LASS LITERATŲ KŪRYBA

Albinas PLAUSKA

 


ŽIBUTĖS MAMAI 

 

Oi žiba žiba 

Žibutės pakrantėj... 

Mano motulės 

Širdelėje šventė! 

 

Žibutės žydi, 

Skaisčiai mėlynuoja - 

Mano mamytės 

Širdelė dainuoja. 

 

Priskinsiu mamai 

Gležnučių žiedelių 

Ir išsakysiu 

Meilių daug žodelių. 

 

Kaip gera mamą 

Laimingą regėti, 

Lyg ryto žarą 

Mylėti mylėti!.. 

 

MARGUČIAI 

 

Ant velykinio kiaušinio 

Nupiešiau varpelį. 

Skelbk, varpeli, gerą žinią 

Kiekvienam vaikeliui. 

 

Kelią, kančiomis nugrįstą, 

Jau šviesa užliejo. 

Prisikėlė Jėzus Kristus, 

Mirtį nugalėjęs! 

 

Skleidžia šlovę - Aleliuja! - 

Grodami vargonai. 

Gaudžia, aidi - Aleliuja! - 

Dangumi ir kloniais. 

 

Ant velykinio kiaušinio 

Nupiešiau paukštelį - 

Savo meilę begalinę 

Išsakyk giesmelėj! 

 

Aleliuja, Aleliuja - 

Prisikėlė Kristus. 

Laimė, santarvė, ramybė 

Į namus sugrįžta. 

 

Valentino AJAUSKO piešinys

 

MOČIUTĖS JAZMINAS 

 

Baltasai jazmine, 

Kvepiantis daržely, 

Ko toks nusiminęs 

Ir dairais į kelią? 

 

Gailios rasos švyti, 

Ašarėlėm srūva... 

Gal gi tu pavydi 

Rožėms ir bijūnams? 

 

O gal pasiilgai 

Klegesio vaikučių? 

Tau prie kelio vingio 

Taip nyku ir tuščia. 

 

Tik močiutė gali 

Pasakyt senoji, 

Ko nakčia daržely 

Angelu rymojai... 

 

Sugužėsim vėlei 

Vasarą paguosti, 

Tau ir sengalvėlei 

Ašaras nušluostyt. 

 

Baltasai jazmine, 

Stiebkis į padangę, 

Saugoki gimtinę 

Ir vaikystę brangią! 

 

DiNOZAURAS 

 

Kaip malūnsparnis 

Vikrus 

Skrieja laumžirgis 

Ratu. 

 

Stebi kūdrą 

Per žiūronus: 

Koks ten tūno 

Žaliašonis? 

 

Toks riebus, 

Aplipęs maurais, 

Ar nebus 

Tik dinozauras?! 

 

Rėkia vandeny: 

- Kva-kva! 

Tykoja praryt 

Kažką. 

 

Jei nutūpsiu 

Ant šakos, 

Griebs mane 

Už uodegos!.. 

 

Guodžia laumžirgį 

Kielė: 

- Nebijoki, 

Tai - varlė! 

 

Nusileisk 

Ant varnalėšos, 

Nepasieks 

Išalkęs priešas. 

 

KATĖ KORNELIJA 

 

Mano katė Kornelija 

Murkia greta ir meilinas, 

Prašo: "Vaikeli, 

Skanaus pienelio 

Pripilki dubenėlį!" 

 

Kokios jos gražios arijos, 

Koks grakštumėlis talijos... 

Akys - čigonės, 

Pilnos klajonių, 

Klastos ir laisvės vėjo! 

 

Pieva laiminga vaikščioja, 

Katės aplinkui aikčioja: 

- Vai tai gražuolė, 

Vai tai šaunuolė 

Juoda katė praėjo! 

 

- Gal jinai kilus iš Airijos, 

Kad tokios žavios arijos? 

- Gal jos gimtinė Italija, 

Kad įspūdinga talija? 

 

Akys - čigonės, 

Pilnos klajonių, 

Klastos ir laisvės vėjo. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]