DĖMESIO!

 

MIELI SKAITYTOJAI!


Jau galite žurnalą "Mūsų žodis" užsiprenumeruoti 2013 metams. Prenumeratos sąlygos nepasikeitė. "Lietuvos pašto" skyriuose "Mūsų žodį" 2013 metams galima užsiprenumeruoti visiems metams.  

Visais rūpimais klausimais skambinkite telefonu (8-5) 2163863 žurnalo "Mūsų žodis" redakcijai.  

 

Žurnalo "Mūsų žodis" vieno numerio kaina yra:

reginčiųjų raštu - 2 Lt,  

brailio raštu - 1 Lt.  

 

Metams "Mūsų žodis" kainuos:

reginčiųjų raštu - 24 Lt,  

brailio raštu - 12 Lt.  

 

Žurnalo indeksas kataloguose:

reginčiųjų raštu - 5060,  

brailio raštu - 5061. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]