LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2012 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje įvyko LASS centro tarybos posėdis, kuriame dalyvavo trylika iš keturiolikos LASS centro tarybos narių bei kviestiniai asmenys. 

Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) direktorė Rasa Januševičienė kartu su Paslaugų ir produktų plėtros skyriaus vedėju Arvydu Juchna pristatė projektą "Virtuali aklųjų biblioteka". Tai nauja elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema (ELVIS), kuria naudodamiesi regėjimo neįgalieji gali tiesiogiai skaityti visus skaitmeninius leidinius, esančius Lietuvos aklųjų bibliotekoje, neišeidami iš namų gauti visavertes bibliotekos paslaugas bei naudotis naujausiomis technologijomis. Naujojoje sistemoje skaitytojas turi savo profilį, gali kurti mėgstamiausių jau perskaitytų ar pageidaujamų skaityti leidinių sąrašus, užsisakyti leidinių prenumeratą. LAB, skatindama bendruomeniškumą, sistemoje ELVIS sukūrė skaitytojų forumą, kuriame galima dalintis savo mintimis apie perskaitytus kūrinius, siūlyti garsinti naujus leidinius. Be to, yra galimybė susirašinėti su bibliotekos darbuotojais, pateikti užklausas, dalyvauti skaitytojų nuomonių tyrimuose ir susipažinti su tyrimų rezultatais. Skaitytojai prie sistemos gali jungtis per elektroninės bankininkystės sistemą arba su identifikavimo (ID) kortele. Didžiausias nepasitenkinimas kyla dėl to, kad žmonės bijo ir nenori atskleisti savo asmeninių duomenų. Tačiau tokie nuogąstavimai yra neteisingi - prisijungimas per elektroninę bankininkystę arba su ID kortelės duomenimis yra visiškai saugus procesas ir asmeniniai duomenys niekam neatskleidžiami. Toks prisijungimas užtikrina, kad prisijungę asmenys yra LAB skaitytojai, turintys regėjimo ar kitą negalią ir pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą gali naudotis ELVIS turiniu. Įgyvendinant projektą, LAB susiduria ir su kitais techniniais nesklandumais, tačiau stengiasi operatyviai ir greitai šalinti visas kliūtis. Direktorė pasidžiaugė, kad jau dabar yra aktyvių skaitytojų, kurie naudojasi virtualia biblioteka, savo pastabomis padeda ją toliau tobulinti bei pakvietė visus skatinti naudotis šia naujiena. 

LASS centro tarybos nariai taip pat buvo informuoti, jog Lietuvos aklųjų biblioteka planuoja susimažinti turimas patalpas Vilniuje ir Panevėžyje, nes nebeišgali išlaikyti tokių didelių plotų. 

Posėdyje aptarti 2012 m. II ketvirčio LASS įmonių ir įstaigų ūkinės-finansinės veiklos rezultatai. LASS gamybos įmonės 2012 m. II ketvirtį gavo 4,28 mln. Lt (praėjusių metų tą patį laikotarpį 3,27 mln. Lt) pajamų. Iš šios sumos už pagamintą ir parduotą produkciją gauta 3,96 mln. Lt (2011 m. II ketv. 3,04 mln. Lt). Palyginti su analogišku 2011 m. ketvirčiu, išaugo produkcijos pardavimų pajamos trijose LASS įmonėse (VšĮ "Aksida" - 19,1 proc., UAB "Liregus" - 20,7 proc., UAB "Regseda" - net 114,6 proc.). O UAB "Regplasta" šis rodiklis šiek tiek sumažėjo (4,6 proc.). 2012 m. II ketvirtį trys LASS gamybos įmonės dirbo pelningai (UAB "Regseda" pelnas - 53,4 tūkst. Lt, VšĮ "Aksida" - 43,7 tūkst. Lt, UAB "Liregus" - 22,5 tūkst. Lt), o UAB "Regplasta" patyrė 34,2 tūkst. Lt nuostolį. Todėl bendras visų įmonių veiklos rezultatas - 85,4 tūkst. Lt pelnas (2011 m. II ketvirtį šis rodiklis sudarė 121,8 tūkst. Lt nuostolį). 

LASS įstaigos per 2012 m. II ketvirtį gavo 1 mln. 586 tūkst. Lt pajamų. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, didžiąją visų pajamų dalį sudarė patalpų nuomos pajamos, kurios, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, padidėjo 45,5 tūkst. Lt arba 5,4 proc. Tai lėmė šių pajamų didėjimas VšĮ PBC (50,6 tūkst. Lt arba 21,9 proc.), VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centre (5,9 tūkst. Lt arba 23,3 proc.), VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centre (4,7 tūkst. Lt arba 5,7 proc.), VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centre (1,8 tūkst. Lt arba 3,6 proc.) bei VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centre (1,2 tūkst. Lt arba 6,3 proc.). Tačiau patalpų nuomos pajamas mažino menkesnės įplaukos VšĮ LASS respublikiniame centre (16,5 tūkst. Lt arba 4 proc.) bei VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre (1,9 tūkst. Lt arba 15,7 proc.). O VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centre bei VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centre patalpų nuomos pajamos ne itin kito ir didesnės įtakos bendram aptariamų pajamų pokyčiui neturėjo. 

