Logotipai: Kuriame Lietuvos ateitį, LASS, Moterų informacijos centras

ŽINIOS IR VIDINĖ MOTYVACIJA - TAI GALIMYBĖ SUDERINTI REGOS NEĮGALIOJO PRIEŽIŪRĄ IR DARBĄ
Projektas "Pagalba akluosius ir silpnaregius prižiūrintiems darbingiems asmenims"

 

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro ES lėšomis vykdomas projektas "Pagalba akluosius ir silpnaregius prižiūrintiems darbingiems asmenims" 

 

Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas dirbti regos negalią turinčius asmenis prižiūrintiems žmonėms, jeigu jie nedirba ar turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus, ir tam tikslui teikti mokymo, informavimo, orientavimo ir regos neįgaliojo priežiūros dienos centre bei namuose paslaugas. 

 

Atlikti darbai. Darbo ieškantys dalyviai išklausė mokomąsias programas "Būk aktyvus ir matomas darbo rinkoje!", "Kompiuterių naudojimo pradmenys", "Moterų ir vyrų lygių galimybių, darbo ir šeimos pareigų derinimas". 

Dirbantiems, tačiau turintiems sunkumų derinant darbo įsipareigojimus dalyviams vyko mokymai tema "Moterų ir vyrų lygios galimybės darbo rinkoje bei šeimai palankių priemonių taikymas". 

Siekiant skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimą, darbdaviams, savivaldybių darbuotojams bei NVO atstovams organizuoti mokymai "Lanksčios darbo organizavimo formos ir jų taikymas", "Palankaus požiūrio į šeimą ir darbo, šeimos įsipareigojimų derinimo formavimas darbovietėje". 

Vykdant projektą ir siekiant įdarbinti asmenis, teikiamos ir tarpininkavimo paslaugos bei kita pagalba. Darbo neturinčiam dalyviui konsultantas, atsižvelgdamas į poreikius, turimą kvalifikaciją (išsilavinimą, darbo patirtį) ir esamą situaciją darbo rinkoje, sudaro individualų įdarbinimo planą. 

 

Planuojami darbai. Alytaus ir Vilniaus bendruomenės centrai ir LASS filialai yra atsakingi už regos neįgaliųjų priežiūros paslaugų teikimą bendruomenės centruose ir neįgaliųjų namuose. Daugumą regos negalią turinčių žmonių prižiūri darbingo amžiaus sveiki asmenys, kurie dažnai susiduria su problemomis, kai tenka derinti neįgaliųjų priežiūros įsipareigojimus ir darbą. Sukurtos ir projekto veiklose taikomos priemonės tenkina dabartinius poreikius, o ateityje turės išliekamąją naudą esamiems tikslinės grupės dalyviams. 

 

Projektas "Pagalba akluosius ir silpnaregius prižiūrintiems darbingiems asmenims" finansuojamas pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros programos I prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" įgyvendinimo priemonę "Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas" iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2009 m. rugpjūtis - 2012 m. rugpjūtis.  

 

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.esf.lt ir www.lass.lt. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]