IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

KŪRYBA PADEDA GYVENTI


Šiuo metu Lietuvos rašytojų sąjungai priklauso trys mūsų organizacijos nariai: Stasys Babonas, Alvydas Valenta ir Valentinas Zaikauskas. Vienas iš jų, būtent rašytojas prozininkas Stasys, šiomis dienomis mini gražų gyvenimo jubiliejų. O literatūra ir kūryba jo gyvenime užima svarbią ir prasmingą vietą. Šis žmogus žinomas Lietuvoje, be abejo, ir tarp mūsų organizacijos narių.  

S. Babonas gimė 1960 m. gegužės 29 d. Ražaičių km., Raseinių raj. Mokėsi Juodaičių vidurinėje mokykloje. Pradėjus silpnėti regėjimui, nuo 1974 metų rudens tęsė mokslą Kauno aklųjų vidurinėje mokykloje. 1975 metais reorganizavus Kauno mokyklą, mokslą tęsė Vilniuje. 1978 m. baigė Vilniaus Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių vidurinę mokyklą. Persikėlė gyventi į Kauną. Dirbo įvairius darbus Lietuvos aklųjų draugijos sistemoje. Nuo 1978 m. rugsėjo mėnesio iki 1982 m. sausio vidurio LAD Kauno įmonėje dirbo plastmasinių gaminių ceche. Tada pusantrų metų - LAD centrinės respublikinės bibliotekos Kauno filiale vyresnysis bibliotekininkas. Vėl grįžta į įmonę, paskiriamas šepečių gamybos cecho meistru, po poros metų paskiriamas šios įmonės inspektoriumi aklųjų reabilitacijos reikalams. 1988 m. balandžio 18 d. S. Babonui patikimos atsakingos LAD Kauno kultūros namų direktoriaus pareigos. Dirbdamas kultūros namų vadovu, stengėsi išlaikyti ir puoselėti gerąsias kultūros ir meno tradicijas Kauno mieste. Skatino naujų meno kolektyvų kūrimą. Stasys studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar universitetas), 1986 m. tapo diplomuotu tiflopedagogu. 1990-1991 m. Vilniaus valstybiniame universitete studijavo psichologiją. 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai kauniečiai, pastebėję S. Babono aktyvumą ir novatorišką požiūrį į organizacijos veiklą, 2002 m. jį išrenka LASS Kauno ir Marijampolės apskričių tarybos pirmininku. Padaugėja darbo, tenka rūpintis neregių socialiniais, buitiniais ir kasdieniais reikalais. Keičiantis organizacijos ekonominei situacijai ir siekiant neregių didesnės integracijos į visuomenę, S. Babonas su bendraminčiais pradeda vesti derybas su Kauno miesto savivaldybės vadovais dėl bendros įstaigos sukūrimo. 2005 m. sausio 1 d. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga kartu su Kauno miesto savivaldybe įsteigia bendrą viešąją įstaigą - Kauno aklųjų ir silpnaregių centrą. S. Babonas paskiriamas naujosios įstaigos direktoriumi. Šiai įstaigai jis vadovauja iki šiol. 

S. Babonas yra aktyvus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narys. Pastaraisiais metais nuolat renkamas delegatu į organizacijos suvažiavimus. 1998-2006 metais buvo LASS centro tarybos narys.  

Labai svarbią vietą Stasio gyvenime užima literatūra ir kūryba. Ja pradėjo domėtis vaikystėje. Būdamas tik ketvirtoje klasėje, parašė rankraštinę eilėraščių knygelę, kurią kaip kūrybos reliktą saugo ligi šiol. Pirmasis eilėraštis buvo išspausdintas 1976 m., jam dar besimokant vidurinėje mokykloje, neregių literatų kūrybos almanache "Vaivorykštė", t.2. Pirmieji apsakymai taip pat išspausdinti "Vaivorykštėje", 1980 m., t.3. Apsakymai skelbti ir periodiniuose leidiniuose: "Kauno tiesoje", "Kauno dienoje", "Mūsų žodyje" ir jo prieduose, taip pat Jurbarko raj. spaudoje. 1995 m. pasirodo pirmoji autoriaus knyga "Trys sugrįžimai namo" (apysaka ir apsakymų triptikas). Ši knyga tais metais buvo pripažinta geriausia pirmajame Lietuvos neregių literatų konkurse. Autoriaus kūryba skelbta 2002 ir 2007 m. neregių kūrybos almanachuose "Žodžio spalvos". 2002 m. pasirodo jo antroji knyga romanas "Klystžvakės šaukia" garso kasetėje, o 2003 m. ji išleista reginčiųjų raštu. 2005 m. autorius dar kartą buvo pripažintas neregių literatų konkurso nugalėtoju už apsakymų knygą "Apsnigta obelis". Rašytoją ir toliau lydi sėkmė. 2008 m. spalio mėnesį jis tampa rašytojo Petro Cvirkos novelės konkurso - kūrinį paskelbia savaitraštis "Nemunas" - laureatu. Novelė "Bulviakasis" pripažinta geriausia iš konkursui pateiktų kūrinių. 

Praėję metai S. Babonui yra įsimintini. Balandžio 2 dieną jis tampa Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. Tai reikšmingas įvykis kuriančio žmogaus gyvenime. Rašytojas naujausią savo kūrybą spausdina periodiniuose leidiniuose: "Literatūra ir menas", "Nemunas", "Mūsų žodis" ir kt. Spaudai yra paruošęs naują romaną "Žuvų gyvenimas šulinyje", apysakų ir apsakymų knygą "Pakalnučių žydėjimas". 

Penkiasdešimtmečio proga sveikiname Stasį Baboną ir linkime, kad mūza dažnai lankytų rašytoją ir skatintų kūrybos polėkį, o skaitytojus pasiektų vis nauji autoriaus kūriniai. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Birželio 4 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1940-2000) Adomas Bazevičius, aktyvus LASS narys, muzikantas, dainininkas. 

Birželio 7 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1960) Roma Girnienė (Gruzdžiūnaitė), LASS Kauno miesto filialo pirmininkė, moterų klubo "Vizija" vadovė. 

Birželio 21 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1930) Valentinas Vytautas Toločka, socialinių mokslų daktaras, tiflotyrininkas, kraštotyrininkas, poetas, daugelio knygų autorius bei sudarytojas, aktyvus LASS narys. 

Birželio 22 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1950) Vida Strazdienė (Vanagaitė), tiflopedagogė, tautodailininkė, nuolatinė įvairių parodų dalyvė, aktyvi veikėja Kauno apskrityje. 

Birželio 25 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1940) Tomas Giniotis, VšĮ Panerių biurų centro direktorius. 

Birželio 28 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1930) Vladimiras Akulovas, ilgametis LASS Telšių rajono tarybos (1973-2006) pirmininkas. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]