IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

METŲ DATOS


Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga - viena seniausių, brandžiausių ir gausiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Ši organizacija nuveikusi daug gerų ir įsimintinų darbų neregiams bei silpnaregiams. Ilgametė veikla paliko daug ryškių pėdsakų. Prisiminkime keletą įvykių ir datų, kurias minime šiais - 2012 metais. Pradėkime nuo svarbiausių. 

Sukanka 85 metai, kai Pranas Daunys 1927 metais brailio raštą pritaikė lietuvių kalbai. Tų metų pabaigoje šią brailio abėcėlę aprobavo tuometinė Lietuvos švietimo ministerija. Nuo 1928 m. pavasario šios brailio abėcėlės pradėjo mokytis pirmieji Kauno aklųjų instituto auklėtiniai. Ji be jokių pakeitimų buvo naudojama iki 2000-ųjų. Nuo XXI amžiaus pradžios Lietuvoje naudojama reformuota brailio abėcėlė, pakeistos 5 raidės, kitos nepakeistos, naudojamos kaip ir anksčiau. Kalbėdami apie šį Lietuvos aklųjų švietimo pradininką, turime nepamiršti ir kitos datos. Liepos 13 d. sukanka 50 metų, kai P. Daunys paliko mus ir atgulė amžino poilsio Kauno Petrašiūnų kapinėse. Susikaupkime, pabandykime pamąstyti, prisiminti, ką šis žmogus reiškia mums kiekvienam asmeniškai, ką jis reiškia mūsų bendruomenei, kokią prasmę turi jo nuveikti darbai organizuojant neregius bendrai veiklai mūsų šalyje. 

1932 metais, prieš 80 metų, labdaros organizacija Lietuvos akliesiems globoti draugija išleido neperiodinį iliustruotą pažintinį žurnalą "Aklųjų dalia", skirtą visai visuomenei. Sklaidydami leidinio puslapius randame daug istorinės medžiagos apie tų laikų neregių gyvenimą, Kauno aklųjų instituto veiklą. Beje, ir nuotraukos puikiai perteikia to meto vaizdą. 

Prieš 60 metų, 1952 m. liepos mėnesį, Taline įvyko pirmasis Pabaltijo respublikų (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) aklųjų draugijų šachmatų komandų turnyras. Turnyrai ilgą laiką buvo tradiciniai. Paeiliui organizuodavo vis kita šalis. 

Išskirtinė ir tikriausiai svarbiausia šių metų mūsų bendruomenės nariams sukaktis - garsinių knygų leidybos pradžia prieš 50 metų. 1962 m. Lietuvos aklųjų draugijos centro valdyba, paskatinta aktyvių organizacijos narių, priėmė svarbų nutarimą - pradėti garsinti knygas neregiams lietuvių kalba. Beveik trisdešimt metų garsinių leidinių leidyba rūpinosi pati visuomeninė organizacija, o nuo 1992 metų pradžios šį reikalingą darbą tęsia valstybinė institucija - Lietuvos aklųjų biblioteka. Šiam jubiliejui paminėti numatyta daug renginių. Jau įvyko Lietuvos aklųjų bibliotekos suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija. Veikia kilnojamoji nuotraukų paroda, pasakojanti apie garsinės knygos kelią. O rudenį vyks gausybė renginių įvairiose Lietuvos vietose. 

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. pasirodė Kristijono Donelaičio poema "Metai" brailio raštu. Įdomus faktas: knyga buvo išleista neregio kauniečio Adolfo Milaševičiaus lėšomis. Šis žmogus prieš mirtį savo santaupas paskyrė Lietuvos aklųjų draugijai ir pageidavo, kad už jas būtų leidžiamos knygos akliesiems. Minint šią sukaktį Lietuvos aklųjų biblioteka paskelbė viešą konkursą, tikslas - sukurti akliesiems ir silpnaregiams reljefines iliustracijas, vaizduojančias įvairius metų laikus. Norintys dalyvauti turėtų paskubėti, darbai priimami iki rugsėjo 15 dienos. 

Prieš 50 metų, tai yra 1962 metais, Švėkšnos miestelyje (Šilutės r.) atsirado pirmoji Lietuvoje neregio vardu pavadinta gatvė - Luji Brailio gatvė. Šiuo metu jau yra ir daugiau gatvių, pavadintų mūsų bendruomenės narių vardais. Vilniuje Beatričės gatvė mena liaudies artistę Beatričę Grincevičiūtę. Tytuvėnuose yra gatvė dainininkui Edmundui Domaševičiui atminti. Teneniuose (Šilalės raj.) yra gatvė, pavadinta LASS veikėjo ir muziko Juozapo Kairio vardu. Alytuje - Antano Jonyno gatvė. 

Dar viena atmintina sukaktis. Sukanka 40 metų, kai 1972 m. pasirodė "Tiflologinis kalendorius". Jo sumanytojas ir ilgametis autorius buvo gerai skaitytojams žinomas mokslininkas dr. Valentinas Vytautas Toločka. Šis kasmetinis tęstinis leidinys gana populiarus, dažnas LASS narys jį pavadina stalo knyga, kuri būtina kasdieniame darbe. Be išvardintų svarbių sukakčių ir datų, leidinyje paskelbta keli šimtai biografinių straipsnių žmonių, kurie nuveikė daug gerų darbų neregių labui. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Rugpjūčio 25 d. sukanka 85 metai, kai gimė (1927) Vanda Boreikienė (Daunoravičiūtė), pedagogė, buvusi Kauno silpnaregių mokyklos direktorė. 

Rugpjūčio 26 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1922) Kazys Sankauskas, aktyvus LASS narys Panevėžyje, muzikantas, meno mylėtojas. 

Rugpjūčio 28 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1952) Albinas Plauska, poetas, aktyvus LASS narys Alytuje. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]