IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

GAMTOS GROŽIO PAKERĖTAS


Pirmosios poezijos knygos anotacijoje rašoma: "Sugriautų namų, tėviškės ilgesys, vaikystės prisiminimai, meilė šalia esantiems ir gyvenimo kelyje sutiktiems žmonėms bei žemei šalia numylėto Nemuno, kur autorius gimė, užaugo ir dabar gyvena tą žemę dirbdamas. Beveik visi eilėraščiai parašyti glaudžiantis prie medžio ir žolės, akmens ir gėlės. Ir žmogaus."  

Taip prieš dešimt metų skaitytojams prisistatė Dzūkijos krašto poetas Albinas Plauska. Dar mokyklos suole pradėjęs kurti eiles, tik po daugelio metų, draugų ir bičiulių prišnekintas, išdrįso išleisti knygą "Klajūnės mano mintys". Gamtos grožio ir žmogaus harmonijos pakerėtas, jis iki šiol ištikimas kūrybai. Praėjusiais metais išleido jau penktąją knygą. Kadangi šiomis dienomis poetas švenčia šešiasdešimtmetį, sveikindami jį prisiminkime kelis jo gyvenimo epizodus. 

Albinas gimė 1952 m. rugpjūčio 28 dieną Mikutiškiuose (Alytaus raj.). Pradinę mokyklą lankė Rumbonių kaime, aštuonmetę baigė Dubėnuose. 1970 metais vidurinę mokyklą baigė Alytuje. Trejus metus dirbo Alytaus šaldytuvų gamykloje. Po to 20 metų darbavosi Alytaus namų statybos kombinate. Reikėjo dirbti labai įvairius darbus - nuo paprasto darbininko statybininko iki gamybos meistro. Nuolat teko lankyti įvairius mokymus ir kvalifikacinius kursus. 1993 metais nusprendė pakeisti gyvenimo būdą ir grįžo gyventi į mylimos Dzūkijos kaimą. Su garbingo amžiaus motina gyvena Praniūnuose prie Alytaus ir sėkmingai ūkininkauja savo ūkyje. A. Plauskos regėjimas buvo silpnas nuo vaikystės - didelio laipsnio trumparegystė. Metams bėgant, regėjimas silpnėjo. Dirbant gamyboje buvo sunku atlikti kai kuriuos darbus bei pavedimus. 1995 metais jis įstojo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą. Tapo aktyviu organizacijos nariu, pagyvino Alytaus rajono organizacijos kultūrinį gyvenimą. 

Literatūrą pamėgo ir ja nuoširdžiai susidomėjo dar besimokydamas vidurinėje mokykloje. Aktyviai dalyvavo mokyklos kultūriniame gyvenime, įvairiuose renginiuose skaitė pirmuosius literatūrinius bandymus. Pirmasis eilėraštis buvo paskelbtas 1968 metais "Moksleivio" žurnale. Dirbdamas gamyboje dalyvavo organizuojamuose kultūriniuose renginiuose, mielai skaitydavo savo kūrybą. Tekdavo rašyti proginius eiliuotus sveikinimus, buvo atsakingas už sienlaikraščio ir proginių leidinių leidybą. 

Albino kūryba spausdinta ir tebespausdinama Alytaus rajono periodiniuose leidiniuose, įvairiose literatūros rinktinėse, kaip antai: Dzūkų literatų klubo "Tėkmė", neregių bei silpnaregių almanache "Žodžio spalvos" ir kitur. Kol leido regėjimas, rašė ir spausdino apsakymus bei noveles. 

Anksčiau jau minėjome, kad poetas yra išleidęs penkias autorines knygas. Labai nuoširdūs posmai, lengvai įsimenami tekstai ir puikiai iliustruotos dvi knygutės vaikams: "Užburtoji fleita (2007) ir "Saulėtais takeliais" (2011). Poeto tekstais jau sukurta daugiau kaip 20 dainų. Jas kūrė Jonas Šukys, Stasys Liupkevičius, Algirdas Jasiulynas ir Virgaudas Lėlius. Dainų knygoje "Paklydusi vėjo daina" (2007) paskelbta net 15 dainų Albino tekstais ir visos jos su natomis. 

Pastaraisiais metais kūrėjas dalyvauja daugelyje susitikimų įvairiose Alytaus miesto ir rajono mokyklose bei viešosios bibliotekos organizuojamuose renginiuose. Skaito savo kūrybą. Autorius su pagarba ir dėkingumu mini rėmėjus ir talkininkus, padėjusius ją išleisti: tai LIONS Alytaus "Dzūkijos" klubas, Lietuvos aklųjų biblioteka bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Keli poeto eilėraščiai jau yra išversti į prancūzų kalbą ir padovanoti LIONS Prancūzijos klubams. Poetas prasitaria, kad kūrybinė mūza ji vis tebelanko ir netrukus skaitytojus turėtų pasiekti nauji kūriniai. O norintiems susipažinti su jubiliato kūryba siūlome šio žurnalo numeryje atsiversti rubriką "LASS literatų kūryba" - ir paskaityti. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Rugsėjo 1 d. sukanka 20 metų, kai (1992) Lietuvoje pradėtas sistemingas neregių kompiuterinio raštingumo mokymas; LR kultūros ir švietimo ministerijos sprendimu Vilniuje įsteigtas LASS kompiuterinės technikos taikymo skyrius prie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro. 

Rugsėjo 15 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1942) Rimantas Milašauskas, aktyvus LASS narys, muzikantas, meno mylėtojas. 

Rugsėjo 30 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1932) Ana Kugaro (Baroško), pedagogė, aktyvi LASS Švenčionių rajono filialo narė. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]