GYVENIMO AKTUALIJOS

Vytautas GENDVILAS

SUSITIKIMAS PAS PREZIDENTĘ


Susitikimas pas prezidentę. Andriaus UFARTO (BFL) nuotr.Šių metų vasario 3 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė prezidentūroje susitiko su aktyvumo moksle, sporte ir mene nestokojančiais neįgaliaisiais, jų organizacijų atstovais. Akliesiems ir silpnaregiams šiame renginyje atstovavo viešosios įstaigos "Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro taryba" pirmininko pavaduotoja socialiniams reikalams Ramunė Balčikonienė, Lietuvos aklųjų sporto federacijos (LASF) prezidentas Linas Balsys, koncertinės įstaigos "Choras Vilnius" vadovas Vladas Bagdonas, uždarosios akcinės bendrovės "Neįgaliųjų verslo vystymo grupė" projektų vadovas Karolis Verbliugevičius, neįgaliųjų teatro "Naujasis teatras" direktorė Svetlana Laima Zemleckienė, sportininkas Arvydas Juchna. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, ministerijų, neįgaliųjų reikalais besirūpinančių institucijų atstovai.  

Prezidentė D. Grybauskaitė, į šalį atidėjusi pasirašytą kalbą, sveikinimo žodyje sakė: "Jūs kiekvieną dieną susidurdami su sunkumais, kurie ir buitiniai, ir fiziniai, ir psichologiniai, ir kitokie, sugebate siekti tų aukštumų, kurių kiti žmonės turėdami visas galimybes nesugeba pasiekti, nesugeba aukotis, o sugeba tik dejuoti ir prašyti iš visuomenės". Šalies vadovė pakvietė visus diskusijai: "Esame prie stalo, kuris yra lygus, nėra nei aukštesnių, nei svarbesnių, visi čia esame vienodai lygūs, vienodai svarbūs."  

Prezidentė susitikime iš pirmų lūpų išgirdo, kaip gyvena ir su kokiomis problemomis susiduria šalies neįgalieji. Renginio dalyviai kalbėjo apie nepritaikytą aplinką, neįgaliųjų įsidarbinimo bei užimtumo problemas, apie menkas galimybes sportuoti, reikštis kultūrinėje veikloje. Atkreiptas Prezidentės dėmesys į tai, kad su neįgaliaisiais, jų visuomeninėmis organizacijomis nepakankamai bendradarbiauja savivaldos institucijos. Prezidentė domėjosi, kaip sprendžiamas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo klausimas. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas Dagys aiškino, kad ratifikavimo procesą stabdė prastas konvencijos teksto vertimas, kitos aplinkybės. R. Dagys taip pat sakė: "Seimo nariai pareiškė tam tikrų abejonių, ar esame pajėgūs ją įgyvendinti susiklosčius dabartinei finansinei situacijai." Parlamentaras tikina, kad konvencijos ratifikavimo klausimas turėtų būti įtrauktas į Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesiją.  

Susitikime šalies vadovė kalbėjo: reikia garantuoti, kad kiekvienam žmogui būtų suteiktos tinkamos sąlygos mokytis, dirbti ir tobulėti, todėl labai svarbu plėtoti socialinių paslaugų prieinamumą neįgaliesiems bei jų šeimoms. Kaip prezidentūros pranešime teigiama, tam deramą dėmesį privalo skirti ne tik Seimas ir Vyriausybė, bet ir savivalda, jos institucijos bei vietos bendruomenės. 

Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentas L. Balsys susirinkusiųjų dėmesį atkreipė į bendras visiems sportininkams su negalia problemas. Žodį tarė ir teatro direktorė S. L. Zemleckienė. Kitiems mūsų atstovams pasisakyti ir tik akliesiems bei silpnaregiams svarbias problemas išsakyti progos nepasitaikė.  

Žurnalo "Mūsų žodis" paprašytas įvertinti susitikimą, LASF prezidentas L. Balsys sakė: "Malonu tai, kad Prezidentė domisi neįgaliųjų padėtimi šiuo sunkiu Lietuvai ir neįgaliesiems metu. Prezidentė suteikė galimybę išsakyti problemas ir pasidžiaugti tuo, kas padaryta. Ji tiesiogiai paveikė aukštus šalies pareigūnus, nukreipė dirbti mums palankesne kryptimi. Tai puikus pavyzdys ir kitoms institucijoms, skatinantis ne nusigręžti nuo mūsų, o išklausyti ir padėti." 

Choro "Vilnius" vadovas V. Bagdonas sakė: "Šis susitikimas - tai tik pasitikrinimas, ar teisingai prezidentūra supranta esamą situaciją. Svarbu ir tai, kad nesuspėjusiems pasisakyti buvo pasiūlyta savo mintis išreikšti raštu."  

Belieka tikėti, kad Lietuvos Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei išsakytos žmonių su negalia mintys ras atgarsį šalies gyvenime. Matyt, tai pirmas, bet ne paskutinis toks susitikimas su šalies vadove. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]