TRUMPAI

 

 


SIDABRAS IŠ TURKIJOS 

Balandžio 1-10 dieną Antalijoje (Turkija) įvyko IV Tarptautinės aklųjų sporto federacijos pasaulio žaidynės. Jose Lietuvai atstovavo imtynininkai J. Stoškus, O. Bareikis bei lengvaatlečiai D. Skėrienė ir R. Urbonas. D. Skėrienė rutulio stūmimo rungtyje S12 grupėje iškovojo sidabro medalį. Rutulį ji nustūmė 10 m 80 cm.  

 

TRYS PLAUKIKIŲ REKORDAI 

Balandžio 2 dieną Kaune įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių individualusis plaukimo čempionatas. Jame dalyvavo 27 plaukikai iš aštuonių Lietuvos aklųjų sporto federacijos sporto klubų. B. Šilkinytė, plaukdama 50 metrų nugara B1 grupėje, pasiekė rezultatą 52,61 sek. K. Mačiutaitė 100 metrų nugara distanciją B2-3 grupėje įveikė per 1 min. 48,02 sek. B. Šilkinytė tą pačią distanciją B1 grupėje nuplaukė per 2 min. 06,51 sek. Tai nauji Lietuvos aklųjų ir silpnaregių plaukimo rekordai.  

 

TARMIŲ METAMS 

Balandžio 9 dieną LASS Rokiškio rajono filialo nariams surengta popietė-konkursas "Tarmiško gimtojo žodžio šventė". Joje filialo nariai kraštų ir vietovių, iš kurių jie yra kilę, tarmėmis pasakojo istorijas, prisiminimus, paskaitė eilių, humoreskų. Kūrybingiausiais pripažinti S. Kviliūnienė, A. Gilienė, D. Zemlickienė, K. Stankūnas ir Z. Zolobienė. Beje, prie Lietuvos Respublikos Seimo veikiančios Etninės kultūros globos tarybos iniciatyva 2011-ieji Lietuvoje paskelbti Tarmių metais.  

 

AŠTUONIŲ TAŠKŲ BRAILIO RAŠTO STANDARTAS 

Balandžio 5 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministras D. Jankauskas pasirašė įsakymą Nr.A1-183, kuriuo patvirtintas aštuonių taškų Brailio rašto lietuviškasis standartas ir šio rašto naudojimo tvarka.  

Aštuonių taškų Brailio rašto standartas nenaikina ar kaip kitaip nekeičia šiuo metu galiojančios šešių taškų šio rašto lietuviškosios sistemos. Neregiams skirtos knygos, spauda, periodiniai leidiniai ir toliau bus leidžiami įprasta šešių taškų brailio rašto abėcėle.  

Aštuonių taškų brailis skirtas informacinėms technologijoms ir kompiuterinei technikai (pvz., brailio eilutėms).  

Standarte yra dvi kodų lentelės - du aštuoniataškių brailio ženklų rinkiniai. Pirmoji lentelė artima naudojamam šešių taškų literatūriniam brailiui, tik prisideda 7-as ir 8-as taškai, antroji lentelė parengta atsižvelgiant į kompiuterinių technologijų poreikius. Joje skirtumų nuo lietuviškojo šešių taškų brailio rašto sistemos yra daugiau. Žmogus, naudojantis aštuonių taškų brailio raštą, galės pasirinkti, kurią koduotę naudoti. Naudodamas kompiuterinę techniką, žmogus taip pat galės pats rinktis: kokia - šešių ar aštuonių taškų - sistema jis norėtų naudotis.  

 

"MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ" 

Balandžio 9 dieną Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centre surengtas aštuntasis tautinių šokių festivalis "Mūsų dienos kaip šventė". Joje dalyvavo šokėjai iš Šakių, Kaišiadorių, Prienų, Švenčionėlių, Panevėžio kultūros centrų tautinių šokių kolektyvai ir šeimininkų tautinių šokių kolektyvas "Šimtažiedis".  

 

ŠOUDAUNO ČEMPIONATAS ŠIAULIUOSE 

Balandžio 9-10 dieną Šiauliuose įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių vyrų individualusis šoudauno čempionatas. Jame dalyvavo dvylika sportininkų iš penkių Lietuvos aklųjų sporto federacijos klubų. Pirmą vietą užėmė P. Kalvelis. Antras - J. Pažarauskas, trečias - R. Jankauskas. Šios matančių žmonių tenisą primenančios sporto šakos atskiri vyrų ir moterų čempionatai rengiami jau treti metai. Šoudaunas - viena iš naujesnių Lietuvos aklųjų sporto federacijos propaguojamų sporto šakų.  

 

PAS LIETUVIUS Į LENKIJĄ 

Balandžio 10 dieną LASS Prienų rajono filialo nariams surengta išvyka į Lenkiją. Žagariuose ir Seinuose surengtose šv. Mišiose giedojo organizacijos moterų vokalinis ansamblis "Puriena". Aklieji ir silpnaregiai aplankė rašytojo A. Baranausko kapą. Seinuose surengtas susitikimas su vietos lietuvių bendruomene. Lėšų kelionei skyrė Prienų rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius, finansavęs projektą "Susitikimai". Akluosius ir silpnaregius Lenkijoje globojo kunigas Bernardas Augaitis. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]