RENGINIAI

Irena VOLODKIENĖ

"IR VESK MANE"


Liepos 8 d. Šiaulių kultūros centro Aklųjų ir silpnaregių skyrius pakvietė šiauliečius į koncertą "Ir vesk mane". Koncertas prasidėjo kompozitoriaus F. Cezaro kūriniu "Panis angelicus" ("Angelų duona"), kurį atliko V. Butautaitė (sopranas), J. Juozūnienė (sopranas), joms akompanavo I. Tautkuvienė (fortepijonas) ir G. Staponkutė (smuikas). Koncerte skambėjo LASS narės, Šiaulių konservatorijos absolventės V. Butautaitės ir jos mokytojos J. Juozūnienės atliekami duetai ir solo kūriniai.  

Vaida ir Jurgita bendrauja apie dvejus metus - nuo tada, kai Vaida su savo mokytoja iš Luokės ir su savo tėveliais labai išsigandusi atėjo į Šiaulių konservatoriją susitikti su būsima dainavimo mokytoja Jurgita. Baimė buvo begalinė, nes nauja pažintis Vaidai visuomet kelia nerimą. Būta ir nuogąstavimų - o gal nauja mokytoja bus pikta? Tačiau labai greitai tarp Vaidos ir mokytojos Jurgitos užsimezgė artimas ryšys. Jurgita Juozūnienė - diplomuota chorvedė, šiuo metu dirbanti pagal savo specialybę, vadovaujanti Šiaulių kultūros centro jaunimo kameriniam chorui "Atžalynas". "Nors dainininkės išsilavinimo neturiu, tačiau dainavimas neatsietinas nuo mano profesijos, jis lydi mane visą gyvenimą," - sako Jurgita. Daug patirties davė dainavimas įvairiuose choruose, atliekamos solo partijos, koncertai įvairiose užsienio salėse kartu su Vilniaus choru "Jauna muzika". Dainavimas sieja ir su Šiaulių konservatorija, kur Jurgita moko balso lavinimo bei choro dirigavimo. Čia susipažino ir su Vaida. Mokytoja Jurgita nuoširdžiai dirba - juk Vaidai reikia kuo daugiau žinių ir įgūdžių: mergina nori būti profesionali dainininkė. Pamokos nenuėjo veltui: įrodymas - šis koncertas. "Be galo myliu savo darbą, nes eiti per gyvenimą su muzika - didelė Dievo dovana," - sako Jurgita. 

Su Vaida Šiaulių konservatorijoje padvelkė nauji vėjai, mergina vyko į konkursus bei festivalius Lietuvoje ir net užsienyje, kartu su mokytoja Jurgita pasiekė net Sankt Peterburgo sceną. Vaida aktyviai dalyvauja renginiuose, dainų konkursuose, festivaliuose. Už dalyvavimą ir pasiektus gerus rezultatus yra sukaupusi apie 20 padėkos raštų, diplomų ir dar tiek pat suvenyrų bei kitų dovanų. Vaida - labai užsispyrusi ir tikslo siekianti mergina, jos svajonė - ateityje tapti garsia dainininke.  

Kartą per pamoką Vaida mokytojos paklausė: "Ar galėtume kada nors sudainuoti duetu?" Šis koncertas įrodo, koks buvo atsakymas. Sudainuota tiek duetų!  

Koncerte skambėjo Vaidos ir Jurgitos atliekami duetai ir soliniai kūriniai, jų abiejų repertuare - ir klasika, ir lietuvių kompozitorių dainos. Šiam koncertui jos išrinko širdžiai mielus kūrinius. Iki sielos gelmių visus suvirpino Vaidos atlikta B. Gorbulskio ir R. Girkontaitės daina "Sniegenos", kartu su mokytoja Jurgita duetu atliktos dainos: J. Žemaičiūnienės "Aš jaučiu tave, pasauli", R. Lovlando ir B. Grahamo "Ir vesk mane", S. Albrechto ir J. Althouso "Mažytė pasaulio dalis esi". 

Vaidą ir Jurgitą sieja ne tik muzika, bet ir artima draugystė: susidraugavo ir jų šeimų nariai, nuolat visi susitinka, net muzikuoti priima artimus žmones į savo būrį. Koncertą paįvairino Vaidos dukterėčia Kornelija ir Jurgitos sūnus Dovydas. Vaida, Jurgita ir Jurgitos mama Valerija atliko lietuvių liaudies dainą "Lėki, gerve". Į tokį draugišką bei muzikalų būrį įsijungė nuoširdi ir profesionali muzikantė - koncertmeisterė Irina, patirties nestokojanti pianistė, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijas. Vaidai ji akompanavo jau daugelyje koncertų ir konkursų. Irina negaili laiko, visada, kai tik yra kviečiama, sutinka pagroti. 

Vaida jau baigė Šiaulių konservatoriją ir išlaikė stojamuosius egzaminus į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją - čia toliau tęs dainavimo studijas. Pati Vaida sako: "Dainavimas man yra viskas, tai mano gyvenimo svajonė, o studijuoti akademijoje - gyvenimo tikslas."  

Koncerto pabaigoje Vaida ir Jurgita dėkojo savo draugams, giminėms, artimiesiems, Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro direktoriui A. Navickiui, Aklųjų ir silpnaregių skyriaus vedėjai I. Skeivienei, darbuotojams ir visiems, padėjusiems surengti šį koncertą.  

Žiūrovai negailėjo atlikėjams gėlių, šypsenų, nuoširdžių žodžių ir aplodismentų, kvietė dar ne kartą atvykti koncertuoti į Aklųjų ir silpnaregių skyriaus salę Šiauliuose, nors šių jaunų talentingų merginų keliai ir būtų pasukę kitur. 

* * *
[Komentarai] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]