MINTYS

Vincas BAUBLYS

VERTA IŠBANDYTI SAVO SUGEBĖJIMUS


Valakupių reabilitacijos centre, įsikūrusiame Vilniuje, atsivėrė naujos galimybės silpnaregiams ir akliesiems patobulinti savo profesinius gebėjimus. Tai nauja programa, skirta profesiniams gebėjimams lavinti įvairiose šio centro dirbtuvėse ir kompiuterių klasėse. Svarbu, kad kompiuterių klasėse yra įdiegtos ekrano didinimo ir skaitymo programos, su kuriomis sutrikusios regos asmenys gali išmokti kompiuterinio raštingumo ir pasinerti į interneto platybes. Džiaugiuosi, kad per čia praleistą mėnesį įgijau žinių, kurių man labai trūko. Prie kompiuterio pirmą kartą gyvenime prisėdau būdamas aklas. Tekstus rašyti kompiuteriu išmokau savarankiškai. Galima sakyti, gerai nepažindamas klaviatūros. Ką jau kalbėti apie kiekvieno klavišo paskirtį. Pradžių pradžioje padėjo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kompiuterinio raštingumo mokytojo K. Verbliugevičiaus mokomoji kasetė. Labai norėjosi eiti į priekį. Neabejojau - man būtinai reikia išmokti naudotis elektronine pašto dėžute ir internetu. Trūko žinių ir patarimų. Namuose man jų niekas negalėjo suteikti. Galiu drąsiai pasakyti, kad mano didžiausias informacijos šaltinis buvo G. Padribonienės vedama laida "Arčiau manęs". Per ją ir išgirdau apie šią programą neregiams ir silpnaregiams. Po sekmadieninės laidos, padedant socialiniams darbuotojams, susisiekiau su Valakupiuose esančiu neįgaliųjų reabilitacijos centru ir mano dideliam džiaugsmui patekau į dviejų mėnesių gebėjimų įvertinimo programą. Tai buvo tai, ko man taip trūko. Žinoma, kiek pačioje pradžioje supratau, aš čia buvau pirmas toks užsispyrėlis aklasis, norintis išmokti kompiuterinio raštingumo. Noriu pasakyti, kad, jeigu nebus iš mūsų jokios iniciatyvos ir troškimo pasiekti užsibrėžto tikslo, tai nelaukime ir rezultatų, nes niekas be mūsų pačių pastangų visų norų, išsipildymų nepadės ant lėkštutės. Sunkiai, tačiau šioje "užšalusioje upėje" su mokytojų pagalba ledai buvo pralaužti. Nugalėk save ir galėsi padėti ne tik sau, bet vėliau ir kitam. Suprantamas dalykas, kad per du mėnesius daug ko neišmoksi, tačiau pradžia yra. Ir gera pradžia. Mano svajonė - vėliau patekti į profesinio mokymo programą ir gilinti kompiuterinio raštingumo žinias. Tikiuosi, gyvenimas dar kartą man pateiks dovaną. Dabar galiu be kitų pagalbos skaityti "Mūsų žodį", kitokią spaudą, parašyti ir perskaityti man rašytus laiškus. Juk rajonų filialų pirmininkų galimybės visiems nariams suteikti informaciją irgi ribotos. O tarp mūsų yra nemažai norinčių ją turėti ir dalyvauti ne tik aklųjų sąjungos, bet ir platesniame visuomeniniame gyvenime. Mes juk irgi visuomenė ir nenorime būti užspeisti į kampą.  

Taigi plačiau apie šią naujovę. Dviejų mėnesių trukmės programa prasideda nuo sutrikusios regos asmens įvairiopo profesinių gebėjimų įvertinimo. Tai fizinių, socialinių, psichologinių užduočių testai. Dalyviai supažindinami su įvairiomis profesinėmis veiklomis. Po įvertinimo sužinojus dalyvio gebėjimus ir norus, yra lavinami jo profesiniai įgūdžiai, susiję su tam tikromis profesijomis. Patekę į programą gyvenantys ne Vilniuje yra nemokamai apgyvendinami ir maitinami centro patalpose. Dalyvių patogumui yra skalbykla, dušai, suteikiama būtina medicinos pagalba. Reabilitacijos specialistai deda visas pastangas, kad dviejų mėnesių programos metu neįgalieji įgytų profesinių įgūdžių, taptų savarankiškesni, labiau savimi pasitikėtų, taip pasirengtų įgyti profesinę kvalifikaciją ir ateityje dirbti.  

Valakupių reabilitacijos centre jau nuo 2009 m. buvo pradėtos teikti profesinės reabilitacijos paslaugos regėjimo negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis, o nuo 2010 m. atsirado galimybės šias paslaugas gauti ne tik silpnaregiams, bet ir neregiams, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 procentų. Programos dalyviai gali mokytis kompiuterinio raštingumo pagal specialiai akliesiems ir silpnaregiams pritaikytą mokymo programą. Šios paslaugos yra aktualios asmenims, kurie nori būti aktyvūs ir įsidarbinti. Be to, profesinės reabilitacijos metu mokama stipendija. 

Tačiau svarbiausia, kad turime galimybę bendrauti su panašaus likimo draugais. Rašau tai ne dėl savęs. Noriu, kad sugebėtume imti viską iš gyvenimo, ką tik galime imti, ir duoti tiems, kurie to negali padaryti. O juk tokių žmonių nemažai. Keliu už tokias programas ranką, tačiau kartu noriu pasakyti, kad silpnaregio ir nematančio žmogaus poreikiai ir galimybės labai skiriasi. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Ir dar. Nemanykite, kad šiam centrui darau reklamą. Jeigu mes patys nenorėsime gerinti savo gyvenimo, mums niekas nesugebės padėti. Stebuklų juk nebūna. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]