PROJEKTAI

Rasa JANUŠEVIČIENĖ

VIRTUALI AKLŲJŲ BIBLIOTEKA JAU GREITAI


2010 metų kovo mėnesį Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) pradėjo vykdyti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą "Virtuali aklųjų biblioteka" (Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonė "Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje"). Projekto trukmė - 30 mėnesių. Taigi, netrukus jis baigsis. Ko Lietuvos aklųjų biblioteka siekė šiuo projektu ir ką mums pavyko nuveikti per du su puse projekto metų? 

Svarbiausios numatytos veiklos buvo: 

1) 250 pavadinimų naujų garsinių skaitmeninių knygų leidyba ir 450 pavadinimų garsinių knygų, įrašytų senuosiuose formatuose, skaitmeninimas; 

2) dviejų pavadinimų naujų mėnesinių garsinių žurnalų leidyba; 

3) 10 pavadinimų mokslinių leidinių leidyba DAISY formatu; 

4) elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos sukūrimas. 

ES paramos logotipas 'Kuriame Lietuvos ateitį'Projekto metu išleistos naujos garsinės knygos ne tik papildė LAB fondus - projekto lėšomis biblioteka net ir sunkmečiu, sumažinus biudžetinį finansavimą, galėjo išleisti mūsų skaitytojams įprastą garsinių leidinių kiekį. LAB skaitytojai taip pat galės džiaugtis ir perrašytais į skaitmeninį formatą leidiniais. Pradėti leisti nauji garsiniai žurnalai - tai padaryti irgi leido projektas - tai "Intelekto generatorius" ir "Informacinė visuomenė", jie atrado savo skaitytojus, užpildė iki tol buvusią tokios tematikos informacijos nišą. 

Didesnis iššūkis Lietuvos aklųjų bibliotekai buvo DAISY leidinių leidyba. Kadangi šiuo formatu numatyta išleisti tik 10 pavadinimų knygų, tai jų atranką leidybai projekto lėšomis LAB vykdė labai atsakingai. LAB informacijos skyriaus darbuotojos 2010 metų kovo-gegužės mėnesiais atliko tyrimą "Moksleivių ir studentų informaciniai poreikiai: mokslinės literatūros atranka" (tyrimo ataskaita pristatoma LAB interneto svetainėje). Remiantis šio tyrimo rezultatais, atrinkta 10 knygų leidybai DAISY formatu. Pats šio naujo Lietuvos aklųjų bibliotekai formato leidinių leidybos procesas buvo visiškai nauja ir LAB darbuotojams nepažįstama veikla, kurios subtilybių mokytis teko vykti į užsienį. Pavyko rasti rėmėjų dviejų LAB darbuotojų stažuotei Švedijoje - po jos 2011 metų balandžio mėnesį Arvydas Juchna ir Jolanta Kaznauskaitė grįžo į LAB daug sužinoję ir įgiję praktinių DAISY leidinių kūrimo įgūdžių. Visgi DAISY leidinių leidyba yra gana sudėtingas ir daug funkcijų integruojantis procesas. LAB pasirinko vadinamą "pilnąjį DAISY" (full DAISY) variantą, suteikiantį skaitytojui galimybę naudotis leidinio teksto (silpnaregis skaitytojas pagal savo poreikius gali nusistatyti šrifto dydį, fono kontrastingumą) ir garso sąsaja. DAISY formatas taip pat suteikia skaitytojui galimybę, naudojantis paieška, rasti reikalingą leidinio vietą pagal frazę, sąvoką, skyriaus ar poskyrio pavadinimą. Norint išleisti leidinį DAISY formatu, reikia leidinį įgarsinti, parengti jo tekstinį skaitmeninį variantą ir susieti garso ir teksto failus. Moksliniuose leidiniuose dažnai pasitaiko įvairios grafinės informacijos - lentelių, diagramų, grafikų, brėžinių. Ši informacija padeda geriau suvokti tekstą, tačiau nematantiems žmonėms ji neprieinama. Siekdami kuo geriau pateikti leidinio turinį savo skaitytojams ir padėti jiems mokytis bei studijuoti, rengėme tekstinius grafinės informacijos aprašymus, kuriuos irgi garsinome. DAISY formato privalumais galima džiaugtis tik naudojantis specialiomis kompiuterinėmis programomis arba DAISY formatui skirtais grotuvais - šios priemonės prieinamos LAB centre Vilniuje ir visuose penkiuose filialuose. 

