PROJEKTAI

Viktė BRAZAUSKAITĖ

"PAŽINIMO STEBUKLAS" KLAIPĖDOJE


Rugpjūčio viduryje Klaipėdos rajone, paslaptingoje Majorų sodyboje, vyko vaikų su regėjimo negalia ir jų mamų vasaros stovykla "Pažinimo stebuklas". O viskas prasidėjo dar šių metų gegužės 25-ąją, kai Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas "Klaipėdos" viešbutyje suorganizavo "Vakarienę tamsoje", kurioje kartu su Klaipėdos miesto meru Vytautu Grubliausku dalyvavo daugiau nei šimtas žmonių. Šio įspūdingo renginio metu surinktos lėšos ir buvo skirtos stovyklai organizuoti. Ši stovykla - tai bendras Klaipėdos regos ugdymo centro bei Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro projektas, kurio tikslas - parodyti vaikams su regėjimo negalia bei jų tėveliams, kad ir jiems, kaip ir bet kuriam kitam žmogui, yra atviras kelias tobulėti, lavintis, siekti savo užsibrėžtų tikslų. Buvo siekiama ir dar vieno tikslo - suvienyti bendru likimo ženklu pažymėtus vaikučius, išvengti jų socialinės atskirties. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, stovykloje "Pažinimo stebuklas" vaikai iš Klaipėdos miesto, Klaipėdos, Skuodo, Kretingos ir Mažeikių rajonų praleido penkias turiningas dienas. Pirmoji diena buvo skirta susipažinti ir stovyklai atidaryti. Stovyklos spalva buvo pasirinkta geltona - geriausiai matoma spalva, kai yra regėjimo sutrikimų. Tad visi pasipuošė geltonomis skepetaitėmis, iškėlė geltoną stovyklos vėliavą, perkirpo geltoną atidarymo kaspiną, sudainavo himną ir sukūrė šūkį. Po įspūdingo susipažinimo su paslapčių ir nuostabiausių kampelių nestokojančia Majorų sodyba vaikai buvo pakviesti į turtingą žaidimų ir atrakcionų vakaronę "Pramuškim ledą...", kur linksmai pramogaudami ne tik susipažino, bet ir spėjo susidraugauti. 

O tada beliko leistis į nuotykius, tad antroji stovyklos diena buvo pavadinta "Atradimų diena". Rytą vaikučiai susipažino su viena iš UAB "Regseda" specializavimosi krypčių, t. y. šiaudinių suvenyrų gamyba. Vaikams buvo surengta edukacinė valandėlė apie šiaudinukų gaminimo technologiją, kiekvienas turėjo galimybę savo rankytėmis palytėti šiaudą ir pagaminti savo kūrinėlį. Jauniesiems stovyklautojams daug džiaugsmo suteikė pačių pasidarytos širdelės ir angeliukai. Atradimų dienos popietę svečias iš Vilniaus, neregys teisininkas Giedrius Stoškus ne tik pasidalijo patirtimi apie savo "kelionę išsilavinimo link", bet ir informavo apie teisinę žmonių su regėjimo negalia padėtį ir galimybes mokytis bei suteikė naudingos informacijos apie naujausias šiuolaikines technologijas, padedančias regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms ir kasdieniniame gyvenime, ir ypač siekiant išsimokslinimo, o kol tėveliai rūpinosi savo atžalų ateitimi, vaikai linksminosi piešdami stovyklos plakatą bei žaisdami jaunuosius žurnalistus. 

"Pažinimų diena" buvo ne mažiau aktyvi ir įspūdinga. Stovyklautojai apsilankė Klaipėdos skulptūrų parke, kur kiekvienas turėjo galimybę ne tik iš arti pažvelgti į eksponuojamus meno kūrinius, bet ir galėjo juos paliesti, pajausti formą. Po to visi nuvyko į Klaipėdos laikrodžių muziejų, kur vaikai pamatė unikalią edukacinę meno pažinimo parodą "Magiškas M. K. Čiurlionio pasaulis. Zodiakas". Silpnaregiams, o ypač neregiams vaikams, neišdildomą įspūdį paliko daiktų ar gyvūnų iškilę reljefai, kuriuos liečiant kartu girdimi ir garsiniai efektai. Po aktyvios kultūrinės veiklos stovyklautojai mielai atsipalaidavo prie Baltijos jūros, suvalgė po milžinišką picą, o grįžus į stovyklą psichologė Jurgita Vainauskienė vaikų tėveliams surengė psichologinę valandėlę "Pažinsi save - suprasi kitą", kurios metu bestudijuojantys ar studijas baigę silpnaregiai stovyklos svečiai dalijosi patirtimi, pasakojo savo gyvenimo istorijas. Tuo metu vaikai, vadovaujami dar vienos viešnios, teatro vadovės Dagnos Volkovaitės, didžiulėje pievoje nepailsdami "žaidė teatrą". Vakare stovyklautojus linksmino Klaipėdos teatro "Aušra" aktoriai - jie pažėrė improvizacijų, o svečius išlydėjus laukė smagi vakaronė: žvejyba, verdama žuvienė, dainos bei šokiai. 

