VIRŠELIS

 

JOSEF DANHAUSER. NAŠLĖS AUKA


Parašas po iliustracija

Austrų dailininkas Josef Danhauser (1805 - 1845) gimė Laimgrube, Austrijoje. Buvo vyriausias skulptoriaus Josepho Ulricho Danhauserio sūnus. Pirmas dailės pamokas gavo iš savo tėvo. Vėliau studijavo Vienos meno akademijoje kartu su J. P. Kraftu, su kuriuo 1826 metais organizavo pirmąją savo darbų parodą. Studijavo italų meistrų darbus Venecijoje. Buvo vedęs, turėjo tris vaikus, anksti mirė nuo šiltinės. 

Yra tapęs žymius to meto žmones: Liudviką van Bethoveną, Fransą Listą ir kitus. Panašiai kaip prancūzų dailininkas Ž. B. Griozas mėgo moralę propaguojančios tematikos paveikslus. Vienas iš jų - "Našlės auka". Mėlynų, rausvų spalvų paveiksle dailininkas pavaizdavo penkis suaugusius ir vieną penkerių šešerių metų vaiką. Veiksmas vyksta bažnyčios priebutyje. Centrinėje drobės dalyje pavaizduota turtingų žmonių pora. Stambi dama ištaiginga melsva atlaso suknia ir tamsiai mėlynu tokios pat medžiagos žvilgančiu apsiaustu stovi išdidžiai įsikibusi į parankę savo vyrui. Šis - irgi ne mažiau pasipūtęs už savo damą, beria monetas į metalinę aukų dėžutę. Ją paslaugiai nusilenkęs laiko senyvo amžiaus rausvu apsiaustu apsivilkęs bažnyčios patarnautojas. Kiek atokiau dešinėje pusėje į sieną atsirėmęs stovi neregys elgeta - veidą jis pasukęs į ką tik praėjusią ir tikriausiai nieko nedavusią porą. Tačiau jis girdi krintančių ne į jo kepurę monetų skambesį. Neregys nepastebėjo ką tik prie jo priėjusios juodus gedulo rūbus vilkinčios našlės. Suprantama, kad vaikelį, ištiesusį ranką su pinigėliu, regi tik paveikslą stebintis žiūrovas. Taip pat tik žiūrovas mato ir liūdną moters žvilgsnį, nukreiptą į savo mažametį našlaitį. Šis paveikslas primena pasakojimą iš Evangelijoje pagal Morkų apie našlės skatiką: "Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: "Iš tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius." 

Šis vidutinio formato (97 x 127 cm) aliejumi nutapytas 1839 metais paveikslas yra saugomas Zalcburgo meno galerijoje, Austrijoje. 

Vytautas GUDONIS 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]