LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


2011 m. balandžio 20 d. įvyko LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 iš 14 LASS centro tarybos narių ir kviestiniai asmenys. 

Posėdžio pradžioje buvo patvirtinti šių LASS įmonių ir įstaigų ūkinės-finansinės veiklos 2010 m. balansai: VšĮ "Kregis", VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras, UAB "Regseda", VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras, VšĮ "Brailio spauda", VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, VšĮ "PBC" ir UAB "Liregus". Nepriklausomų auditorių išvadomis, LASS įmonių ir įstaigų pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo įmonių ir įstaigų 2010 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2010 m. finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

Posėdyje priimtas nutarimas dėl LASS XXII suvažiavimo sušaukimo datos. Suvažiavimas vyks 2011 m. birželio 30 d. Vilniuje. LASS centro tarybos nariai supažindinti su LASS veiklos bei finansinės atskaitomybės ataskaitų projektais ir įpareigoti iki 2011 m. gegužės 10 d. pateikti savo pastabas bei siūlymus dėl minėtų ataskaitų, kurios bus paskelbtos likus 30 d. iki suvažiavimo. 

LASS centro tarybos posėdyje taip pat išklausytas LASS revizijos komisijos pirmininko Antano Mozerio pranešimas, apsvarstyti kiti einamieji klausimai. 


[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]