Stovyklautojai

Ketvirtoji diena stovykloje prasidėjo išvyka į Klaipėdos karinių jūrų pajėgų flotilę, tai buvo "Kelionių diena". Karininkai, geranoriškai sutikę aklus ir silpnaregius vaikučius, ne tik papasakojo apie Karines jūrų pajėgas, bet ir supažindino su turimais laivais bei organizavo ekskursiją po juos. Didžiausią įspūdį stovyklautojams paliko kapitono kajutė, pilna naujausių technologijų bei kompiuterių, ir ypač - didžiulio laivo mažytė vairalazdė, kurią buvo leidžiama kiekvienam palytėti. Sugrįžę į stovyklą, "Stebuklingame dailės pasaulyje" vaikučiai sužinojo: galima piešti ne tik akytėmis, bet ir širdele - ir tai visiems puikiai sekėsi. 

Vakare prasidėjo stovyklos "Pažinimo džiaugsmas" uždarymas, kurio kulminacija tapo talentų koncertas, - jame mažieji ir individualiai rodė savo sugebėjimus, ir kartu su suaugusiais dainavo, grojo, šoko, deklamavo eiles. Atminimui visi vaikai gavo gražiai įrėmintą bendrą stovyklautojų nuotrauką ir kiekvienas į dangų paleido po geltoną balioną su savo svajonėmis. Tėveliai taip pat gavo dovanų - įvairios metodinės medžiagos apie Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą, kompensacinių priemonių įsigijimą ir kt. Tiek vaikai, tiek suaugę labai džiaugėsi įdomia stovykla, ir visi klausė, kada vyks kita, ar ji bus kas metai, nes tokie susitikimai labai reikalingi ir jau stovyklavusiems, ir dar daugumai vaikų su regos negalia bei jų tėveliams, šiemet stovykloje nedalyvavusiems. To paties paklausė ir į stovyklos uždarymą pasidžiaugti rezultatais atvykusio Klaipėdos senamiesčio "Rotary" klubo prezidento Andriaus Barniškio bei kitų klubo narių. Prezidentas A. Barniškis pasiūlė jų nebevadinti rėmėjais, o tiesiog draugais - tai visus nudžiugino ir suteikė vilčių ateičiai. "Balticum" televizija rugpjūčio 19 dienos žiniose parodė nuotaikingą ir informatyvų reportažą, o visą stovyklos veiklą nuo pirmos akimirkos fiksavo fotografas savanoris Džimas Pollick, padaręs apie 2000 įsimintinų kadrų. 

Penktadienio rytą vaikučiai, nors šiek tiek ir nuvargę po aktyviai ir turiningai stovykloje praleistų dienų, susiradę naujų, tokiu pat likimo ženklu pažymėtų draugų, skirstėsi namo. 

Visi stovyklautojai puikiai praleido laiką, taip pat labai daug sužinojo bei išsiaiškino nemažai jiems rūpimų klausimų ir už tokią galimybę nuoširdžiai padėkoti norėtų Klaipėdos senamiesčio "Rotary" klubui, Majorų sodybos šeiminikei Birutei Majorienei, fotografui Džimui Pollickui, vežėjams Arūnui Rupšlaukiui, Antano Liulaičio įmonei, Karinėms jūrų pajėgoms, UAB "Regsedai" ir direktorei Kristinai Zibalienei, "Maisto bankui", "Javinei", picerijai "Bambola" ir visiems savanoriams iš Klaipėdos regos ugdymo centro, paaukojusiems atostogų laiką bei savo širdies šilumą, nuoširdžiu darbu prisidėjusiems prie šio tokio reikalingo projekto sėkmės. Tai meninio ugdymo pedagogė Loreta Aukštuolienė, tiflopedagogė Laimutė Bukauskaitė, psichologė Jurgita Vainauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja Vilhelmina Leistrumienė, neformaliojo ugdymo pedagogė Viktorija Paimbrekytė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Regina Bytautienė ir Jolita Skirpstaitienė. Šie pedagogai ir kiti specialistai rūpinosi turininga stovyklos programa, mokė vaikus pažinti stebuklingą teatro, muzikos ir dailės pasaulį. Kad tokia stovykla įvyktų, visą organizacinį darbą atliko Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė Daina Vitkauskienė ir Klaipėdos regos ugdymo centro direktorė Laima Baranauskienė. 

Apibendrindami vasaros stovyklos "Pažinimo stebuklas" rezultatus, galime drąsiai pasakyti, kad bendravimas neformalioje aplinkoje suteikė daugiau galimybių patirti pažinimo džiaugsmą. Bet, svarbiausia, vaikai įgijo naujos patirties, o tėveliai ėmė labiau pasitikėti savo vaikais ir tikėti sėkminga jų ateitimi. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]