TRUMPAI

 

 


PASIKEITĖ TVARKA  

Nuo 2012 m. birželio 1 d. pasikeitė neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašas. 

2012 m. birželio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinti pakeitimai.  

Neįgalumo lygio nustatymo metu vaikų (nuo 4 iki 18 metų amžiaus) tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai turės dalyvauti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniuose skyriuose pildant "Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną" ir jį pasirašyti.  

Daugiau informacijos apie neįgalumo nustatymo tvarką bei reikiamus pateikti dokumentus galite rasti tinklapyje http://www.ndnt.lt/ skyriuje "Neįgalumo lygio nustatymas". 

 

"ATĖJUS VASARAI"  

Birželio 1 dieną LASS Lazdijų rajono filialo nariams surengta poezijos šventė "Atėjus vasarai". Joje dvi poezijos knygas pristatė Dalia Milukaitė-Buragienė. Jos pavadintos "Pro amžinybės duris" ir "Židinys gryčioj dega". Pirmojoje knygelėje yra ir eilėraštis, skirtas LASS Lazdijų rajono pirmininkui Arūnui Vilčinskui. Viešnia organizacijos nariams ir renginio dalyviams padovanojo savo poezijos knygų. Beje, poetės akliesiems ir silpnaregiams pristatytos knygos - jau dvidešimt penktoji ir dvidešimt šeštoji. 

 

TRIS KARTUS PER METUS  

Birželio 6 dieną Gudkaimio (Vilkaviškio raj.) globos namuose koncertavo LASS Vilkaviškio rajono filialo vokalinis instrumentinis ansamblis "Žara". Renginys skirtas Tėvo dienai. Aklieji ir silpnaregiai - dažnas šios pagyvenusiais žmonėmis besirūpinančios įstaigos svečias. Čia per metus surengiami du trys koncertai. 

 

TPNC - 20 

Birželio 8 dieną paminėta Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) dvidešimties metų veiklos sukaktis. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro kolektyvas iš socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko už profesionalumą, atkaklumą ir energiją siekiant užsibrėžtų tikslų sulaukė padėkos rašto, o direktorius Vytautas Bruzga už ilgametį ir nepriekaištingą darbą apdovanotas aukščiausiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimu - "Gerumo žvaigžde". 

Šis centras organizuoja ir vykdo žmonių su judėjimo, regos ir klausos funkcijų sutrikimais aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.  

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras įkurtas 1992 metais. Įstaigoje dirba 35 žmonės, šalyje veikia 10 šio centro teritorinių skyrių. 

Lietuvos aklaisiais ir silpnaregiais centras pradėjo rūpintis prieš penkerius metus. Iki tol neregių techninės pagalbos priemonėmis rūpinosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.  

 

DAR VIENAS REKORDAS 

Birželio 9-10 dieną Kaune įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių vasaros lengvosios atletikos čempionatas, kuriame dalyvavo 41 lengvaatletis. Jame pasiektas neregių rekordas. Modestas Grauslys B1 grupėje bėgdamas 200 m pasiekė rekordą. Distanciją jis įveikė per 26,69 sek.  

 

JAUNIMO STARTAI 

Birželio 21-24 dieną Brno (Čekija) įvyko Europos parolimpinio komiteto neįgaliųjų jaunimo žaidynės. Jame Lietuvai atstovavo Paulius Aleksandravičius, Darius Baranauskas, Osvaldas Bareikis, Mindaugas Dvylaitis, Linas Kulikevičius, Kristina Mačiutaitė, Deividas Tilindis, Oreta Strazdauskaitė, Viktorija Urbonaitė. Mūsų rinktinė iškovojo po keturias pirmąsias, antrąsias ir trečiąsias vietas.  

 

VILNIEČIAI OLIMPINĖJE DIENOJE  

Birželio 23 dieną Lietuvos tautinis olimpinis komitetas vilniečius ir sostinės svečius pakvietė į olimpinę dieną. Jos renginiuose aktyviai dalyvavo ir negalią turintys sportininkai bei sporto entuziastai.  

Negalią turintys sportininkai jėgas išmėgino septyniose rungtyse. Aklieji ir silpnaregiai gausiausiai dalyvavo šaškių ir šachmatų turnyruose. Abiejuose turnyruose jie tapo nugalėtojais ir prizininkais. Šaškių turnyre pirmąją vietą užėmė Rolandas Morozovas, o trečiąją - Mantas Antropikas, šachmatų turnyre stipriausias buvo daugkartinis Lietuvos aklųjų ir silpnaregių šachmatų čempionatų prizininkas Anatolijus Kuvšinovas. 

 

POSĖDIS KAUNE  

Birželio 27 dieną Kaune įvyko LASS teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo komisijos nariai bei kviesti asmenys. 

LASS teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos pirmininkė Audronė Jozėnaitė informavo apie LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo "Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo" pakeitimus bei įsakymo "Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo" pakeitimo projektą. Šių teisės aktų pakeitimus posėdžio dalyviams pristatė ir išaiškino teisininkas Giedrius Stoškus. 