Didžiausias projekto užmojis, iššūkis ir rezultatas - Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos (ELVIS) sukūrimas. Buvo numatyta šioje sistemoje talpinti visus skaitmeninius LAB leidinius ir sudaryti skaitytojams galimybę, neišeinant iš namų, nepriklausomai nuo LAB darbo valandų, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę naudotis šiais leidiniais tiesiogiai internetu ar atsisiųsti leidinį į savo kompiuterį ar į mobiliuosius įrenginius. Taip pat buvo numatyta sukurti paprastosios ir išplėstinės paieškos galimybes, padedančias sutrikusios regos skaitytojui surasti pageidaujamą leidinį, bei skaitytojų forumą, kuriame jie galėtų bendrauti, reikšti savo pageidavimus ir komentarus. Iš kompetentingų LAB specialistų buvo sukurta ELVIS darbo grupė, kuriai pradžioje vadovavo Jolanta Kaznauskaitė, o vėliau šios sudėtingos pareigos teko LAB direktorės pavaduotojai Laurai Juchnevič. ELVIS grupė atliko išties milžinišką darbą. Kiekviename sistemos kūrimo etape ELVIS grupės nariai skaitė daug techninės informacijos, formulavo ir reiškė savo pastabas ELVIS kūrėjams. Kuriamos sistemos funkcionalumus dėl prieinamumo JAWS naudotojams testavo patys JAWS besinaudojantys LAB specialistai Arvydas Juchna ir Genrikas Pavliukianecas. Būsimų sistemos vartotojų patogumui ELVIS grupės nariai siūlė naujus funkcionalumus. Rezultatą rokenroliška ELVIS dvasia šiame "Mūsų žodžio" numeryje pristato ELVIS darbo grupės vadovė. 

Taigi projekto veiklos įvykdytos arba baigiamos vykdyti. Be abejo, visos veiklos yra tęstinės - LAB ir toliau leis ir talpins į ELVIS skaitmeninius garsinius leidinius, kurs DAISY knygas, skaitmenins, leis garsinius žurnalus. 

2012 m. liepos mėnesį ELVIS grupė apsilankė visuose LAB filialuose su viešinimo renginiais - regionuose gyvenantiems sutrikusios regos skaitytojams buvo pristatyti ELVIS funkcionalumai ir sudaryta galimybė patiems išbandyti šią sistemą. 

LAB projektas "Virtuali aklųjų biblioteka": 

- užtikrina didesnį literatūros prieinamumą regos negalią turintiems žmonėms; 

- populiarina ir skleidžia lietuvių kalbą; 

- sudaro neįgaliesiems didesnio savarankiškumo galimybę (nereikia prašyti reginčiojo pagalbos palydėti į biblioteką); 

- užtikrina bibliotekos paslaugos gavimą bet kuriuo metu ir iš bet kurios vietos, kur yra interneto prieiga; 

- užtikrina galimybę naudotis naujausiais ir populiariais garsiniais leidiniais (nereikia laukti, kol bus grąžinta kito skaitytojo paimta knyga); 

- sudaro geresnį informacijos prieinamumą studijuojantiems ir besimokantiems regos negalią turintiems žmonėms. 

Sistema pradės veikti šių metų rudenį. 

Tikimės, kad Informacinės visuomenės plėtros komiteto "Infovi įtraukties" prizu apdovanoto projekto "Virtuali aklųjų biblioteka" rezultatai iš tiesų paskatins mūsų skaitytojus tapti aktyviais informacinės visuomenės nariais. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]