LASS LITERATŲ KŪRYBA

Bronius KONDRATAS

 


Valentino AJAUSKO piešinysGirdžiu plasnojimą sparnų 

 

Vai, lekia lekia gulbių pulkelis 

(liaudies daina) 

 

Iš tolio tolimo pernakt 

Sparnų plasnojimą girdžiu, 

Nutils ir vėl staiga paplast - 

Arti, o gal šalia žvaigždžių. 

 

Kai plaukia gervių naktimis 

Giesmės čiurlenimas graudus, 

Kai lekia paukščiai tylomis, 

Koks pilkas rudenio dangus. 

 

Tas paplasta tylos nykus, 

Ir pats nykus suvokimu: 

Ar lydžiu ką, ar sutinku, 

Lyg pats paliktumei namus. 

 

Vai, lekia lekia gulbių pulkelis 

 

 

Taip šaukia širdimi 

 

Iš tolumos ar gilumos 

Iš kur, tėvyne, ateini? -  

Tu man sava širdies namuos, 

O peržengs slenkstį svetimi. 

 

Tokia sava baltais miškais, 

Jaunystės beržės švelnumu 

Sunkiu žvilgsniu atsisukai 

Prie tako žemuogės namų. 

 

Praėjo žingsniai svetimi 

Žaliausiu žemėje taku, 

Palaužė žemuogės šaknis 

Ir šerno kiniui nejauku. 

 

Taip šaukia saulę širdimi 

Kely sustojęs neramus, 

Jei vadini išvadini -  

Kas saugo tėviškės namus? 

 

 

O tu vis ta pati 

 

Ar tu meni purienų potvynį, ar tu meni 

Ir kregždę, laksčiusią virš to geltono ižo -  

Žaibu nuskriejo ji pašelmenim, 

Ir vytį - vanago šešėlį kryžmą. 

 

Mes ėjome dienos žydėjimu aukštos, 

Ar tu meni kregždutę vytvytinę, 

Kai tu rami, dar nesupratusi klastos, 

Man prisegei purieną prie krūtinės. 

 

Dešimtmečių kely sustabdo praeitis -  

Gal daug, gal per mažai, o mums užtenka, 

Tie metai - vanagai, o tu vis ta pati, 

Vėl sega man purieną tavo rankos. 

 

 

Voriukai 

 

Baigėsi rugsėjis, po orą bailiai 

Voratinkliai draikės be vėjo 

V. Mykolaitis-Putinas 

 

Rugsėjo saulėje, menu, 

Voriukai nutiesė tinklus, 

Lyg prie didžiųjų vandenų 

Aš toks tylus ir patiklus. 

 

Ir ne mažiau, ir ne daugiau 

Paties stebuklo šaukiami, 

Galbūt valia paties dangaus - 

Mes po rugsėjo dangumi. 

 

Kiek reikia šilko audinių, 

Kad patikėtum stebuklu, 

Tuo blizgesiu sidabriniu, 

Kad jūra čia ir kad gilu. 

 

O lyguma be atvangos, 

O bėga akys - gal suras 

Lyg baltą žiedą ant bangos 

Tolybėn plazdančias bures. 

 

Nėra bangos, nėra gelmės, 

Nėra žuvėdros, nesuklyks - 

Pakils voriukai ir išlėks, 

Ir apžavai visi išnyks. 

 

 

Taku žydėjusių dienų 

 

Į lapo lauką žodžiai eina, 

Jie žengia ritmo žingine 

Ne ketureilį, dar ne dainą, 

O širdimi pajusk mane. 

 

Kai žodis randa savo rimą, 

Aš jų rikiuotę suardau, 

Jį, ilgo kelio piligrimą, 

Sava kalba šaukiu: radau. 

 

Daug kartų derintų į darną 

Aš žodį net atsiprašau 

Ir panašus į baltą varną  

Vis senamadiškai rašau. 

 

Aš jį, ketureilių paradą, 

Eilėraščiu pavadinu, 

Tegu tegu tave jis veda 

Taku žydėjusių dienų. 

 

 

Žodžio pilkžolė 

 

Jei žodį mes piktai, 

Jei skirtas neapkęsti -  

Sušildys nelauktai 

Už pilkžolę pilkesnis. 

 

Pilkumo jo varžais, 

O mūsų žemė kinta, 

Ledokšniai po beržais 

Į sausžolę sukrinta. 

 

Ji neilgai pilka,  

Žalėja ir žolėja -  

Širdies gera ranka 

Tu žodį pakylėji. 

 

O saulė tarp beržų 

Šakelė po šakelės, 

Kas žodis man gražus -  

Be pilkžolės darželis. 

 

 

Haiku 

 

Tavęs nebebus -  

Tu diemedžiu žydėsi 

Ant žemės širdies. 

_ _ _ 

 

Rūpesčio žvilgsnis 

Mylinčios geros akys -  

Tavo vardas. 

_ _ _ 

 

Budi už lango 

Nesusapnuotas sapnas -  

Bemiegė naktis. 

_ _ _ 

 

Takas per lauką 

Kelias - visa planeta 

Svaja - žvaigždynai. 

_ _ _ 

 

Keista ta žemė 

Dažnai pilkumo reto 

Žmogaus pasaulis. 

_ _ _ 

 

Vynu palaistė, 

Kad kelias nedulkėtų -  

Mynė tik taką. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]