Aptariant 2012 m. II ketvirčio dviejų LASS poilsio bazių (VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui priklausantys poilsio namai Šventojoje "Spindulys" ir UAB "Liregus" poilsiavietė Elektrėnų sav. "Zelva") ūkinę-finansinę veiklą, matyti, kad jų abiejų veiklos rezultatas buvo teigiamas, pelnas siekė 17,1 tūkst. Lt (2011 m. II ketvirtį buvo 23 tūkst. Lt nuostolis). 

Buvo pateikta informacija apie LASS turto ir ūkio reikalų komisijos posėdį, kuris vyko 2012 m. rugsėjo mėn. 11 d. Vilniuje. Buvo pristatytas naujas nuo 2012 m rugpjūčio 6 d. į direktoriaus pareigas priimtas UAB "Regplasta" vadovas Mindaugas Nevardauskas. Kalbėjo LASS bendrovių bei įstaigų direktoriai. UAB "Regplasta" direktorius Mindaugas Nevardauskas pažymėjo, kad bendrovei artėjantis šildymo sezonas bus sunkus, tačiau jau 2013 m. situacija turėtų pagerėti, pateikė keletą artimiausiu metu planuojamų įgyvendinti UAB "Regplasta" veiklos krypčių. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro direktorius Egidijus Urna akcentavo, kad yra problemų dėl apyvartinių lėšų, nes UAB "Regplasta" įsiskolinimas už elektros energiją jau didesnis nei 40 tūkst. Lt. Informavo, kad VšĮ "Kregis" dirba pelningai, jokių didesnių pokyčių šioje įstaigoje nėra. UAB "Regseda" direktorė Kristina Zibalienė pažymėjo, jog bendrovė dirbo pelningai, ataskaitiniu laikotarpiu skyrė lėšų šildymo sistemai atnaujinti, stogui ir luboms remontuoti. VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė Daina Vitkauskienė akcentavo, kad nerimauja dėl artėjančio šildymo sezono, nes vykdomo Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto lėšų komunalinėms paslaugoms sumokėti tikrai nepakaks, o pajamos iš patalpų nuomos mažos, jų vos užtenka kitoms būtinoms įstaigos reikmėms. VšĮ "Aksida" direktorius Romas Bramanas pažymėjo, kad įstaiga 2012 m. dirba pelningai, visu pajėgumu, tačiau yra problemų dėl apyvartinių lėšų trūkumo. VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro direktorius Alfonsas Navickis informavo, kad 2012 m. II ketvirtį jokių didesnių permainų nevyko. VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro direktorius Sigitas Bilevičius pažymėjo, jog 2012 m. II ketvirtį įstaiga patyrė nenumatytų išlaidų - reikėjo skirti lėšų kieme įvykusios vamzdynų avarijos padariniams šalinti. Buvo siekiama padidinti nuomojamų patalpų plotą - buvo investuota lėšų į dalį turimo pastato penktojo aukšto patalpų remontą. VšĮ PBC direktorius Tomas Giniotis akcentavo, kad 2012 m. II ketvirtį įstaiga turėjo problemų dėl vieno bankrutuojančio nuomininko, kuris iki šiol nesumoka skolų ir neatlaisvina patalpų. Informavo, jog įstaigoje buvo vykdoma gamybinių plotų rekonstrukcija - būsimų administracinių patalpų darbai. UAB "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis pažymėjo, kad bendrovė 2012 m. II ketvirtį dirbo pelningai, nors šiuo laikotarpiu ji turėjo didelių išlaidų dėl šiluminės trasos keitimo, vienos iš liejimo linijų kapitalinio remonto. 

VšĮ LASS respublikinio centro pirmininkas Sigitas Armonas pažymėjo, kad 2012 m. II ketvirtis buvo nelengvas. Išsikraustė stambiausias įstaigos nuomininkas AB "Swedbank" (nuomavo daugiau nei 2000 kv.m. ploto patalpas Žemaitės g. 21 Vilniuje). 

Toliau LASS centro tarybos posėdyje apsvarstyta bei pritarta UAB "Regplasta" ir UAB "Regseda" prašymams dėl finansinės paramos bei gautoms paraiškoms į LASS respublikinį fondą - VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro kultūrinio darbo koordinatorės Janinos Monienės dalyvavimui tarptautinėje konferencijoje "Creative Europe" bei VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro paraiškai "Kitaip matau supantį pasaulį". VšĮ LASS respublikinio centro specialistė Danutė Cidzikienė informavo LASS centro tarybos narius apie garsinės knygos 50-mečio minėjimo renginius (daugiau informacijos svetainėje www.lass.lt ) bei pateikė LAB siūlomų apdovanoti LASS padėkos raštais lietuviškos garsinės knygos leidybai ir sklaidai nusipelniusių žmonių sąrašą. Posėdyje taip pat patikslinta LASS kultūros reikalų ir viešųjų ryšių komisijos sudėtis (savo noru iš komisijos veiklos pasitraukė Aurimas Papečkys), pateikta informacija dėl tradicinio rudens seminaro LASS filialų pirmininkams, aptarti kiti einamieji klausimai. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]