkė Larisa Čerkesova. Prieš atvykdama į Vilnių, L. Čerkesova parengė išsamų pranešimą, kaip sutrikusio regėjimo žmonių reabilitacijos, profesinio rengimo ir įdarbinimo reikalai sprendžiami Rusijoje. 

Vyresni "Mūsų žodžio" skaitytojai dar prisimena, jaunesniems priminsime, kad 1944 m. Lietuvoje kuriant tuometinę Aklųjų draugiją, vadovautasi jau veikusiu Rusijos aklųjų draugijos modeliu. Tas modelis tiek Rusijoje, tiek kitose sovietinėse respublikose išliko nepakitęs beveik penkis dešimtmečius: aklųjų įmonės, sava gamybinė bazė, savos bibliotekos, kultūros įstaigos. Po 1990 metų Lietuvoje pradėjo švilpauti laisvos rinkos vėjai ir skersvėjai, gerokai sujaukę nusistovėjusį ramų mūsų šalies neregių gyvenimą. Tačiau, atrodo, tie vėjai ar skersvėjai neaplenkė ir Rusijos aklųjų sąjungos. Buvome panašūs, beveik tokie patys - kokie esame dabar? Kur einame, kur nuėjome? Šiuos ir kitus klausimus aptarėme su viešnia iš Rusijos L. Čerkesova. Neperšame išankstinės nuomonės, bet, atrodo, kad gyvenimas atviroje visuomenėje visiems diktuoja tas pačias ar labai panašias žaidimo taisykles ir kelia panašius tikslus. 

 

* * * 

Reabilitacija - labai plati sąvoka, apimanti visas ar beveik visas apakusio žmogaus gyvenimo sritis - nuo elementarių įgūdžių mokymo iki įdarbinimo, įtraukimo į visuomenės gyvenimą. Rusijoje veikia kelių pakopų reabilitacijos sistema: nuo vietinių organizacijų, pagalbos namuose, iki profesijos įgijimo, žmogaus įdarbinimo. 

Subyrėjus Sovietų Sąjungai, iš esmės pasikeitė ir Rusijos neregių gyvenimas. Rusijos aklųjų sąjungai pavyko išlaikyti didžiąją dalį turėtų įmonių, taigi žmonės galėjo jose dirbti, bet situacija vis tiek buvo nelengva. Reikalai pradėjo gerėti nuo 2006 metų, kai buvo priimta vyriausybinė tikslinė "Socialinės paramos asmenų su negalia 2006-2010 m. programa". Priminsime, kad panaši programa Lietuvoje priimta 1991 metais. Tada buvo sukurta apie 2300 darbo vietų - daugiausia sutrikusio regėjimo žmonėms. 2011 m. priimta nauja 2011-2015 metų programa. Pagal ją Rusijos aklųjų sąjungos įmonėse turėtų būti sukurta 1750 darbo vietų. Nors įstatymai visiems vienodi, bet Rusija - didelė šalis, todėl tiek reabilitacijos, tiek įdarbinimo klausimai kiekviename regione sprendžiami šiek tiek skirtingai. Rusijoje neįgaliųjų užimtumas yra grindžiamas keletu įstatymų: "Dėl visuomeninių susivienijimų", "Dėl Socialinės apsaugos negalią turintiems žmonėms", "Dėl socialiai orientuoto nevyriausybinių organizacijų rėmimo". 2012 m. gegužės 7 d. išleistas Rusijos prezidento dekretas, kuriame kalbama apie veiksmus, vykdant valstybinę neįgalumo programą. Įgyvendinant šią programą 2013-2015 m. numatyta sukurti apie 14,2 tūkst. darbo vietų įvairių negalių žmonėms. 