Posėdyje kalbėta apie Egidijaus Urnos straipsnyje "Pamąstymai 2012-ųjų sulaukus" ("Mūsų žodis", 2012, Nr. 2) ir Prano Pliuškos straipsnyje "Nauji vėjai" ("Mūsų žodis", 2012, Nr. 3) išsakytas mintis. Šie rašiniai paskatino posėdžio dalyvius aptarti LASS teikiamų žmonėms su regos negalia socialinių paslaugų kokybę ir socialinių darbuotojų kvalifikaciją.  

Posėdyje svarstytas alternatyvių vadovėlių brailio raštu leidybos klausimas. Audronė Jozėnaitė informavo, kad Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir toliau mano bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerija, teikti siūlymų spręsti problemoms, atsirandančioms besimokantiems neregiams vaikams ugdymo procese. Viena iš jų - alternatyvių vadovėlių brailio raštu rengimo problema, su kuria iki šiol susiduria daugelis Lietuvos ugdymo įstaigų, kuriose integruotai mokosi aklieji vaikai. Apie šios problemos sprendimą Kauno mieste informavo Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė Janina Stuopelienė.  

Audronė Jozėnaitė ir VšĮ LASS respublikinis centras vyriausioji specialistė Danutė Cidzikienė priminė, kad 2012 m. paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų suartėjimo metais ir informavo apie rugpjūčio mėnesį planuojamą vykdyti projektą - savaitės trukmės stovyklą "Zelvoje", į kurią pakviesti dalyvauti vyresnio amžiaus žmonės, taip pat apie planuojamas organizuoti naujai įstojusių į LASS aklųjų ir silpnaregių bei informacinių technologijų įgūdžių ugdymo stovyklas. 

 

TURISTŲ PAMĖGTOMIS VIETOMIS 

Birželio 29 dieną LASS Telšių rajono filialo nariams surengta išvyka į Nemakščių (Raseinių raj.) miestelyje įsikūrusį privatų Leono Tamulevičiaus aštuonračio muziejų.  

Aklieji ir silpnaregiai taip pat aplankė Tautos prisikėlimo kryžių Kaltinėnuose. Neliko neapžiūrėti ir Dionizo Poškos Baubliai. Ši išvyka praturtino LASS Telšių filialo narių vasaros gyvenimą, įkvėpė naujiems sumanymams, paskatino domėtis mūsų šalies praeitimi ir nūdienos darbais.  

 

Į LONDONĄ VAŽIUOS... 

Liepos 3 dieną Lietuvos parolimpinio komiteto Vykdomasis komitetas patvirtino delegacijos narių, dalyvausiančių Londono parolimpinėse žaidynėse, sąrašą. Lietuvai atstovaus golbolo komanda - Arvydas Juchna, Nerijus Montvydas, Henrikas Pavliukianecas, Saulius Leonavičius, Marius Zibolis ir Mantas Panovas, plaukikas Kęstutis Skučas ir keturi lengvaatlečiai - Ramunė Adomaitienė (šuolis į tolį), Irena Perminienė (rutulys), Mindaugas Bilius (rutulys, diskas) bei Rolandas Urbonas (rutulys).  

Parolimpinės žaidynės Londone vyks rugpjūčio 29 - rugsėjo 9 dieną, pasibaigus olimpinėms žaidynėms.  

Lietuvos delegacijos vadovas, parolimpinio komiteto prezidentas Vytautas Kvietkauskas sakė, kad tiek golbolo komanda, tiek lengvaatlečiai yra gerai pasirengę žaidynėms ir kad realu iškovoti 2-3 medalius. 

 

TAFISA IR ŠOUDAUNAS  

Liepos 5-11 dieną Šiauliuose įvyko penktosios TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės. Jų programoje - trisdešimt sporto rungčių. Tarp jų ir šoudaunas - neregių tenisas. Šoudauno varžybos vyko liepos 7-8 dieną Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Jas surengė Lietuvos aklųjų sporto federacijos klubas "Šarūnas" iš Šiaulių. Varžybose dalyvavo svečiai iš Rusijos ir Latvijos bei kolegos iš Vilniaus - sporto klubo "Šarūnas" komanda.  

TAFISA žaidynės šiais metais bene reikšmingiausias ir didžiausias sporto, kultūros ir sveikatingumo renginys ne tik Šiaulių regione, bet ir Lietuvoje.  

TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės rengiamos kas ketveri metai. Dėl teisės surengti pasaulinę sporto entuziastų šventę Šiauliai konkuravo su Kvala Lumpūru (Malaizija) bei San Paulu (Brazilija). TAFISA - Tarptautinė sporto visiems asociacija (The Association For International Sport for All), įkurta 1991 metais Bordo (Prancūzija). Joje - per 180 narių, prijaučiančių ir remiančių sporto visiems judėjimą iš 120 pasaulio šalių.  


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]