NETEKOME

 

VACLOVĄ AREIMĄ PALYDĖJUS


Vaclovas AreimaVasario 2 dieną po sunkios ligos į amžinybę iškeliavo ilgametis spaudos darbuotojas, rašytojas, poetas Vaclovas Areima. Retas Lietuvos aklųjų bendruomenės narys, besidomintis literatūra, žodžio menu ir jo magija apskritai, nėra skaitęs V. Areimos romanų, apsakymų, eilių. Retas neturi savo mėgstamos knygos ar eilėraščio. Pastarieji neretai būdavo liūdni, ilgesingi, bet dažnai ir pramuštgalviškai išdykę, šmaikštūs, linksmi, juokingi, bet visada persmelkti ypatingos, tik šiam žmogui būdingos išminties, ypatingo supratimo ir patyrimo. Supratimo apie savo vietą šiame pasaulyje, apie amžiną žmogaus netobulumą ir ne mažiau amžiną tobulumo ilgesį. 

V. Areima gimė 1935 m. rugsėjo 3 d. Bališkiuose, Pakruojo raj. 1941 m., prasidėjus karui, susižeidė sprogmenimis, išsikapstė, išgyveno, bet nusilpo regėjimas, vėliau buvo lemta visiškai apakti. 1947-1959 m. mokėsi Kauno aklųjų internatinėje mokykloje. 1959-1964 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. Baigęs universitetą išrinktas tuometinės LAD Šiaulių tarprajoninės valdybos pirmininku. 

V. Areima visa savo prigimtimi, visa siela ir visu gyvenimu buvo kultūros, knygos žmogus, o kartu ir "Mūsų žodžio" redakcijos darbuotojas. 1968 m. persikėlęs iš Šiaulių į Vilnių, V. Areima pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos leidykloje redaktoriumi. Nuo 1971 m. "Mūsų žodžio" redakcijoje - vyresniuoju redaktoriumi, nuo 1973 m. - dešimt metų vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. Išėjęs į užtarnautą poilsį (nors jokio poilsio neturėjo), atsidėjo literatūrai. Pirmoji eilėraščių knyga "Ką kalbėjo širdis" išleista 1987 m. Nuo to laiko kas dveji treji metai, o kai kada ir kasmet sulaukdavome naujų autoriaus knygų: didelės apimties romanų, taiklių, humoristinių, išmintingų eilėraščių. 2003 m. V. Areimos eilėraščių knyga "Laiškai tylai" pripažinta neregių literatų konkurso nugalėtoja. Daugiau kaip dvidešimčiai poeto eilėraščių kompozitoriai sukūrė muziką - eilės tapo dainomis. Lietuvos aklųjų biblioteka, pasitikdama autoriaus septyniasdešimtmetį, išleido dainų pagal V. Areimos tekstus kompaktinę plokštelę "Tikėjimas". 

2011 m. V. Areima išleido unikalią knygą - eilėraščių rinkinį "Balsas iš tamsos". Joje surinkti per keletą dešimtmečių poeto sukurti eilėraščiai apie neregystę ir neregius. Nė kiek neperdėdama radijo žurnalistė Gema Padribonienė viename Lietuvos aklųjų bibliotekos skaitytojų susitikime pastebėjo: "XX amžiuje turėjome Jonyną, XXI a. - Areimą." 

Pernai poetas išleido jau paskutinę eilėraščių knygą - žaismingu, pavasarišku pavadinimu - "Nepagautas vėjas". 

Paskutiniai V. Areimos eilėraščiai spausdinti praėjusių metų pabaigoje išleistame trečiajame "Žodžio spalvų" tome. Iš viso autorius per ketvirtį amžiaus nuo 1987 metų išleido 16 knygų - 9 poezijos ir 7 prozos. 

Tikroji žmogaus vertė matuojama ne diplomais, pasižymėjimo ženklais, grandioziniais darbais ir net ne išleistomis knygomis. Tačiau darbuose, ypač knygose, lieka įkūnyta didžioji ir dažnai - pati svarbiausioji tos vertės dalis. Vaclovas Areima lieka tarp mūsų savo romanais, eilėraščiais, publicistikos straipsniais. Savo kūriniais, kurių daugelį skaitydamas, negali nesišypsoti net ir žinodamas, kad jų autorius į mus žvelgia jau iš amžinybės. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]