Užimtumo pagalba yra vienas iš svarbiausių mūsų organizacijos tikslų. Daugelis mūsų žmonių yra pakankamai kompetentingi specialistai, galintys gaminti produktus ir teikti paslaugas, ir lygiai, kaip ir kiti žmonės, duoti pelno. Tačiau atviros rinkos sąlygomis svarbu ne tik pagaminti, bet ir tai, kas pagaminta, parduoti. Tiek Rusiją, tiek ir visą Europą užtvindė pigūs gaminiai iš Kinijos. Parduoti tampa sunku, o rankų darbas neleidžia akliesiems konkuruoti su masine kinų gamyba. Paklausiausios šiuo metu profesijos Rusijoje, tikriausiai, būtų dvi: muzikanto ir masažuotojo. Mūsų regionai gauna dotacijų įrengiant darbo vietas. Tačiau rinkos sąlygomis niekas tų dotacijų nedalija už ačiū. Kasmet rengiame projektus, dalyvaujame konkursuose. Tai pasakytina tiek apie naujų darbo vietų kūrimą, tiek apie vietinių mūsų organizacijų veiklą. Akluosius į aktyvų gyvenimą įtraukiame per sportą, kultūrinę veiklą. Seniau, kol buvo stiprios įmonės, kol jose dirbo daug žmonių, tie dalykai vyko tarytum savaime, dabar dažnai viską reikia pradėti beveik iš naujo. 

Pagal Rusijos aklųjų sąjungos įstatus, regioninės organizacijos bendradarbiauja su medicininės socialinės ekspertizės tarnybomis - siekia surasti žmonių, tapusių neregiais ar silpnaregiais. Vietinės organizacijos pirmininkas lankosi apakusių žmonių namuose, bendrauja su jais pačiais, jeigu yra šeima, - tai ir su jos nariais. Po kurio laiko, atsižvelgus į negalios laipsnį, savitarnos ir judėjimo gebėjimus, apakęs asmuo siunčiamas į Rusijos aklųjų sąjungos reabilitacijos centrą. Šiuo metu veikia trys tokie centrai: Volokolamske, Bijske ir Železnogorske. Jeigu neregys ar silpnaregis negali tęsti ankstesnės darbinės veiklos, yra galimybė įsigyti kitą specialybę: kompiuterių specialisto, batsiuvio, staliaus, baldų gamintojo, knygrišio, medžio graviruotojo ir kitokių. Informacinių technologijų specialistai darbą susiranda tiek įvairiose bendrovėse, tiek ir dirbdami individualiai. Nuo 2006 m. informacinių technologijų programą baigė daugiau nei 400 žmonių. 

Rusijoje yra sukurtas penkių žingsnių socialinės reabilitacijos ir užimtumo modelis. Kitaip tai dar vadinama "Žingsnis po žingsnio" programa. Pirmasis žingsnis - elementarioji reabilitacija. Apakę žmonės lankomi namuose, bendraujama su jais pačiais ir jų šeimų nariais. Antrasis žingsnis - buities įgūdžiai: tvarkymasis namuose, saugus buities prietaisų naudojimas. Trečiasis žingsnis - orientacija ir judėjimas atviroje erdvėje. Žmogus mokomas vaikščioti su baltąja lazdele, įgyja orientacijos, saugaus judėjimo atviroje erdvėje praktinių įgūdžių. Asmuo mokosi, kaip rasti kelią iš namų į vietinės aklųjų organizacijos biurą. Čia dažniausiai - individualus darbas ir individualus požiūris į kiekvieną neregį. Žmonės yra skirtingi, turi skirtingų įgūdžių, gyvena skirtingose vietose, todėl ir jų mokymas dažniausiai būna individualus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio sugebėjimus bei poreikius. Ketvirtasis etapas - profesinių įgūdžių tobulinimas. Žmonės mokomi naudotis kompiuteriu, jiems suteikiama raštvedybos žinių. Penktasis, paskutinis, etapas - saviatstovavimas ir sėkmingo darbo paieškos. Asmuo gauna profesionalią pagalbą iš darbo paieškos tarnybų ir vėliau, kai jau įsidarbina bandomajam laikotarpiui. 

Naujasis modelis yra pakankamai lankstus, gali būti lengvai pritaikomas skirtingas negalias turintiems žmonėms. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]