VIRŠELIS

 

J. MALCZEWSKIS. MIRTIS


Parašas po iliustracija

Lenkų dailininkas Jacekas Malczewskis (1854-1929) gimė neturtingų bajorų šeimoje. Iki trylikos metų augo tėvų namuose. Tėvas buvo labai religingas ir kultūringas žmogus, geras Dantės ir lenkų romantikų kūrybos žinovas.  

1867 metais tėvai sūnų išsiuntė pas dėdę F. Karczewskį. Septyniolikos metų Jacekas persikėlė į Krokuvą, kur mokėsi vidurinėje mokykloje ir laisvojo klausytojo teisėmis studijavo menus Krokuvos meno mokykloje. Tarpininkaujant žymiam lenkų dailininkui J. Mateikai 1875 m. išvyko tęsti studijų į Paryžių. Baigęs studijas Paryžiaus meno mokykloje, keliavo po Italiją, Vokietiją, Austriją, Graikiją, Turkiją. 

J. Malczewskis - puikus portretininkas: jis buvo nutapęs nemažai to meto žmonių autoportretų, kuriuos neretai vaizduodavo peizažo fone. Nuo 1884 metų po tėvo mirties dailininko kūryboje ryškėja mirties tema, o nuo 1890 metų grįžtama prie simbolizmo - vis akivaizdesnis savitas fantaziją ir realizmą jungiantis stilius.  

1902 metais dailininkas sukuria mįslingą, simbolinę drobę "Mirtis". Skirtingai nuo kitų tapytojų, J. Malczewskis mirtį vaizduoja ne kaip bjaurią senę, o jauną gražią moterį su tamsiakočiu dalgiu rankoje. Dailininkas ignoravo tradicinį juodą mirties apdarą. Moterį padabino rudu kyku ant galvos, gelsvu apsiaustu - jį prilaiko dailus sidabro vėrinys - ir šviesiais gražiomis klostėmis krentančiais drabužiais. Prieš šią mirties deivę klūpo senas praplikęs, žilstelėjusia barzda ir ūsais vyras. Mirtis nesidarbuoja savo tradiciniu įnagiu - dalgiu. Ji paprasčiausiai savo grakščia ranka užmerkia senoliui akis. Koks pranašingas dailininko sprendimas! Yra žinoma, kad dailininkas prieš mirtį buvo netekęs regėjimo. Vyriškio lyg maldai sunertos sugrubusios rankos rodo esant jį žemdirbį, o kuklus medalionas su paprasta virvele, kabantis ant kaklo, - jo neturtą. Abi figūros pavaizduotos horizontaliai sukaltų grubaus paviršiaus lentų tvoros fone - už jos po galingu medžiu matosi ilga valstiečio pirkia. Skaisčiai gelsvai raudonai švytintys langai rodo arba gaisrą pirkios viduje, arba tai, kad dailininkas norėjo parodyti už jų kunkuliuojantį intensyvų kitų žmonių gyvenimą. Ir išties paveiksle - kaip gyvenime: šalia gyvybės - mirtis, šalia mirties - kitų žmonių pulsuojantis gyvenimas.  

Šis nedidelio formato 98 x 75 cm aliejumi nutapytas ant drobės paveikslas puošia Varšuvos nacionalinio muziejaus sienas.  

 

Vytautas GUDONIS 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]